Uutiset

Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden mukaan heidän työnantajansa arvostavat KTM-tutkintoa

Uraseurantakyselyt antavat arvokasta tietoa opetuksen kehittämisen tueksi.
Four happy students in Aalto BIZ. Photo: Unto Rautio / Aalto University
Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Yliopistoissa ja korkeakouluissa seurataan tiiviisti niistä valmistuneiden urakehitystä. Vastaukset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille maistereille lähetettyihin uraseurantakyselyihin antavat arvokasta tietoa, jota Kauppakorkeakoulussa hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja joilla on merkitystä myös koulun akkreditointien (kansainvälisten laatuleimojen) uusimisessa.

”Meille on tärkeää tietää, kuinka opetus ja tutkinto vastaavat työelämässä vastaan tulevia muuttuvia osaamistarpeita. Myös opintojaan ja uraansa suunnitteleville opiskelijoillemme on arvokasta saada tietoa valmistuneiden urapoluista. Vastauksilla on vaikutusta myös yliopiston saamaan rahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä”, sanoo Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki.

Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut kerää vuosittain sijoittumistietoa alumneiltaan vuosi ja viisi vuotta heidän valmistumisensa jälkeen.

Kyky osata kertoa omasta osaamisesta tärkeää

Toistaiseksi viimeisimmät vastaukset yksivuotiskyselystä on saatu vuonna 2018 Kauppakorkeakoulusta valmistuneilta maistereilta, joille lähetettiin kysely syksyllä 2019. Kysely lähetettiin 355 alumnille, joiden yhteystiedot löytyivät alumnirekisteristä, ja heistä 153 vastasi kyselyyn.

Vastaajien mukaan aiempi työkokemus, kyky kertoa selkeästi omista osaamisista ja eri aineyhdistelmien sisältyminen tutkintoon auttoivat ensimmäisen työpaikan saamisessa. Vain 3 % vastaajista oli vastaushetkellä työttömiä työnhakijoita. Heikosti työllistyneiden mukaan työkokemuksen puute, vähäiset kontaktit ja verkostot ja selkeiden omien työhön liittyvien tavoitteiden puuttuminen hidastivat työnsaantia.

Hiljattain valmistuneet maisterit olivat löytäneet ensimmäisen työpaikkansa todennäköisimmin sosiaalisen median kanavien kautta (erityisesti LinkedIn), uraportaaleista ja Aalto CareerWebissä julkaistuun ilmoitukseen vastaamalla. ¾:stä kyselyyn vastanneesta kertoi hyödyntäneensä Aalto CareerWeb -työpaikkaportaalia ja osallistuneensa Kauppakorkeakoulun ja Hankenin järjestämille ARENA-ura- ja kontaktointimessuille (nyk. Aalto Talent Expo). Useampi kuin joka kolmas oli käynyt CV-klinikalla tai muuten saamassa uraneuvontaa Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluissa. Ura- ja rekrytointipalveluiden erityisasiantuntijat Tanja Makkonen ja Annemari Rautio saivat kyselyyn vastanneilta kiitosta.

Kyky oppia ja soveltaa uusia taitoja korostuu työelämässä

Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen muodostama Aarresaari-verkosto toteuttaa vuosittain kyselyn maisterille, jotka ovat valmistuneet viisi vuotta aiemmin. Syksyllä 2019 kysely lähetettiin yliopistoista vuonna 2014 maisteriksi valmistuneille. Vuonna 2014 Kauppakorkeakoulusta valmistuneista maistereista 31 % vastasi kyselyyn.

95 % vastaajista oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa näkökulmasta ja yhtä suuri prosenttiosuus vastaajista oli tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. Tärkeimmiksi taidoiksi työssään vastaajat kertoivat kyvyn oppia ja soveltaa uusia taitoja, yhteistyötaidot, analyyttiset valmiudet, ongelmanratkaisukyvyt ja itseohjautuvuus. Viisi vuotta valmistumisensa jälkeen 54 % vastaajista oli tyytyväisiä, 25 % erittäin tyytyväisiä ja 16 % melko tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa näkökulmasta. Vastaajat olivat kokeneet, että työnantajat arvostavat kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

”Olen iloinen, että niin monet Kauppakorkeakoulusta valmistuneet maisterit ovat vastanneet sijoittumis- ja uraseurantakyselyihimme ja näin auttavat meitä opetuksemme kehittämisessä. Lämmin kiitos kaikille kyselyihin vastanneille. Vastauksista viisivuotiskyselyyn nousi esiin muun muassa, että opiskelijat tarvitsevat tukea niin stressinsietokykynsä kuin organisointi-, koordinointi- ja projektinjohtamistaitojensa kehittämiseen. Pyrimme jatkossa vastaamaan näihin nykyistä paremmin”, sanoo dekaani Timo Korkeamäki.

Teksti: Terhi Ollikainen

Syyskuun 2020 loppuun asti on käynnissä vuonna 2019 valmistuneiden maistereidemme sijoittumiskysely, jonka he ovat saaneet sähköpostitse.

1.10.–14.12.2020 on käynnissä vuonna 2015 valmistuneiden maistereidemme uraseurantakysely. Kyselyn voi saada sähköpostitse, postitse tai tekstiviestillä.

Kyselyihin toivotaan taas runsaasti vastauksia. Kiitos jo etukäteen! 

Lisätietoa:

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Lue lisää
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Piano Top Loungessa
Kampus, Yhteistyö, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Opiskelijat päättivät: kaksi yhteiskäyttöistä pianoa saapui kampukselle

Aalto-yliopiston opiskelijoiden osallistavan budjetoinnin projektin voittajaksi nousi yhteiskäyttöinen piano.
Aalto-wide sustainability minor logo
Opinnot Julkaistu:

Uusi monialainen sivuaine Luonnonvarojen kestävä käyttö käynnistyy Aallossa

Aalto tarjoaa uuden monitieteisen sivuaineen, Luonnonvarojen kestävä käyttö, joka on nyt valmis lisättäväksi opintosuunnitelmaasi!
Yhdeksän suurta jäälohkaretta muodostivat taideinstallaation Kansalaistorilla Helsingissä 2021
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto ARTS -kesäkoulu tutkii veden merkitystä taiteen linssien läpi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kesäkoulun teema on tänä vuonna vesi, jonka merkitystä käsitellään monialaisesti taiteen, elokuvan ja digitaalisuuden näkökulmista.
Maria Virkkala
Opinnot Julkaistu:

Avoimen yliopiston opiskelijatarina: sivuaineena logistiikka

Haastattelu avoimen yliopiston opinnoista