Uutiset

Opiskelijoiden tutkimustyö antoi Pohjola Vakuutukselle ja OP-Henkivakuutukselle tärkeän kokonaiskuvan kestävästä vakuutusliiketoiminnasta

Asiakkaat ja sijoittajat odottavat vakuutusyhtiöiden huomioivan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan.
OP:lle tehdyn räätälöidyn opiskelijaprojektin ryhmä
Räätälöidyn opiskelijoiden yritysprojektin tiimi

Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Ankita Nayak ja kandidaattivaiheessa oleva opiskelija Vili Mustakallio tekivät laajan selvityksen Euroopan vakuutusalan kestävyyskehityksestä Pohjola Vakuutukselle ja OP-Henkivakuutukselle. Räätälöidyssä opiskelijoiden yritysprojektissa oli tavoitteena ymmärtää, mitä suuret vakuutusyhtiöt Euroopassa tekevät sitoumuksiin, toimiin ja viestintään liittyen, kun on kyse kolmesta kestävyyden tärkeästä osa-alueesta eli ESG:stä (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

Opiskelijat analysoivat kestävyyteen liittyvien sitoumuksien, toimien ja viestinnän merkittäviä maailmanlaajuisia suuntaviivoja saadakseen käsityksen globaaleista standardeista, joita vasten heidän tuli vertailla projektin yritysten suorituskykyä. Opiskelijat hakivat tietoja yritysten verkkosivuilta, vuosittaisista talous- ja kestävyysraporteista, yritysten toimintapoliittisista asiakirjoista ja sosiaalisen median kanavista. Lisäksi opiskelijat keskustelivat yritysten kestävyystiimien edustajien kanssa.

Tutkimus kattoi vuoden 2022 viimeiset kuukaudet ja huipentui tutkimuksen tulosten loppuesittelyyn vuoden 2023 alussa Pohjola Vakuutuksen ja OP-Henkivakuutuksen ESG-tiimin edustajille.

”Ankita ja Vili ottivat projektin välittömästi haltuunsa ja työskentelivät hyvin itsenäisesti. He pystyivät keräämään nopeasti suuren määrän tietoa hajanaisista lähteistä ja jalostamaan saatua tietoa hyödyllisiksi oivalluksiksi muun muassa kehittämiensä erilaisten visualisointien avulla”, kertoo projektia ohjannut vanhempi yliopistonlehtori Leena Lankoski Kauppakorkeakoulusta.

Uutta ja arvokasta tietoa Pohjola Vakuutukselle ja OP-Henkivakuutukselle

Tutkimuksen aikana opiskelijat tekivät useita tärkeitä havaintoja, kuten kuinka suuret vakuutusyhtiöt tekevät erilaisia kestävyyssitoumuksia. Markkinoidenlaajuinen standardointi ja tavoitteiden kvantifiointi kuitenkin puuttuvat, minkä vuoksi sidosryhmien on vaikea verrata sitoumuksia keskenään. Vaikuttaa myös siltä, että yritysten toimista viestimisessä on jonkin verran epäselvyyttä. Kaiken kaikkiaan ESG:n saralla on edelläkävijöitä ja vasta alkutaipaleella olevia, ja ero näiden välillä vaikuttaa olevan merkittävä. Keskustelua syntyi siitä, kuinka alakohtainen yhteistyö ja tiedon jakaminen voisivat auttaa tällaisten puutteiden korjaamisessa.

”Kestävän vakuutustoiminnan merkitys on kasvanut viime vuosina. Asiakkaat ja sijoittajat odottavat vakuutusyhtiöiden toteuttavan kestävyystoimia kaikessa liiketoiminnassaan. Kestävyyttä koskeva sääntely on laajentunut ja esimerkiksi raportointivaatimukset ovat huomattavat. Kestävä vakuutusliiketoiminta on keskeinen osa strategioitamme, joten tämä oli meille loistava tilaisuus toteuttaa projekti yhdessä OP Labin ja Aalto-yliopiston kanssa”, toteaa Pohjola Vakuutuksen ja OP-Henkivakuutuksen Head of ESG Nella Korhonen.

”Vili ja Ankita olivat erittäin osaavia, ja loppuraportti on erinomainen. Oli erittäin antoisaa miellyttävää tehdä yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin Leenan ja Aalto-yliopiston muun henkilöstön kanssa. Tutkimus antoi meille tärkeän kokonaiskuvan kestävästä vakuutusliiketoiminnasta, ja on erittäin hyödyllinen kestävän liiketoimintamme kehittämisessä”, jatka Korhonen.

Oppimiskokemus digitaalisten palveluiden ja työskentelytaitojen maailmassa

Opiskelijakaksikko kertoi projektin tarjonneen heille erinomaisen tutkimuskokemuksen ja käytännön ymmärrystä yritysmaailman kestävyydestä ja viestintäkäytännöistä.

Vili Mustakallio piti projektia hyvänä ja haastavana kokemuksena.

”Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja tein pro graduni yhteiskuntavastuusta öljyteollisuudessa. Siksi olin iloinen saadessani mahdollisuuden jatkaa tutun aiheen parissa myös Kauppakorkeakoulussa. Tutkimuskysymys oli hyvin laaja ja kaiken tiedon löytäminen tuntui ajoittain vaikealta. Kun tiedonhankintavaihe oli ohi, nautin loppuraportin tekemisestä: osien yhdistämisestä, kokonaisuuden ymmärtämisestä ja jopa suositusten antamisesta.”

Ankita Nayak puolestaan korostaa, miten tutkimuksen tekeminen oli erittäin intensiivistä ja sai hänet tasapainottamaan hyvin erilaisia, näennäisesti vastakkaisia taitoja.

”Vaati paljon työtä, jotta pystyimme sukeltamaan syvälle näin moniin verkkosivustoihin ja kestävyysraportteihin. Meidän oli luettava jokainen lause ja analysoitava jokainen kaavio huolellisesti yksinkertaisesti siksi, että projektimme oli niin laaja, emmekä voineet ottaa riskiä, että jättäisimme jotain tärkeää huomiotta. Samaan aikaan meillä oli rajallinen raportti toimitettavana ja esitettävänä lyhyessä ajassa, minkä vuoksi meidän piti keskittyä vain erittäin tärkeisiin oivalluksiin. Tämä projekti vaati siis valtavasti yksityiskohtien huomioimista ja pienimpien yksityiskohtien kiteyttämistä kokonaisuudeksi sekä keskittymistä juuri näihin asioihin. Opimme valtavasti näiden taitojen tasapainottamisen myötä, ja se on varmasti meille hyödyksi tulevaisuudessa.”

Opiskelijat kiittävät tutkimuksen toimeksiantajaa ja Kauppakorkeakoulua erinomaisesta projektista ja suosittelevat lämpimästi vastaavanlaisia räätälöityjä yritysprojekteja myös muille opiskelijoille.

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta. Yritys tarjoaa laajan valikoiman vahinkovakuutuspalveluita yksityis-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.

OP-Henkivakuutus Oy on OP Osuuskunnan kokonaan omistama henkivakuutusyhtiö. OP-Henkivakuutus auttaa asiakkaita pitkän aikavälin säästöissä ja investoinneissa sekä varautumisessa vakaviin taloudellisiin riskeihin. Yrityksen kolme pääliiketoiminta-aluetta ovat: Sijoitusvakuutukset, ryhmäeläkevakuutukset ja henkivakuutukset.

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
People standing and talking in front of a big picture wall, where is numbers, currencies and a logo of OP Group

Premium Partner - OP Ryhmä

Lue lisää OP:sta, Kauppakorkeakoulun Premium Partnerista

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

ITP-opiskelijoita kesällä 2020. Kuva: Petri Anttila
Opinnot Julkaistu:

ITP kuuluu Aalto-yliopiston kesään

Jälleen kesällä 2023 Information Technology Program -kurssin opiskelijat ratkoivat erilaisia liiketoimintahaasteita.
Crowd of people networking at a career fair.
Yhteistyö Julkaistu:

Kansainvälisten opiskelijoiden opinnäytetöistä uusia ideoita yritysten liiketoimintaan

Thesis Fair -tapahtuma auttaa kansainvälisiä opiskelijoita luomaan työelämäkontakteja suomalaisten yritysten kanssa.
Open pit mining machines
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi yritysyhteistyöprojekti luo tekoälyratkaisuja kaivosteollisuudelle

FCAI kehittää Metson ja kumppaneiden kanssa tekoälymenetelmiä kaivostoimintaan.
Lapsia Aalto-yliopisto Juniorin työpajassa. Kuva: Alisa Javits
Yhteistyö Julkaistu:

Kyunghyun Cho tukee seuraavien sukupolvien koulutusta ja Ukrainan jälleenrakentamista

Kyunghyun Cho lahjoittaa 10 000 dollaria Aalto-yliopisto Juniorille ja 10 000 dollaria Ukrainan jälleenrakennuksen kurssille