Uutiset

Lähes 20 miljoonaa euroa tutkimukseen

Suomen Akatemian rahoitus tuo Aalto-yliopistoon yhdeksän uutta akatemiatutkijan ja 15 tutkijatohtorin tehtävää sekä 24 akatemiahanketta.
Four engineering scientists in pink t-shirts in front of an an engine

Suomen Akatemian syyskuun 2020 hausta Aalto-yliopistolle myöntämä rahoitus vahvistaa yliopiston tutkimusta 19,4 miljoonalla eurolla. Syyskuun alusta lähtien Aallossa aloittaa yhdeksän uutta akatemiatutkijaa, 15 tutkijatohtoria sekä 24 akatemiahanketta. Akatemiahankkeista osa on konsortiohankkeita ja yhteensä rahoitettuja Aallon osahankkeita on 29.

Akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtäviin myönnetty rahoitus Aalto-yliopistolle on yhteensä seitsemän miljoonaa euroa. Myönnetyn seitsemän akatemiatutkijan lisäksi kaksi akatemiatutkijaa siirtyy projekteineen Aalto-yliopistoon kesän aikana.

Akatemiahankkeisiin myönnetty rahoitus on yhteensä 12,4 miljoonaa euroa, ja niissä on mukana monipuolisesti hankkeita niin kulttuurin ja yhteiskunnan kuin luonnontieteiden ja tekniikan sekä biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen saralta.

"Olemme erittäin iloisia kaikkien kuuden korkeakoulumme myönteisistä rahoituspäätöksistä. Projektit ulottuvat seitsemälle avaintutkimusalueellemme ja edistävät kestävän tulevaisuuden rakentamista usein monialaisella tavalla. Yksi erityisen ilahduttava piirre on kansainvälisten tulokkaidemme menestys. Lämpimät onnittelut kaikille uusille projekteille! ”, sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Ossi Naukkarinen.

”Suomen Akatemian myöntämä rahoitus on merkki tutkimuksemme korkeasta laadusta. Se myös tukee koulutustamme, sillä monet tohtorikoulutettavista rahoitetaan hankkeiden kautta. Lisäksi rahoituksen saajat – tutkijatohtorit, akatemiatutkijat ja akatemiahankkeiden vetäjät – osallistuvat opetukseen.”

Akatemiatutkijarahoituksen tavoitteena on pätevöityä vaativimpiin tutkijan tehtäviin ja vakiinnuttaa asemansa itsenäisenä tutkijana kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Tutkijatohtorirahoituksella Suomen Akatemia edistää tutkijoiden pätevöitymistä vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin. Akatemiahankkeissa tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa.

Akatemiatutkijat 1.9.2021–31.8.2026

Anaya, Eduardo, biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Valoaktiiviset proteiinihäkki-biohybridit valolla indusoitaviin sovellutuksiin

Kumar, Manohar, teknillisen fysiikan laitos
Non-Abelian interactions in an anyon collider geometry

Lomakin, Ivan, teknillisen fysiikan laitos
Atomikoetintomografia visualisointialgoritmit ja voimakkaan epäjärjestyneet materiaalit

Penttilä, Paavo, biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Neuroverkot puumateriaalien röntgensironta-analyysissa

Shawulienu, Kezilebieke, teknillisen fysiikan laitos
Topologinen suprajohtavuus kaksiulotteisissa van der Waals -heterorakenteissa

Solin, Arno, tietotekniikan laitos
Todennäköisyyspohjaisia periaatteita latenttiavaruuden tutkimiseen syväoppimisessa

Van Vliet, Marijn, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
Aivoissa tapahtuvien kielellisten prosessien selvittäminen biologisesti uskottavien syväoppimismallien avulla

Lisäksi Eliisa Lotsari siirtyy Itä-Suomen yliopistosta apulaisprofessoriksi Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselle, ja Eveliina Peltola siirtyy Jyväskylän yliopistosta apulaisprofessoriksi matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle.

Akatemiatutkijoille myönnetty rahoitus on 447 650 euroa/henkilö.

Tutkijatohtorit 1.9.2021–31.8.2024

Cenev, Zoran, teknillisen fysiikan laitos
Aerosolisoitujen nanopartikkeleiden laser-avustettu 3D-tulostus (267 730 e)

Du, Mingde, elektroniikan ja nanotekniikan laitos
Strukturoidut piipinnat optista neuromodulaatiota ja visuaalista palautusta varten (267 720 e)

Flajšman, Lukáš, teknillisen fysiikan laitos
Siltamagnonit (280 000 e)

Gunn, Lachlan, tietotekniikan laitos
Rigorous security guarantees for run-time integrity (248 120 e)

Gustafsson, Tom, matematiikan ja systeemianalyysin laitos
Adaptiiviset korkean asteluvun mortar-menetelmät laskennallisessa kontaktimekaniikassa (234 120 e)

Koshida, Shinji, matematiikan ja systeemianalyysin laitos
Gaussisten vapaiden kenttien ja Schramm–Loewner -evoluutioiden kytkentä ei-yhdesti yhtenäisissä alueissa (248 130 e)

Mercier de Lepinay, Laure, teknillisen fysiikan laitos
Suprajohteiden välisten tyhjiövoimien mittaus mikroaalto-optomekaniikalla (267 030 e)

Purkarthofer, Eva, rakennetun ympäristön laitos
SUD-TRIP – Kestävä kaupunkikehitys vaeltavana ideana kaupunki- ja aluesuunnittelussa: Epämääräisen konseptin selkiyttäminen tarkastelemalla toimijoita, organisaatioita ja instituutioita (255 830 e)

Rigoni, Carlo, teknillisen fysiikan laitos
Dissipatiiviset funktionaaliset nanomateriaalit tasapainotilasta poikkeavilla magneettisilla ja fotonisilla vasteilla (271 920 e)

Sahrakorpi, Tiia, konetekniikan laitos
Suomalaisen teknologian muistoja: Havainnot, mielikuvat, ja identiteetit laajamittaisissa energiaprojekteissa 1928-2020 (224 662 e)

Salmivaara, Virva, johtamisen laitos
Maatalousyrittäjyyden ympäristövastuun monitahoisuus (280 425 e)

Shen, Boxuan, biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Piidioksidi-DNA -hybridinanorakenteet uuden sukupolven itsejärjestyvinä nanomateriaaleina (259 710 e)

Wani, Owies, teknillisen fysiikan laitos
Rasitusta kestävät homeostaattiset materiaalit (261 430 e)

Yazdani, Maryam Roza, konetekniikan laitos
Sorptiomateriaalien ympäristöystävällinen suunnittelu kausiluonteiseen lämpöenergian varastointiin: Kehittäminen, järjestelmän toteutus ja elinkaarianalyysi (265 770 e)

Zhang, Youqi, rakennustekniikan laitos
SHM-TWIN: Järjestelmä siltatilan tietoisuuteen (247 870 e)

Tutkijoiden hankkeista löydät lisätietoa Suomen Akatemian sivuilta.

Tutustu alta myös Aalto-yliopiston uusiin akatemiahankkeisiin.

Kuva: Aalto-yliopisto / Adolfo Vera

Uudet akatemiahankkeet käynnistyvät syyskuussa

Suomen Akatemian rahoittamissa akatemiahankkeissa on mukana osaamista kaikista Aallon kuudesta korkeakoulusta.

Lue lisää
Organ type of image with white "veins" and small bacteria dots in red background, original image by Valeria Azovskaya

Lue lisää uusista akatemiatutkijoista, tutkijatohtoreista ja akatemianhankkeista

Quantum Explorations. Photo: Mikko Raskinen.

Perustieteiden korkeakouluun viisi uutta akatemiatutkijaa

Manohar Kumar tutkii kvantti-informaatiota, Ivan Lomakin 3D-atomidataa, Kezilebieke Shawulienu eksoottisia materiaaleja, Arno Solin todennäköisyyspohjaisia periaatteita ja neuroverkkomalleja sekä Marijn van Vliet aivojen eri näkö- ja kuulojärjestelmiä.

Uutiset
Cyber. Kuva: Aalto-yliopisto / Aki-Pekka Sinikoski

Suomen Akatemian uudet tutkijatohtorit etsivät ratkaisua nanotulostamiseen, tietoturva-aukkoihin ja pehmeään robotiikkaan

Perustieteiden korkeakoulussa aloittaa kahdeksan uutta Suomen Akatemian tutkijatohtoria.

Uutiset
Department of Computer Science photo Matti Ahlgren

Uusissa Akatemiahankkeissa tutkitaan muun muassa lääkekehitystä, suprajohtavuutta ja emotionaalista pelikokemusta

Uusia Perustieteiden korkeakoulun Akatemiahankkeita on yhteensä 12. Akatemiahankkeissa on mukana monipuolisesti hankkeita niin kulttuurin ja yhteiskunnan kuin luonnontieteiden ja tekniikan sekä biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen saralta.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
Ahomansikka
Kampus Julkaistu:

Ihmisten, kasvien ja pölyttäjien kampus

Aalto-yliopiston kampusluontoa hoidetaan monimuotoisuus ja luontotyyppien ominaislajisto huomioiden.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.