Uutiset

Opetusta ja kursseja kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta

AllWell?-kyselyllä kartoitetaan asioita, joita voidaan kehittää opiskelijoiden opiskelukyvyn parantamiseksi.
Kolme henkilöä Kauppakorkeakoululla
Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Aalto-yliopiston AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. Tänä vuonna sähköpostikysely lähetettiin opiskelijoille helmikuussa, jolloin sen sai koko Aalto-yliopistossa 4 700 opiskelijaa, joista vajaa puolet (43 %) vastasi siihen. Tässä jutussa keskitytään nimenomaan Kauppakorkeakoulun AllWell?-prosessiin.

Kyselyn avulla kerätään ajankohtaista tietoa opiskelijoiden opiskelukyvystä, motivaatiosta, opetuksesta sekä vertaistuesta. Tuloksia hyödynnetään koulutusohjelmien, opetuksen sekä opiskelijoiden opiskelukykyä tukevien palveluiden kehittämisessä.

Tänä vuonna AllWell?-tuloksia on käsitelty Kauppakorkeakoulun ohjelmissa jopa poikkeuksellisen syvällisesti. Monet ohjelmat ovat ilmoittaneet, että heidän opiskelijansa ovat osallistuneet tulosten tulkitsemiseen ja toimenpiteiden valitsemiseen. Myös (opiskelijayhdistys) KY:n koulutuspoliittiset vastaavat ja hyvinvointivastaava ovat olleet prosessissa mukana. Sekä kyselyyn vastaaminen että opiskelijajäsenten osallistuminen tulosten käsittelemiseen ovat molemmat erittäin tärkeitä AllWell?-prosessissa.

”Oppimisessa on keskeistä myös se, että opiskelijat saavat kokea yhteisöllisyyttä ja että monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat osa yhteisömme arkea. AllWell?-kyselyn avulla koulu saa tärkeää dataa siitä, mitkä opiskelukyvykkyyden, motivaation tai vertaistuen osa-alueet vaativat erityistä huomiota ja toimenpiteitä. Opiskelijoilta saamamme palaute on tärkeää, jotta voimme varmistua siitä, että toimintamme kehittyy hyvään suuntaan”, sanoo Kauppakorkeakoulun opetuksesta ja oppimisesta vastaava varadekaani Tomas Falk.

Muutoksia ja avoimuutta haetaan määrätietoisesti

Kauppakorkeakoulun ohjelmat ovat määritellet AllWell?-kyselyyn tulleiden vastausten perusteella omat toimenpiteensä, joista seuraavassa nostetaan esimerkkejä yleisellä tasolla. Opetuksessa jatketaan tasapainon hakemista kampuksella tapahtuvan, hybridi- ja verkko-opintojen välillä.

Kursseja kehitetään opiskelijapalautteen pohjalta ja opiskelijoille kerrotaan selkeästi, mitä opetuksessa ja kursseissa on muutettu aiemmin saadun palautteen pohjalta. Jatkossa opiskelijoille myös viestitään aiempaa selkeämmin, millaista palautetta he voivat odottaa saavansa kurssin aikana. Myös arvioinnista tehdään entistä läpinäkyvämpää luomalla selkeä arviointikehys (rubriikki) kirjallisille tehtäville, kuten esseille.

Opiskelijakyselystä nousi esiin myös tarve järjestää aloituspalavereita opettajien ja (erityisesti uusissa) maisteriohjelmissa aloittaneiden uusien opiskelijoiden kesken, jolloin yhdessä tutustuttaisiin sekä pääaineeseen että opiskeluyhteisöön. Tähänkin tartuttiin muutamassa ohjelmassa.

Kursseilla pyritään ylipäänsä lisäämään vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä ja opettajia kannustetaan jättämään luentojen loppuun tilaa vapaille kysymyksille. Jatkossa opettajien toivotaan jäävän saliin joksikin aikaa vielä luennon päätyttyäkin, jotta opiskelija voi kysyä heiltä myös kahden kesken opintoihin liittyvistä asioista.

Lisäksi on tarkoitus lisätä nykyistä useampiin ohjelmiin vapaamuotoisia ja vapaaehtoisia yhteisiä tapaamisia opettajille ja opiskelijoille, jotta tutustuminen puolin ja toisin olisi mahdollisimman helppoa. Opintopsykologeja aiotaan kutsua puhumaan opiskelijoille esimerkiksi hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä teemoista.

Aalto-yliopiston opintopsykologin Alli Mattilan mukaan viime kevään AllWell?-tuloksissa on nähtävissä pandemia-aikojen vaikutuksia. ”Tuloksista paistaa huoli opiskelijoiden joukkoon kuulumattomuuden kokemuksista ja vertaistuen puutteesta, minkä vuoksi on erityisen hienoa, että monet ohjelmat ovat pyrkineet toimillaan vastaamaan juuri yhteisöllisyyden ja kasvokkaisen tutustumisen tarpeisiin.” Opintopsykologin mukaan on myös tärkeää, että opetuksen kehittämisessä pyritään lisäksi huomioimaan kyselystä esille nousseet huolet opiskelijoiden korkeasta uupumusriskistä ja itsekriittisyydestä.

Seuraava vastaava kysely alkaa jälleen helmikuussa, jolloin on taas aito mahdollisuus vaikuttaa hyvinvoinnin teemojen huomioimiseen opetuksessa.

AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely

AllWell?-kysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille.

Lue lisää
AllWell?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Opinnot Julkaistu:

Lahjoitukset mahdollistavat kaikille opiskelijoille opiskeluvaihtoon lähtemisen

Kansainvälinen opiskelijavaihto on oleellinen osa monen Kauppakorkeakoulun opiskelijan opintoja.
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Ehdota uutta nimeä Otakaari 2B -rakennukselle

Lähetä oma nimiehdotuksesi viimeistään 14.6.!
Jessica Sinikoski, photo by Heli Sorjonen
Yliopisto Julkaistu:

Jessica Sinikoski: Tapahtumissa pitää olla tilaa taikapölylle

"Tehtäväni on viestiä, miltä Aalto kuulostaa, näyttää, tuoksuu, maistuu ja tuntuu. Koska olemme luonnonläheisellä kampuksella, tuoksussa pitää olla mukana vähän neulasta ja multaa, mutta toisaalta sen pitää edustaa myös innovaatioita, luovuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista."
Students Jenna Liinamaa, Pihla Päivänsalo and Teemu Koskiahde from the Prodeko Guild.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Tuotantotalouden opiskelijat ja alumnit muodostavat ainutlaatuisen yhteisön

Tuotantotalouden opiskelijoiden, alumnien ja laitoksen tiivis yhteistyö huipentuu vuosittain Prodeko-seminaarissa.