Uutiset

Tutkijat kehittävät videopeliä helpottamaan masennuksen oireita - pelissä vapautetaan maailma sitä riivaavista olennoista

Tutkijat toivovat, että lääketieteellisistä peleistä tulisi osa masennuksen hoitovalikoimaa.
Meliora is a combination of first-person shooter and strategy game. Photo: SoihtuDTx.
Pelaaja seikkailee kolmiulotteisessa ympäristössä ja pyrkii vapauttamaan maailman sitä riivaavista olennoista. Kuva: SoihtuDTx.

”Peligenrein luonnehdittuna Meliora on toiminta- ja strategiapeli. Pelaaja seikkailee kolmiulotteisessa ympäristössä ja pyrkii vapauttamaan maailman sitä riivaavista olennoista, joiden syvemmän olemuksen ymmärtäminen on pelin tarinan keskeisin kysymys”, kertoo peliä kehittävän tutkimusryhmän johtaja, Aalto-yliopiston professori Matias Palva.

Tutkijat Palvan johdolla kehittävät digitaalista, pelimuotoista hoitomuotoa masennukseen. Heidän tavoitteenaan on, että mielenterveyden hoitoa voidaan sekä tehostaa että saada se saavuttamaan tulevaisuudessa yhä useamman hoitoa tarvitsevan. Aikaisemmassa uutisessa on kerrottu hankkeen saamasta rahoituksesta.

Mielenterveys on hyvinvoinnin kulmakiviä, joka tällä hetkellä monista syistä horjuu: esimerkiksi korkeakouluopiskelijoista yli kolmasosa tuo esille merkittävää masennusoireilua ja psyykkistä kuormittuneisuutta. Vaikka mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä, monet eivät kuitenkaan hae apua, tai he joutuvat usein odottamaan hoitoa pitkiäkin aikoja.

”Ihmisiä on hyvin monenlaisia, eikä ole oletettavaa, että kaikki hyötyisivät vain tietynlaisesta hoidosta. Tarvitsemme monia eri hoitomuotoja kattamaan ihmisten erilaiset tarpeet ja toiveet.Pelit haastavat uniikilla tavalla ajatteluamme, tarjoavat onnistumisen kokemuksia, ja yhteisöllisyyden tunnetta” ”, kuvaa väitöskirjatutkija ja psykologi Lauri Lukka.

Masennukseen liittyy kokemuksellisesti usein alakuloisuutta, mutta kuten moniin muihinkin mielenterveyden häiriöihin, masennukseen liittyy myös alenemaa kognitiivisissa eli tiedonkäsittelytoiminnoissa. Masennuksesta kärsivien ihmisten voi olla vaikea muistaa asioita ja ylläpitää tarkkaavaisuuttaan tietyssä asiassa. Tällä hetkellä masennuksen tyypillisimmät hoitomuodot, psykososiaaliset terapiat ja lääkehoito, eivät suoraan keskity kognitiivisten toimintojen palauttamiseen.

By liberating a world that’s being possessed, a therapeutic videogame seeks to alleviate depression symptoms. Photo: SoihtuDTx.
Kuva: SoihtuDTx.

Kohti ongelman ratkaisua

Digitaaliset pelit keskittyvät ongelmanratkaisuun. Pelaajat joutuvat navigoimaan haastavissa kolmiulotteisissa ympäristöissä usein aikapaineen alla, ratkaisemaan joustavasti muuttuvia pulmia, ja tekemään yhteistyötä muiden pelaajien kanssa.

”On tärkeää kehittää pelejä, jotka on erityisesti tarkoitettu mielenterveyden hoitoon. Tällöin pelit eivät ole viihdettä, vaan ne ovat terveydenhuoltoon tarkoitettu laite, ja niitä arvioidaan sen mukaisesti. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pelin vaikutus tulee olla kliinisesti todistettu, eikä se saa vaarantaa potilaan turvallisuutta”, sanoo Palva.

Pelistä toivotaan sekä lääkinnällistä että viihteellistä. Inspiraationa ovat toimineet mielenterveysteemoihin keskittyneet viihdepelit.

”Mielenterveyden ja pelaamisen välillä on monimutkainen suhde, jossa pelaaminen voi olla sekä hyödyllistä ja rakentavaa, toisaalta haitallista ja addiktoivaa. Pelaaminen voidaan nähdä haitallisena silloin, kun pelaaja käyttää sitä välttelykäyttäytymisenä: pelaamiseen paetaan arjen ongelmia ja pahimmillaan pelaamisesta tulee tällöin riippuvuus, joka ruokkii itseään. Asiat jäävät hoitamatta, kynnys niiden ratkaisuun nousee, ja pelaaminen alkaa tuntua yhä houkuttelevammalta. Ajan saatossa tästä toimintamallista tulee ongelma. On tärkeää huomata, että jotkin pelit voivat olla myös luonteeltaan sellaisia, että ne ruokkivat haitallisia pelaamistapoja. Samaan aikaan on pelejä, jotka ilahduttavat, inspiroivat, ja vahvistavat meitä — me pyrimme myötävaikuttamaan niiden kehitykseen.”, kuvaa Lukka.

A therapeutic videogame seeks to alleviate depression symptoms. Photo: SoihtuDTx.
Kuva: SoihtuDTx.

Tutkimustiimi etsii parhaillaan lisää osallistujia tutkimukseen. Tutkimuksen ytimessä on Meliora-pelin pelaaminen, joka tapahtuu etänä osallistujan kotoa käsin. Lisäksi tutkimukseen osallistuva voi halutessaan osallistua myös aivotutkimukseen tai etähaastatteluun pelikokemukseen liittyen. Tästä voi lukea lisää täältä.

Lisätietoja:

Lue lisää:

The computer game could help in the treatment of depression alongside therapy and drug treatment. Picture: Matias Palva’s research group, Aalto University.

Tutkijat kehittävät tietokonepeliä masennuksen hoitoon

Terapeuttisen toimintavideopelin pelaaminen voi helpottaa masennuspotilaiden oireita ja parantaa heidän kognitiivista toimintakykyään.

Uutiset

Meliora mukana Slushissa

Tänä vuonna Aalto esittelee 13 rohkeaa innovaatiota, jotka esittelevät tehokkuutta, kestävyyttä, hyvinvointia ja muotoilua edistäviä ratkaisuja. 

Aalto at Slush 2021

Aalto Slushissa 2022: tehokkuutta, kestävyyttä, hyvinvointia ja muotoilua

Esittelemme Slushissa 13 kunnianhimoista tutkimusprojekteja, jotka edistävät vaikuttavia kestävän kehityksen tavoitteita.

Impact
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

AI-generated colourful images of robot-looking figures and humans programming.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohjelmoinnin sietämätön keveys – tekoälyavusteinen koodaus pakottaa miettimään tietotekniikan opetuksen uudelleen

Aalto-yliopiston tietoteknisen opetuksen tutkijat osoittivat tutkimuksessaan, että tekoälyavusteinen ohjelmointi voi olla hyödyllinen työkalu opettajille.
An illustrated book with model wearing summery outfit lays on colourful textiles surface
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

DIALOGUES-näyttely tekstiilien tulevaisuudesta Dipolin galleriassa

Näyttelyssä on esillä Aalto-yliopiston tekstiiliin liittyviä tutkimusprojekteja ja opiskelijatöitä.
A person wearing a shirt that says "build like an entrepreneur" sitting in class, in front of a drawing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutki taiteen ja yrittäjyyden yhtymäkohtia Aallon opiskeljoiden näyttelyssä

Art, Life and Entrepreneurship -kurssin lopputyöt ovat näytillä Väreen aulassa 29.11.–13.12.
Andrea Sand
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Piille löytyy elektroniikassa lupaavia haastajia, mutta niiden säteilynkestävyys on arvoitus – tutkimusprojekti kehittää tehokasta tapaa säteilyvaurioiden ennustamiseen

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Andrea Sand sai Euroopan tutkimusneuvostolta merkittävän rahoituksen puolijohteiden säteilyvaurioiden ennustamiseen. Uusi menetelmä voi avata ovia seuraavan sukupolven materiaalien käyttöönotolle.