Uutiset

Opetusta ja kursseja kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta

AllWell?-kyselyllä kartoitetaan asioita, joita voidaan kehittää opiskelijoiden opiskelukyvyn parantamiseksi.
Kolme henkilöä Kauppakorkeakoululla
Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Aalto-yliopiston AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. Tänä vuonna sähköpostikysely lähetettiin opiskelijoille helmikuussa, jolloin sen sai koko Aalto-yliopistossa 4 700 opiskelijaa, joista vajaa puolet (43 %) vastasi siihen. Tässä jutussa keskitytään nimenomaan Kauppakorkeakoulun AllWell?-prosessiin.

Kyselyn avulla kerätään ajankohtaista tietoa opiskelijoiden opiskelukyvystä, motivaatiosta, opetuksesta sekä vertaistuesta. Tuloksia hyödynnetään koulutusohjelmien, opetuksen sekä opiskelijoiden opiskelukykyä tukevien palveluiden kehittämisessä.

Tänä vuonna AllWell?-tuloksia on käsitelty Kauppakorkeakoulun ohjelmissa jopa poikkeuksellisen syvällisesti. Monet ohjelmat ovat ilmoittaneet, että heidän opiskelijansa ovat osallistuneet tulosten tulkitsemiseen ja toimenpiteiden valitsemiseen. Myös (opiskelijayhdistys) KY:n koulutuspoliittiset vastaavat ja hyvinvointivastaava ovat olleet prosessissa mukana. Sekä kyselyyn vastaaminen että opiskelijajäsenten osallistuminen tulosten käsittelemiseen ovat molemmat erittäin tärkeitä AllWell?-prosessissa.

”Oppimisessa on keskeistä myös se, että opiskelijat saavat kokea yhteisöllisyyttä ja että monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat osa yhteisömme arkea. AllWell?-kyselyn avulla koulu saa tärkeää dataa siitä, mitkä opiskelukyvykkyyden, motivaation tai vertaistuen osa-alueet vaativat erityistä huomiota ja toimenpiteitä. Opiskelijoilta saamamme palaute on tärkeää, jotta voimme varmistua siitä, että toimintamme kehittyy hyvään suuntaan”, sanoo Kauppakorkeakoulun opetuksesta ja oppimisesta vastaava varadekaani Tomas Falk.

Muutoksia ja avoimuutta haetaan määrätietoisesti

Kauppakorkeakoulun ohjelmat ovat määritellet AllWell?-kyselyyn tulleiden vastausten perusteella omat toimenpiteensä, joista seuraavassa nostetaan esimerkkejä yleisellä tasolla. Opetuksessa jatketaan tasapainon hakemista kampuksella tapahtuvan, hybridi- ja verkko-opintojen välillä.

Kursseja kehitetään opiskelijapalautteen pohjalta ja opiskelijoille kerrotaan selkeästi, mitä opetuksessa ja kursseissa on muutettu aiemmin saadun palautteen pohjalta. Jatkossa opiskelijoille myös viestitään aiempaa selkeämmin, millaista palautetta he voivat odottaa saavansa kurssin aikana. Myös arvioinnista tehdään entistä läpinäkyvämpää luomalla selkeä arviointikehys (rubriikki) kirjallisille tehtäville, kuten esseille.

Opiskelijakyselystä nousi esiin myös tarve järjestää aloituspalavereita opettajien ja (erityisesti uusissa) maisteriohjelmissa aloittaneiden uusien opiskelijoiden kesken, jolloin yhdessä tutustuttaisiin sekä pääaineeseen että opiskeluyhteisöön. Tähänkin tartuttiin muutamassa ohjelmassa.

Kursseilla pyritään ylipäänsä lisäämään vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä ja opettajia kannustetaan jättämään luentojen loppuun tilaa vapaille kysymyksille. Jatkossa opettajien toivotaan jäävän saliin joksikin aikaa vielä luennon päätyttyäkin, jotta opiskelija voi kysyä heiltä myös kahden kesken opintoihin liittyvistä asioista.

Lisäksi on tarkoitus lisätä nykyistä useampiin ohjelmiin vapaamuotoisia ja vapaaehtoisia yhteisiä tapaamisia opettajille ja opiskelijoille, jotta tutustuminen puolin ja toisin olisi mahdollisimman helppoa. Opintopsykologeja aiotaan kutsua puhumaan opiskelijoille esimerkiksi hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä teemoista.

Aalto-yliopiston opintopsykologin Alli Mattilan mukaan viime kevään AllWell?-tuloksissa on nähtävissä pandemia-aikojen vaikutuksia. ”Tuloksista paistaa huoli opiskelijoiden joukkoon kuulumattomuuden kokemuksista ja vertaistuen puutteesta, minkä vuoksi on erityisen hienoa, että monet ohjelmat ovat pyrkineet toimillaan vastaamaan juuri yhteisöllisyyden ja kasvokkaisen tutustumisen tarpeisiin.” Opintopsykologin mukaan on myös tärkeää, että opetuksen kehittämisessä pyritään lisäksi huomioimaan kyselystä esille nousseet huolet opiskelijoiden korkeasta uupumusriskistä ja itsekriittisyydestä.

Seuraava vastaava kysely alkaa jälleen helmikuussa, jolloin on taas aito mahdollisuus vaikuttaa hyvinvoinnin teemojen huomioimiseen opetuksessa.

AllWell?-opiskelijakysely

AllWell?-opiskelijakysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell? selvittää opiskeiljan opiskelukykyyn vaikuttavia asioita.

Lue lisää
AllWell?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Ukrainalaisia lukiolaisia tekemässä biomuovia mikrossa Aalto-yliopisto Juniorin ohjeilla.
Yliopisto Julkaistu:

Rajat ylittävää tiedekasvatusta Otaniemestä Ukrainaan

Aalto-yliopisto Junior järjesti keväällä sarjan etätyöpajoja Kryvyi Rihin kouluihin Ukrainaan. Paikalliset lukiolaiset ja heidän opettajansa pääsivät tutustumaan Aalto-yliopisto Juniorin monialaisiin työpajoihin sekä Aalto-yliopiston toimintaan.