Uutiset

Unite! tukee manifestia yliopistojen tulevaisuudesta Euroopassa

Manifesti esittelee opiskelijoiden ajatuksia korkea-asteen koulutuksen tulevaisuudesta Euroopassa sekä suosituksia eurooppalaisten yliopistojen saattamiseksi heidän odotustensa mukaisiksi.
The image shows EU flag and text European Universities Community - the voice of European students.

Yliopistojen tulisi olla globaalin muutoksen johtajia yhteisessä tulevaisuudessamme, sillä yliopistot ovat innovaatioiden eturintamassa ja ne kouluttavat jatkuvasti kasvavan määrän opiskelijoita ja Euroopan kansalaisia. Siksi tammikuussa 2022 pidetyssä Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa kaikkien eurooppalaisten yliopistojen opiskelijat kandidaatintutkinnosta tohtoriin kutsuttiin suunnittelemaan manifesti. Konferenssi toimi uusien ehdotusten hautomona huomisen yliopiston muovaamiseksi. Siihen osallistui kansallisia viranomaisia, Euroopan komission ja erityisesti "European Universities" -aloitteessa perustetun 41 allianssin edustajia.

Manifesti on eurooppalaisten opiskelijoiden julkilausuma ja toimintasuunnitelma, jolle Unite! on jo ilmaissut tukensa institutionaalisella tasolla:

Uniten opiskelijayhteisö Suren jäsenet haluavat myös ilmaista tukensa Euroopan yliopistojen tulevaisuuden manifestille.

”Uskomme, että tämä manifesti on kaikkien European University Alliances -järjestöjen opiskelijoiden yhteinen tavoite kohti todellista yliopistojen välistä yhteistyötä, mitä Unitekin pyrkii edistämään."

”Eurooppalaisten opiskelijoiden välistä yhtenäisyyttä ja ymmärrystä tarvitaan etenemisessä kohti tasa-arvoista, mutta monipuolista ja kestävää, teknisesti edistynyttä Eurooppaa. Yhteinen eurooppalainen tutkinto auttaisi suuresti tämän tavoitteen saavuttamisessa. Näin ollen tuemme tämän manifestin ehdotusta yhteistutkinnosta, sillä se takaa myös kunkin maan kulttuurisen ja kielellisen identiteetin.

Lisätietoa

Lue ja allekirjoita manifesti eurooppalaisten yliopistojen tulevaisuudesta

Yliopistoverkosto Unite!

Unite! on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppalaiset yliopistot -verkostoista, jonka jäsen Aalto-yliopisto on yhdessä kahdeksan muun korkeatasoisen eurooppalaisen yliopiston kanssa. Unite! pyrkii merkittävästi vahvistamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä.

Lue lisää Unitesta
Unite! logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Ukrainalaisia lukiolaisia tekemässä biomuovia mikrossa Aalto-yliopisto Juniorin ohjeilla.
Yliopisto Julkaistu:

Rajat ylittävää tiedekasvatusta Otaniemestä Ukrainaan

Aalto-yliopisto Junior järjesti keväällä sarjan etätyöpajoja Kryvyi Rihin kouluihin Ukrainaan. Paikalliset lukiolaiset ja heidän opettajansa pääsivät tutustumaan Aalto-yliopisto Juniorin monialaisiin työpajoihin sekä Aalto-yliopiston toimintaan.