Uutiset

K-Autolta käytetyn auton ostaneille entistä parempaa palvelua

Opiskelijaprojektissa oli tavoitteena uusien asiakasryhmien saavuttaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen.
Opiskelijaprojekti K-Autolle
Projektin akateeminen ohjaaja Laura Rosenberg (vas.), opiskelijat Sebastian Äikäs ja Jasmin Jutila ja oikealla K-Auton Mikko Luoma

Globaali autotoimiala on parhaillaan suuren murroksen keskellä ja perustavanlaatuiset muutokset, kuten autoilun sähköistyminen heijastuvat alan toimijoihin myös Suomessa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat Sebastian Äikäs ja Jasmin Jutila toteuttivat laajan tutkimusprojektin K-Autolle. Räätälöidyssä projektissa keskityttiin K-Auton tärkeäksi tunnistamaan kohderyhmään eli 4–10 vuotta vanhojen, käytettynä myytyjen autojen omistajien tekemiin määräaikaishuoltopäätöksiin. Projektin tavoitteeksi asetettiin kohderyhmän asiakasymmärryksen lisääminen ja uusien markkinointi- ja palvelukonseptien luominen. 

Opiskelijat tekivät laajan asiakastutkimuksen, joka koostui kvantitatiivisesta kyselytutkimuksesta sekä laadullisista syvähaastatteluista. Tutkimuksen kohderyhmään kuului sekä merkkihuollon että muiden palveluntarjoajien asiakkaita, mikä mahdollisti syvällisemmän kohderyhmän ymmärryksen lisäämisen. Tutkimuksen avulla varmennettiin ennalta oletettuja asenteita ja mielipiteitä asiakkaiden keskuudessa, mutta myös tunnistettiin uusia asiakastarpeita, joihin K-Auto ei aiemmin ollut kyennyt täysipainoisesti vastaamaan. ”Opiskelijat kykenivät tunnistamaan ja tarinallistamaan asiakasprofiileita, joiden yksilöllisempi palveleminen on avainasemassa meidän liiketoiminnassamme”, sanoo K-Auton palveluliiketoiminnan markkinointipäällikkö Mikko Luoma

Projektin lopputuotoksena opiskelijat loivat K-Autolle useita asiakaslähtöisiä konsepti-ideoita – konkreettisia parannusehdotuksia, joilla olisi potentiaalisia vaikutuksia K-Auton liiketoimintaan. Yksi uusista konsepti-ideoista oli eri palvelutasojen tuominen valtuutetun merkkihuollon valikoimaan, mikä mahdollistaisi monipuolisemman eri asiakasryhmien palvelun. ”Opiskelijoiden tuottamat konsepti-ideat olivat erittäin hyvin perusteltuja vastaamaan eri asiakasprofiilien tarpeita ja samalla ne olivat erittäin konkreettisia ja hyvin esitettyjä. Jasmin ja Sebastian saivat projektin alusta alkaen erinomaisen hienosti kiinni meidän liiketoiminnallisesta haasteestamme ja pystyivät siten viemään tehokkaasti projektia kohti sille asetettuja tavoitteita”, Luoma sanoo. 

Asiakaslähtöisyys projektin keskiössä

Projektitiimin valinta toteuttaa kaksiosainen asiakastutkimus osoittautui arvokkaaksi projektin lopputuloksen kannalta. 

”Useimmiten vastaavissa projekteissa on aikaa vain yhdelle datankeruukierrokselle, mutta opiskelijat aloittivat projektin todella vauhdikkaasti ja saivat mahdutettua projektiin sekä kvalitatiivisia syvähaastatteluita että kvantitatiivista kyselydataa. Opiskelijat analysoivat ja yhdistelivät dataa erinomaisesti”, projektin akateemisena ohjaajana Kauppakorkeakoulusta toiminut väitöskirjatutkija Laura Rosenberg kertoo. Projektin ensimmäisellä puoliskolla toteutettu laaja kyselytutkimus, johon saatiin yli 400 vastausta, lisäsi valtavasti asiakasymmärrystä ja mahdollisti eri asiakasprofiilien tunnistamisen. Asiakasprofiileja käytettiin uusien markkinointi- ja palvelukonseptien perustana varmistamaan niiden asiakaslähtöisyys. 

Opiskelijat tunnistivat selkeitä toisistaan poikkeavia asiakasprofiileita, jotka K-Auton tulisi jatkossa huomioida entistä paremmin liiketoiminnassaan. Myös asiakasprofiileista riippumattomia, kaikille yhtenäisiä tarpeita tunnistettiin. ”Asiakkaan luottamuksen vahvistaminen ja läpinäkyvän viestinnän tärkeys korostuivat kaikilla haastateltavilla”, Jasmin Jutila kertoo. 

Projektissa tuotetuissa palvelukonsepteissa korostuivat erityisesti asiakaslähtöisyys sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi. ”Palveluiden digitalisoituessa on entistä tärkeämpää satsata laadukkaaseen asiakaskokemukseen ja mahdollistaa asiakkaalle yksilöllinen palvelukokemus”, Sebastian Äikäs lisää.   

K-Auton Mikko Luoma kehuu opiskelijoiden esittämiä konsepteja raikkaan rohkeiksi ja konkreettisiksi ja yhtiön toiveiden mukaisesti hyvin yhteensopiviksi K-Auton nykyisen strategian kanssa. ”Konseptit olivat hyvin konkreettisia ja niiden tarkempi arviointi ja priorisointi ovat jo käynnissä. Näin pyritään varmistumaan siitä, että tämän projektin löydökset eivät jää pelkäksi PowerPoint-harjoitukseksi, vaan päätyvät osaksi liiketoiminnan kehittämistämme”, Luoma kertoo.

Projektitiimi korostaa tutkimusprojektin vetämistä suunnittelusta käytäntöön asti arvokkaana kokemuksena tulevaisuutta ajatellen. ”Johdimme työtämme itse ja projekti vaati sekä kokonaisuuden hallintaa että luovuutta. Parasta oli se, että saimme luotua todellista arvoa K-Auton liiketoiminnalle”, Sebastian Äikäs sanoo. 

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
Four people standing infront of orange-colored walls with texts and K group logo. A bowl of candy.

Premium Partner - K-ryhmä

Lue lisää K-ryhmästä, Kauppakorkeakoulun Premium Partnerista

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuva Maija Keskisestä
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Maija Keskinen: Pidän uusien asioiden oppimisesta ja kokeilemisesta

Alumnimme Maija Keskinen tiesi alusta saakka haluavansa opiskella taloustiedettä. ”Mielekäs työ on minulle merkinnyt sitä, että tunnen voivani palvella yhteiskuntaa ja tehdä oman osani, jotta julkisessa toiminnassa tehdyt päätökset perustuisivat mahdollisimman laadukkaaseen tietopohjaan”, Keskinen kertoo.
Minna Halme, photo by Hayley Le
Yliopisto Julkaistu:

Minna Halme: Vastuullisen liiketoiminnan tutkimusta pidettiin alussa viherpiipertämisenä

"Minulle sanottiin, että minun kannattaisi tehdä väitöskirja jostain muusta aiheesta, jos haluan joskus tulevaisuudessa töitä."
Eemeli Mölsä saa tohtorinhatun
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Tohtoritason osaamiselle on tarvetta, kun ABB valmistautuu vihreään loikkaan

Aalto-yliopiston ja ABB:n yhteisissä väitöstutkimushankkeissa koulutetaan tohtoreita, joilla on huippuosaamista tulevaisuuden menestystuotteiden kehittämiseen.
Visuaalisen tekoälyn avulla luotu hahmotelma kaupunkialueen kehittämiseksi Batterseassa, Lontoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat tekoälyn avulla sosiaalisia innovaatioita Lontooseen

Suunnittelussa yhdistettiin ensimmäistä kertaa laadullinen evolutionaarinen suunnittelu ja visuaalinen generatiivinen tekoäly.