Uutiset

Perustieteiden korkeakouluun viisi uutta akatemiatutkijaa

Manohar Kumar tutkii kvantti-informaatiota, Ivan Lomakin 3D-atomidataa, Kezilebieke Shawulienu eksoottisia materiaaleja, Arno Solin todennäköisyyspohjaisia periaatteita ja neuroverkkomalleja sekä Marijn van Vliet aivojen eri näkö- ja kuulojärjestelmiä.
Manohar Kumar

Research Fellow Manohar Kumar tutkii eksoottisia hiukkasia grafeenissa. Nämä kvasipartikkelit johtuvat hiukkasten vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Elektronit voivat esimerkiksi menettää yksilölliset ominaisuutensa tai luoda uudenlaisia hiukkasia, joiden varaus on pienempi kuin elektronin. Nämä hiukkaset eivät ole fermioneja eikä bosoneja, vaan näiden kvasipartikkeleiden nimi on anyon. Kumar aikoo tutkia vielä eksoottisempia hiukkasia, joita kutsutaan ei-abelialaisiksi anyoneiksi grafeenissa. Näillä hiukkaset pystyvät muistamaan niiden kvanttitilan. Kvantti-informaatiota voidaan siis tallentaa ja käsitellä käyttämällä näitä eksoottisia hiukkasia.

Ivan Lomakin

Tutkijatohtori Ivan Lomakin kehittää teknologiaa 3D-atomidatan rekonstruoimiseksi. Tällä tavoin saadaan uutta tietoa korkean entropian ja amorfisten seosten käytöstä niidenmikrorakenteen ja ominaisuuksien välisten suhteiden paljastamiseksi. Matemaattinen malli rakennetaan käyttäen tilastollisia lähestymistapoja ja edistyneitä laskentatekniikoita, kuten koneoppimisalgoritmeja. Hanke toteutetaan yhteistyössä ranskalaisen Rouen Normandien yliopiston (Ranska) ja saksalaisen Karlsruhen teknillisen instituutin (Karlsruhe, Saksa) kanssa.

Kezilebieke Shawulienu

Tutkijatohtori Kezilebieke Shawulienun projekti keskittyy van der Waals -materiaalien ja niiden atomitasolla hallittujen heterorakenteiden valmistukseen uusien eksoottisten designer-materiaalien luomiseksi. Tulevaisuuden elektroniikan innovaatiot perustuvat kykyyn ymmärtää ja hallita elektronisia ilmiöitä uusissa materiaaleissa kvanttitasolla.

Arno Solin, photo: Matti Ahlgren

Apulaisprofessori Arno Solin pyrkii yhdistämään todennäköisyyspohjaisia periaatteita neuroverkkomalleihin. Tarkoituksena on parantaa näiden mallien tulkittavuutta, robustiutta ja luotettavuutta tosimaailman sovelluksissa. Todennäköisyyspohjaiset mallit voivat myös auttaa malleja ymmärtämään mitä ne eivät tiedä ja toisaalta hahmottamaan niiden ennusteisiin liittyviä epävarmuuksia. Tämä hanke jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen koskee mallien rakentamista siten, että niiden rakenteessa voidaan huomioida ennakkotietoa. Toinen osa koskee tilastollista päättelyä ja oppimista mallien piiloavaruudessa sellaisissa sovelluksissa, jossa mallilla on aikariippuvaa käytöstä.

Marijn van Vliet

Tutkijatohtori Marijn van Vliet luo tietokonemalleja aivojen eri näkö- ja kuulojärjestelmistä syväoppimisen avulla. Hän tutkii, kuinka aivojen lukemis-, puhe- ja muistijärjestelmät vuorovaikuttavat keskenään, ja kuinka uudet järjestelmät rakentuvat vanhojen päälle. Sekä aikuisilta että lapsilta mitattava aivotoiminta ohjaa näiden mallien suunnittelua. Tavoitteena on luoda tietokonemalli, joka pystyy ratkaisemaan joitakin perustehtäviä kuten yksittäisten kirjoitettujen tai puhuttujen sanojen tunnistamisen. Tietokonemallin aktiivisuus asetetaan vastaamaan samaa tehtävää tekevän ihmisen aivotoimintaa.

Lisäksi Eveliina Peltola siirtyy Jyväskylän yliopistosta apulaisprofessoriksi matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle. Lue lisää Peltolan tutkimuksesta.

Lisätietoja:

Uusissa Akatemiahankkeissa tutkitaan muun muassa lääkekehitystä, suprajohtavuutta ja emotionaalista pelikokemusta

Uusia Perustieteiden korkeakoulun Akatemiahankkeita on yhteensä 12. Akatemiahankkeissa on mukana monipuolisesti hankkeita niin kulttuurin ja yhteiskunnan kuin luonnontieteiden ja tekniikan sekä biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen saralta.

Department of Computer Science photo Matti Ahlgren

Suomen Akatemian uudet tutkijatohtorit etsivät ratkaisua nanotulostamiseen, tietoturva-aukkoihin ja pehmeään robotiikkaan

Perustieteiden korkeakoulussa aloittaa kahdeksan uutta Suomen Akatemian tutkijatohtoria.

Cyber. Kuva: Aalto-yliopisto / Aki-Pekka Sinikoski

Lähes 20 miljoonaa euroa tutkimukseen

Suomen Akatemian rahoitus tuo Aalto-yliopistoon yhdeksän uutta akatemiatutkijan ja 15 tutkijatohtorin tehtävää sekä 24 akatemiahanketta.

Four engineering scientists in pink t-shirts in front of an an engine

Uudet akatemiahankkeet käynnistyvät syyskuussa

Suomen Akatemian rahoittamissa akatemiahankkeissa on mukana osaamista kaikista Aallon kuudesta korkeakoulusta.

Organ type of image with white "veins" and small bacteria dots in red background, original image by Valeria Azovskaya
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Device
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Koe yksielektronilähteillä osoittaa tien kohti uutta tehostandardia

Aalto-yliopiston tutkijat loivat menetelmän, jolla teho voidaan määritellä suhteessa taajuuteen.
Apulaisprofessori Juha Siitonen laboratoriossa, yllään laboratoriotakki, suojalasit ja -hanskat.
Nimitykset, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Apulaisprofessori Juha Siitonen tiesi jo lapsena aikovansa kemistiksi

Filosofian tohtori Juha Siitonen aloitti vuoden 2022 alussa viiden vuoden määräaikaisessa apulaisprofessorin tehtävässä Kemian ja materiaalitieteen laitoksella. Professuurin ala on orgaaninen kemia.
Päivi Törmä ja Sebastiaan van Dijken
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tietokoneet haaskaavat valtavasti energiaa – nyt tutkijat kehittävät laskentaa, joka tuottaa huomattavasti vähemmän hukkalämpöä

Nykyiset tietokoneet ovat suuria energiasyöppöjä. Aalto-yliopiston tutkijat ovat juuri saaneet merkittävän Tulevaisuuden tekijät -rahoituksen ongelman ratkaisemiseksi.
The picture shows the School of Business in winter time and during sunset. The photo was taken by Mikko Raskinen from Aalto University.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Kaksinkertainen syy ottaa ilmastonmuutos vakavasti

Yritysten pitää ottaa ilmastovaikutuksensa tosissaan sekä kestävyyden että liiketoiminnan takia, sanoo vanhempi yliopistonlehtori Leena Lankoski.