Uutiset

Opiskelijatiimi pääsi osallistumaan Hiltin palkitsemis- ja etujärjestelmän kehittämiseen

Konkreettiset suositukset olivat yritysasiakkaan mieleen.
Räätälöity projekti Hiltille, työryhmä
Professori Marjo-Riitta Diehl (vas.), Hilti Suomen henkilöstöjohtaja Heidi Forsström-Tuominen ja opiskelijat Kati Vinnikainen ja Sofia Kontro Rosales

Hilti Suomi tilasi Kauppakorkeakoululta opiskelijaprojektin, jotta se saisi uutta tietoa ja näkökulmia palkitsemiskysymyksiin kehittäessään kokonaiskompensaatiomalliaan yhdessä henkilöstönsä kanssa. Maisteriopiskelijat Sofia Kontro Rosales ja Kati Vinnikainen tarttuivat haasteeseen ja tukivat Hiltiä laajassa kehityshankkeessa. Opiskelijoita ohjasi johtamisen laitoksen professori Marjo-Riitta Diehl ja hanke toteutettiin Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konseptin mukaisesti.

Hiltille oli tärkeää tunnistaa mahdollisia ratkaisuja palkitsemismallin uudistamiselle yhdessä työntekijöidensä kanssa. Opiskelijaprojektin tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä Hiltin työntekijöiden toiveista palkitsemiseen liittyen, jotta niitä voidaan hyödyntää sisäisessä kehitystyössä.

Projektinhallinnan oppeja yhteistyöstä yritysasiakkaan kanssa

Projektin alussa tiimi laati tutkimussuunnitelman, joka tiivisti ensitapaamisessa Hiltin henkilöstöhallinnon edustajien kanssa käydyn keskustelun sekä yrityksen keskeiset tavoitteet opiskelijaprojektille. Tutkimus toteutettiin henkilöstöhaastatteluilla, joiden tulosten perusteella opiskelijat laativat suosituksensa.

Projektia tehneiden opiskelijoiden ja heitä ohjanneen professorin mukaan tärkeimpiä syitä projektin onnistumiselle olivat yritysasiakkaan sitoutuminen yhteistyöhön sekä järjestelmällinen eteneminen vaiheesta toiseen. Aikataulu pystyttiin lyömään lukkoon jo projektin alkumetreillä, mikä loi selkeän raamiin projektin toteutumiselle. Asiakasyrityksellä oli selkeät odotukset ja tarve tutkimusprojektista saatavalle tiedolle. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet Hiltin työntekijät olivat innolla ja aktiivisesti mukana. Tiivis yhteistyö henkilöstön kanssa muistutti projektin ja tulevan kehitystyön konkreettisista vaikutuksista hiltiläisten työarkeen.

”Saimme projektiin lentävän lähdön, sillä Hiltillä oli valmiina aktiivinen henkilöstötyöryhmä ja saimme haastattelut sovittua nopealla aikataululla. Sekä johdon että työntekijöiden sitoutuminen projektiin näkyi ja kuului, mikä teki yhteistyöstä sujuvaa”, kertoo opiskelija Sofia Kontro Rosales.

”Suunnittelimme ensitapaamisen jälkeen tarkan aikataulun ja tärkeimmät välietapit, joihin kaikki projektissa mukana olleet sitoutuivat. Näin vältyimme ikäviltä yllätyksiltä ja projekti valmistui sovitusti reilussa parissa kuukaudessa. Hiltiltä toivottiin, että he voisivat hyödyntää tuloksia sisäisen projektinsa kehitysvaiheissa jo loppusyksystä ja se tietysti lisäsi motivaatiotamme entisestään”, jatkaa tiimikaveri Kati Vinnikainen.

Opiskelijakaksikko pääsi oppimaan projektinhallinnasta ja toteuttamaan yritysasiakkaan toiveita käytännön tasolla.

”Sofia ja Kati olivat motivoituneita ja itseohjautuvia opiskelijoita. He lähestyivät aihetta useista näkökulmista ja työskentelivät asiakasta kuunnellen. Projektinhallinta- ja esiintymistaidot sekä analyyttinen työtapa, jotka tällaisissa hankkeissa korostuvat, ovat tärkeitä myös työelämässä”, projektitiimiä ohjannut ja tukenut Marjo-Riitta Diehl sanoo.

Henkilöstön mielipiteillä on paljon painoarvoa

Opiskelijat keskustelivat Hiltin työntekijöiden kanssa sekä yksilö- että ryhmähaastatteluissa. Henkilöstöhaastattelujen tarkoituksena oli tarjota hiltiläisille mahdollisuus jakaa anonyymisti mielipiteitään ja ratkaisuehdotuksia palkitsemisesta. Talon ulkopuoliset, konsulttien tavoin toimineet opiskelijat olivat oiva ratkaisu haastattelujen toteuttamiseen ja kerätyn datan kriittiseen tarkasteluun. Projektin keskeinen tavoite täyttyi, sillä Hilti sai ideoita kompensaatiomallinsa kehittämiseen niin, että henkilöstön näkemykset toteutuvat entistä paremmin.

”Halusimme keskittyä erityisesti rahalliseen palkitsemiseen myyntiorganisaatiossa, työsuhde-etuihin ja työntekijäkokemukseen. Projektitiimi käsitteli näitä teemoja kokonaisvaltaisesti ja toi henkilöstömme näkökulmia kiinnostavasti esiin. Yhteistyö Hiltin ja opiskelijoiden välillä perustui aktiiviseen vuoropuheluun”, kertoo Hilti Suomen henkilöstöjohtaja Heidi Forsström-Tuominen.

Yritysprojektit avartavat niin yritysten kuin opiskelijoiden näkemyksiä

Projektin toteuttaneet opiskelijat kiittelevät yritysprojektin tarjoamaa mahdollisuutta hyödyntää opintojen aikana hankittua tietotaitoa.

”Yliopisto alkaa omalta osaltani olla paketissa, joten projekti oli todellinen opintojeni loppuhuipennus. Oli mahtavaa päästä käyttämään vuosien varrella kertynyttä akateemista tietoa ja käytännön osaamista yritysasiakkaan eduksi. Tutustuimme moniin mukaviin hiltiläisiin ja opimme valtavasti Hiltistä yrityksenä eli projekti oli kaikin puolin positiivinen kokemus”, Kati Vinnikainen kertoo.

”Tämä on ehdottomasti ollut yksi tähänastisten opintojeni palkitsevimmista projekteista. Kannustan muita aaltolaisia lähtemään rohkeasti mukaan vastaaviin yritysprojekteihin, jotka tuovat kivaa vaihtelua opintoihin sekä uusia taitoja ja näkemyksiä”, lisää Sofia Kontro Rosales.

Hiltiltä puolestaan kiitellään opiskelijoiden aktiivista ja aikaansaavaa asennetta projektissa, jonka löydökset esiteltiin päätöstapaamisessa yrityksen Suomen pääkonttorilla Keilaniemessä.

”Yhteistyö suunniteltiin ja toteutettiin hiltiläisten tarpeiden pohjalta. Toivoimme konkreettisia kehitysideoita ja niitä todella saimme. Sekä projektin kattava loppuraportti että pääkonttorillamme pidetty esitys olivat erinomaisia”, Forsström-Tuominen kehuu.

Kauppakorkeakoulun räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit tarjoavat moninaisia oppimismahdollisuuksia sekä opiskelijoille että asiakasyrityksille.

”Oli ilo olla mukana tässä menestyksekkäässä projektissa, johon yritykseltä tuli selkeä tehtäväanto ja pulma ratkaistavaksi. Aihe oli mielenkiintoinen ja relevantti, ei vain Hiltille vaan myös monelle muulle yritykselle. Löydökset herättivät runsaasti keskustelua päätöstapaamisessa eli tästä projektista saivat kaikki osapuolet paljon irti”, professori Marjo-Riitta Diehl summaa.

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
People are standing in front of a wall with huge picture of people with red shirts sitting on a coffee break and a Hilti logo. People are talking with eachoterh.

Premium Partner - Hilti

Lue lisää Hiltistä, Kauppakorkeakoulun Premiun Partnerista.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Puun taimia istutetaan Suomen ensimmäiseen hiilensidontaa tukevaan mikrometsään Keravalla
Yhteistyö, Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Suomen ensimmäinen hiilensidontaa tukeva mikrometsä istutettu Keravalle

Keravan Kivisillan alueelle on istutettu Suomen ensimmäinen hiilensidontaa tukeva mikrometsä
The winning collection by Ruusa Vuori at Aalto University's fashion show Näytös23, a model walking on the catwalk
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Ruusa Vuori voitti Näytös23-palkinnon herkällä mallistollaan

Aalto-yliopiston muodin opiskelijoiden muotinäytöksessä perjantaina 26. toukokuuta nähtiin kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden mallistoja.
First Time Manager program workshop with students / photo: Johnny Jussila/AaltoEE
Opinnot Julkaistu:

Uusien esihenkilöiden keskinäinen vertaistuki korostui Aallon First Time Manager -ohjelmassa

Ohjelman vertaistapaamiset saavat osallistujilta kiitosta, ja osa on jatkamassa niitä koulutuksen jälkeenkin.
Group of students working together on laptops
Opinnot Julkaistu:

Kurssipalaute osaksi MyCoursesia syksyllä 2023

Aalto-yliopistossa otetaan käyttöön uusi kurssipalautetyökalu ensi syksyn II opetusperiodilla.
Se tukee suositeltujen palautekäytäntöjen toteuttamista sujuvasti osana kurssin toimintaa.