Uutiset

Kauppakorkeakoulu on huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu, vahvistaa tuore auditointi

Kauppakorkeakoulu edistää systemaattisesti korkeakoulussa opiskelevien huippu-urheilijoiden edellytyksiä suorittaa opintoja urheilu-uran ohella.
Urhea-opiskelijoita ja -kumppaneita
Urhea-opiskelijoita ja -kumppaneita helmikuun auditointitapaamisessa Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Annemari Rautio

Suomen Olympiakomitea on luonut vuosien 2022–2023 aikana Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen suomalaisen auditointimallin. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön laatutekijöitä, arviointimallia ja auditoinnin kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta on testattu kahdella pilottiauditoinnilla. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun auditointi oli auditointimallin toinen pilotointi. Ensimmäinen pilotointi toteutettiin Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Auditoinnin tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa ne korkeakoulut, jotka edistävät systemaattisesti, niin rakenteellisesti kuin asenteellisesti, korkeakouluissa opiskelevien huippu- ja ammattilaisurheilijoiden edellytyksiä suorittaa opintoja siten, että se tukee urheilussa kehittymistä. Aalto-yliopistossa opiskelee tällä hetkellä reilu 150 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaan kuuluvaa opiskelijaa. 

Auditoinnin toteuttaminen

Neuvottelut Aalto-yliopiston, Urhean ja Olympiakomitean kesken Aalto-yliopiston osallistumisesta Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -pilot­tiauditointiin käytiin alkukesästä 2022. Saman vuoden syksyllä tehtiin päätös pilottiauditoinnin toteuttamisesta ja sen rajaamisesta koskemaan Kauppakorkeakoulua.

Kauppakorkeakoulussa auditointiprosessista vastasi ryhmä, johon kuuluivat dekaani Timo Korkeamäki, kehityspäällikkö Johanna Palmroos (Kauppakorkeakoulu), erityisasiantuntija Kirsi Eulenberger-Karvetti (Aalto-yliopiston johtamisen tukipalvelut), suunnittelija, Urhea-yhteyshenkilö Elli Hämäläinen ja suunnittelija Hilkka Honkanen (molemmat Kauppakorkeakoulun oppimispalveluista) ja emeritusprofessori Timo Saarinen (Kauppakorkeakoulu). 

Kauppakorkeakoulun itsearviointi toteutettiin vuodenvaihteessa 2022–2023. Itsearviointityöhön osallistui edellä mainitun vastuuryhmän lisäksi opiske­lijoita, opettajia, asiantuntijoita, korkeakoulun alumneja sekä KY:n (Aalto-yliopiston kauppatie­teiden ylioppilaat ry), Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean ja UniSportin edustajat. Kauppakorkeakoulun auditointiryhmän muodostivat Anna Kirjavainen (puheenjohtaja), Mika Korpela (Turun Seudun Urheiluakatemia), Aku Nikander (Jyväskylän yliopisto), Hanna-Maari Päkk (Jyväskylän Urheiluakatemia) ja Laura Tast (projektipäällikkö, Suomen Olympiakomitea). Ryhmä vieraili Kauppakorkeakoulussa helmikuussa 2023, ja toimitti auditointiraportin Kauppakorkeakoululle huhtikuussa 2023.

Arvioitavana kuusi osa-aluetta

Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja arvioidaan laatumallilla, joka koostuu kuudesta kokonaisuudesta: opiskelun tuki urheilijalle, joustavien opintopolkujen rakentaminen, urheilusta hankitun osaamisen tunnustaminen osana opintoja ja urheilijoille räätälöidyt opintokokonaisuudet, siirtymävaiheiden toimenpiteet, viestintä ja yhteistyö urheiluakatemian ja Olympiakomitean kanssa sekä urheilun tukitoiminnot. Auditoinnin tehtävänä on arvioida ja tarkastella näihin liittyvien laatutekijöiden toteutumista osana korkeakoulun olemassa olevia koulutuksen ja osaamisen kehittämisen prosesseja, toimintatapoja ja käytänteitä. Arviointi toteutetaan käyttämällä tasoja erinomainen, hyvä ja riittämätön.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun ohjausryhmä on todennut Kauppakorkeakoulun toiminnan huippu-urheilijamyönteisenä korkeakouluna olevan tasolla hyvä. Opiskelun tuki urheilijalle arvioitiin kauttaaltaan erinomaiseksi ja erinomaisuutta oli laajalti myös muilla arviointialueilla. Auditointiraportin mukaan hyvä taso toteutuu, kun korkeakoulu osoittaa, että laatutekijät toteutuvat osana korkeakoulun kehittämisen prosesseja, toimintatapoja ja käytänteitä. Tasolla erinomainen korkeakoulu osoittaa vaikuttavaa, pitkäjänteistä ja uudistavaa kehittämistoimintaa kaksoisuratyössä.

Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet 

Auditoinnissa tunnistettiin sekä useita vahvuuksia että muutamia kehittämiskohteita. Yhtenä keskeisenä vahvuutena mainittiin Kauppakorkeakoulun johdon sitoutuminen kaksoisuratoiminnan edistämiseen yhdessä Suomen Olympiakomitean ja Urhean kanssa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen ja vaikuttavuuden. Auditointiryhmän mukaan esimerkiksi erityiset saavutukset -valintaryhmä yhtenä väylänä pyrkiä opiskelemaan Kauppakorkeakouluun on hieno malli siitä, että myös urheilusaavutukset huomioidaan osaamispääomaa kerryttävänä tekijänä, joka edesauttaa korkeakouluopinnoissa suoriutumisessa. 

Kauppakorkeakoulun tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet opintojen järjestelyyn joustavasti tukevat hyvin urheilun vaatimusten huomioimista. Kauppakorkeakoulussa on myös vahva tahtotila kehittää kaksoisuran toteuttamista tukevia, ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja. Niin ikään huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun itsearviointiprosessi on lyhyessä ajassa lisännyt tietoisuutta kaksoisurasta ja sen tavoitteista. Kauppakorkeakoulun Urhea-yhteyshenkilö Elli Hämäläinen sai kiitosta aktiivisesta toiminnastaan huippu-urheilijamyönteisen toiminnan kehittämiseksi Kauppakorkeakoulussa ja koko Aallossa.

Sami Itani Urhean auditointitapaamisessa 2023
Aallon Urhea-vastuuhenkilö, työelämäprofessori Sami Itani Kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Kuva: Urhea / Sini Forsblom

Auditointiryhmä nosti esiin samoja kehityskohteita, joita Kauppakorkeakoulu oli tunnistanut itsearvioinnissaan. Kilpaurheilijoiden tavoittaminen heti korkeakouluopintojen alussa mahdollistaisi kaksoisuran tukipalveluiden aktiivisen hyödyntämisen tehokkaasti. Tähän liittyen myös korkeakoulun opetushenkilöstön sekä oppimispalveluissa toimivien kaksoisuratietämyksen kasvattaminen on tärkeää. Vertaistuki ja mentorointipalvelut puolestaan auttaisivat opiskelijaurheilijoita kaksoisuran suunnittelussa ja siirtymisessä työelämään. Auditointiryhmän ehdottama vuosittainen yhteinen toiminnansuunnittelu Urhean kanssa tukee jatkossa monen yhteisen tavoitteen edistämistä ja vahvistaa pitäjänteistä yhteistyöstä entisestään.

Osaan auditointiprosessissa tunnistetuista kehityskohteista on jo tartuttu. Esimerkiksi kilpaurheilijoille suunnitellut aalto.fi-verkkosivut on uudistettu, jotta tietoisuus tukipalveluista ja yhteistyöstä Urhean kanssa kasvaisi ja opiskelijat tavoitettaisiin heti opintojen alussa. Kehitystyö jatkuu sekä Korkeakoulun omien havaintojen että auditointiryhmän suositusten pohjalta yhdessä työelämäprofessori Sami Itanin ja Urhean kanssa. 

”Kiitän kaikkia auditointiprosessiin osallistuneita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kauppakorkeakoulu haluaa osaltaan tukea urheilu-uran jälkeistä siirtymää mahdollistamalla korkeakouluopinnot jo urheilu-uran aikana. Olemme tässä työssä oikealla kehittämispolulla ja jo hyvässä vauhdissa. Tavoitteenamme on saada toimintamme laatutekijät huippu-urheilijamyönteisenä korkeakouluna erinomaiselle tasolle kautta linjan”, sanoo dekaani Timo Korkeamäki.

Jalkapalloilija Tim Väyrynen ja koripalloilija Helmi Tulonen kuuluvat Aalto-yliopiston URHEA-opiskelijoihin

”Aalto-yliopisto on Urhean periaatteiden mukaisesti tukenut meitä ammattiurheilun ja opiskelujen yhteensovittamisessa.”

Lue opiskelijoiden Urhea-kokemuksista
Football field / Jalkapallokenttä. Kuva: Aleksi Poutanen
Student guide illustration, supporting your studies

Kilpaurheilun ja opintojen yhdistäminen Aallossa

Aalto-yliopisto on sitoutunut tukemaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan Urheaan kuuluvien opiskelijoiden opiskelun ja urheilun yhteensovittamista ja huomioimaan urheilu-uran haasteet ja erityistarpeet. 

Opiskelijan tukipalvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen varadekaani Jani Romanoff. Kuva: Joonas Lehtovaara / Aalto-yliopisto
Nimitykset Julkaistu:

Jani Romanoff jatkaa opetuksen varadekaanina Insinööritieteiden korkeakoulussa

Romanoff on ansioitunut opettaja ja opetuksen kehittäjä, joka nauttii työssään systeemisten ratkaisujen löytämisestä yhdessä muiden kanssa.
Summer School students chatting during a networking event in Helsinki
Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston kesäkoulu sai ennätykselliset 803 hakemusta vuoden 2024 kesäkursseille

Aalto-yliopiston kesäkoulun hakuaika kesän 2024 kursseille päättyi toukokuun lopussa.
Tiny plant with text aside Unite! Seed Fund 2024
Palkinnot ja tunnustukset, Yhteistyö Julkaistu:

Unite! Seed Fund 2024: Aalto mukana 13 rahoitusta saaneessa hakemuksessa

Unite! Seed Fund -rahaston tavoitteena on kannustaa ja tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöhankkeita.
Anniina Isomäki ja Ira van der Pals
Yhteistyö Julkaistu:

Kauppatieteiden osaamisella voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

Sijoitusjohtaja Ira van der Pals ja salkunhoitaja Anniina Isomäki arvostavat myös hyvää tasapainoa merkityksellisten työtehtävien ja muun elämän välillä.