Yhteistyö

Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyö

Strategisessa kumppanuudessa on kyse pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja investoimisesta yhteistyöhön, jonka tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen.
Detail of photoValtic waste from solar panel, stage 2 of recycling. Image: Sara Urbanski, Aalto University, 2023
Kuva: Sara Urbanski

Aalto-yliopiston ja pääkaupunkiseudun muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisellä strategisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Helsingin yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi Aalto-yliopisto tekee vahvaa yliopistoyhteistyötä myös FITech-verkostoyliopiston puitteissa. Yliopiston strategisen kumppanin, Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) ohella yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä myös Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Laajamittaista ja uutta osaamista luovaa yhteistyötä on tehty pitkään myös HUS-yhtymän, erityisesti Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa.


Pitkäjänteinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden tieteellisten läpimurtojen ja uusien innovaatioiden syntymiselle. Tutkimus- ja opetusyhteistyön lisäksi yhteistyötä tehdään myös tutkimusinfrastruktuurien ylläpidossa ja yliopistoyhteisöille tarjottavissa palveluissa.

Lisätietoa:

 Johanna Palmroos

Johanna Palmroos

Erityisasiantuntija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: