Uutiset

Alumni Nicolas Dolce: Kestävä kehitys on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi aihe, jonka ymmärrystä vaaditaan kaikilla aloilla

Opiskeluajan kurssiprojektit sekä Social Hackathon -kilpailu auttoivat Creative Sustainability -maisteriohjelman alumniamme Nicolas Dolcea valmistautumaan vastuullisen liiketoiminnan konsulttina toimimiseen. ”Capstone-kurssi kehitti projektijohtamisen, asiakasrajapinnassa työskentelemisen sekä liiketoiminnan kehittämisen osaamistani.”
School of Business alumnus Nicolas Dolce

Nimeni on Nicolas Dolce, ja valmistuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Creative Sustainability -maisteriohjelmasta heinäkuussa 2019. Creative Sustainability -ohjelma on ainutlaatuinen pääaine, jossa kauppatieteiden, taiteiden ja suunnittelun sekä teknillisen alan opiskelijat ratkovat yhdessä kestävän kehityksen haasteita poikkitieteellisestä näkökulmasta. Ennen kuin tulin opiskelemaan Aaltoon, tein kandidaattiopintoni Yhdysvalloissa The College of New Jersey -korkeakoulussa. Siellä pääaineitani olivat kansainväliset opinnot sekä kielitiede.

Perheeni on kansainvälinen: äitini on suomenruotsalainen Turun alueelta, ja isäni on New Yorkin Queensistä kotoisin oleva amerikanitalialainen. Kasvoin New Jerseyssä Yhdysvalloissa, mutta kävin lapsuudessani usein Suomessa. Muutin Helsinkiin vuonna 2016, kun tulin opiskelemaan Aaltoon, ja siitä lähtien olen asunut täällä.

Miksi halusit opiskella Creative Sustainability -ohjelmassa ja millainen opiskelukokemuksesi oli?

Kandidaattiopintojeni aikana kävin monta kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen liiketoiminnan kurssia. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen minua kiinnosti kestävän kehityksen parissa työskenteleminen, mutta en ollut varma, minkälaisen lähestymistavan halusin ottaa aiheeseen: niin liiketoiminnan kehittäminen, tutkimus kuin teknologiapuoli kiinnostivat. Näin ollen Aallon Creative Sustainability -maisteriohjelma oli täydellinen yhdistelmä minulle, sillä opintojeni myötä sain tarkastella kestävää kehitystä sekä liiketoiminnan että teknologian näkökulmasta, sillä otin sivuaineeksi Analytics and Data Science -kokonaisuuden. Lisäksi pääsin tutustumaan aiheen tutkimukseen maisterintutkielmaprosessin myötä. Myös design-ajatteluun tutustuminen ohjelman lahjakkaiden taiteiden ja suunnittelun opiskelijoiden kautta oli iso etu.

Mikä on mielestäsi ollut erityisen tärkeää opinnoissa tai mistä on ollut eniten hyötyä työllistymisen näkökulmasta?

Yksi maisteriohjelman kohokohdista oli ehdottomasti Capstone-kurssin projekti: se todella auttoi minua valmistautumaan kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan konsulttina työskentelemiseen. Kurssin aikana ohjelman opiskelijat työskentelivät poikkitieteellisissä tiimeissä ja kehittivät oikealle, pääkaupunkiseudulla toimivalle, asiakasorganisaatiolle kestävän tuote- tai palvelukonseptin. Itse tein taiteiden ja suunnittelun opiskelijan Manuel Ariaksen sekä Kauppiksen opiskelijan Norbert Schmidtin kanssa projektin Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY) ja Helsingin seudun liikenteelle (HSL). Asiakasorganisaatioiden tehtävänantona tiimillemme oli kehittää pääkaupunkiseudun juna-asemille palvelu, joka kannustaisi vähähiilipäästöiseen elämäntapaan.

Tutkimuksen sekä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tehtävien ideointisessioiden avulla kehitimme Bikefyn, kokoon taitettava polkupyörä -palvelun, jonka tavoitteena oli tehdä polkupyörällä ja junalla tapahtuvasta monitapaisesta työmatkaliikenteestä houkuttelevampaa. Asiakasorganisaatiomme oli tyytyväinen projektin lopputulokseen, ja palvelukonseptiamme pilotoitiin syksyllä 2017. Capstone-kurssi kehitti projektijohtamisen, asiakasrajapinnassa työskentelemisen sekä liiketoiminnan kehittämisen osaamistani, ja kaikkea tätä osaamista olen hyödyntänyt työelämässä. Kurssi kiteyttää Creative Sustainability -ohjelman ytimen yhteen projektiin, ja vaikka projekti oli ajoittain haastava, se on yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista koko koulutukseni aikana.

Työskentelet Senior Advisorina KPMG:n kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan palvelujen tiimissä. Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Tutustuin konsultoinnin maailmaan Aallon opiskelijatapahtuman myötä: OP, Deloitte ja Aalto-yliopisto järjestivät marraskuussa 2017 Social Hackathon -kilpailun. Siinä kilpailuhaasteena oli kehittää liikeidea, joka yrittäisi ratkaista jotakin Suomen sosiaalista ongelmaa teknologian käytön avulla. Päätimme Kauppiksen Creative Sustainability -kurssitovereideni Hanna Kimin, Hai Anh Tranin ja Melina Pinomaan kanssa osallistua tiiminä kyseiseen Hackathoniin, ja valitsimme vanhusten yksinäisyyden ja epäaktiivisuuden ratkaistavaksi sosiaaliseksi ongelmaksi. Maisteriohjelmasta saamiemme tiimityöskentely-, liiketoiminnan kehittämis- ja luovien taitojemme avulla kehitimme ennaltaehkäisevän terveydenhoitoalustan, joka puettavan teknologian ja pelillistämisen avulla pyrki motivoimaan vanhuksia liikkumaan aktiivisesti sekä pitämään yhteyttä läheisiinsä. Tiimimme viisiminuuttinen pitchaus voitti koko kilpailun, ja palkinnoksi saimme kesäharjoittelupaikat OP:lla ja Deloittella, minkä aikana pilotoimme ideaamme. Pilotin osallistujat olivat hyvin innostuneita ideastamme, ja lopuksi pitchasimme Muuvi-nimisen konseptimme OP:lle lisäpalveluksi heidän vakuutustoimintaansa.

Tuon ainutlaatuisen kesäharjoittelun aikana tutustuin myös Deloitten kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan palvelujen (Sustainability Services) tiimiin, ja sain jopa mahdollisuuden auttaa tiimiä tietyissä tehtävissä. Päätin hakea tiimiin keväällä 2018. Minun piti muiden hakijoiden tavoin mennä koko normaali hakuprosessi läpi, mutta hakemistani edesauttoi varmasti se, että vastuullisuustiimi tiesi Muuvi-projektin positiiviset tulokset. Työskentelin Deloitten vastuullisuustiimissä melkein kolme vuotta, jonka aikana suoritin myös opintoni loppuun Aallossa. Tammikuussa 2021 aloitin Senior Advisor -roolissa KPMG:n vastuullisen liiketoiminnan tiimissä, jossa työskentelen vastuullisen rahoituksen ja kiertotalouden asiantuntijana.

Vastuullisen liiketoiminnan ala kehittyy nopeasti, sillä kestävä kehitys on yhä merkittävämpi huolenaihe yhteiskunnassa.

Nicolas Dolce, Kauppakorkeakoulun alumni

Minkälaisia tehtäviä ja projekteja teet työssäsi?

Työ kestävän kehityksen ja vastuullisuuspalveluiden parissa Big Four -konsulttiyrityksissä voidaan pääsääntöisesti jakaa kahteen pääalueeseen: vastuullisuusraportointi sekä vastuullisen liiketoiminnan neuvontapalvelut. Monet pörssiyritykset raportoivat tilinpäätöksissään taloudellisen informaation lisäksi vastuullisuustietoa, joka voi sisältää tietoa esimerkiksi yrityksen kasvihuonekaasupäästöistä, sähkön kulutuksesta, työpaikkaturvallisuudesta ja työntekijöiden monimuotoisuudesta. Merkittävä osa vastuullisuuskonsultoinnista Big Four -yrityksissä sisältääkin nimenomaan asiakasyritysten auttamista vastuullisuusraportointiin liittyen. Saatamme esimerkiksi auttaa yritystä ymmärtämään, minkälainen vastuullisuusinformaatio on relevanttia heidän sidosryhmilleen, auttaa vastuullisuustiedon keräämisen prosessien rakentamisessa, dataan perustuvien laskelmien tekemisessä ja raporttien luomisessa. Lisäksi asiakasyritykset saattavat ostaa palveluita kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi KPMG:ltä, liittyen ei-taloudellisen raportointitiedon varmentamiseen: esimerkiksi vastuullisuustiedon varmentamiseen taatakseen datan virheettömyyden.

Toinen mainitsemani vastuullisuustyön osa-alue on vastuullisen liiketoiminnan neuvontapalvelut, jotka sisältävät yritysten auttamista liikkeenjohdon konsultoinnille tyypillisissä strategisissa kysymyksissä, tässä tapauksessa vastuullisuusnäkökulmalla. Pohdittavia kysymyksiä on esimeriksi, miten kuluttajatrendit vaikuttavat yrityksen tuotteiden markkinaan? Mitä vaikutuksia uusilla EU-säädöksillä on yrityksen liiketoimintaan?

Minkälaisia neuvoja antaisit opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään kestävän kehityksen parissa?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus on laaja alue, johon kuuluu paljon alakategorioita, ja tästä syystä monet opiskelijat saattavat olla epävarmoja siitä, mihin osa-alueeseen heidän kannattaisi erikoistua. Aallossa opiskellessani olin kiinnostunut monista vastuullisuuden eri osa-alueista, kuten julkisesta liikenteestä, sosiaalisesta yrittäjyydestä, kiertotaloudesta ja vastuullisesta rahoituksesta. Tunsin todellakin painetta erikoistumisesta.

Alkuvaiheessa on mielestäni kuitenkin täysin ok olla ’generalisti’ eikä tietää tarkkaan, mikä vastuullisuuden osa-alue kiinnostaisi itseä eniten. Mutta opintojen ja uran edetessä on hyvä olla tietoinen itseä uran kannalta kiinnostavien liiketoiminnan alueiden tai yritysten relevanteimmista vastuullisuuden kysymyksistä. Tämä tarkoittaa myös sen selvittämistä, mitkä yritysten yksiköt tai osastot erityisesti työskentelevät vastuullisuusasioiden parissa. Onko se hankintaosasto? Sisäinen valvonta? Viestintä? Tutkimus- ja kehitystoiminta? Ulkopuolelta voi olla vaikeaa saada selkeää kuvaa siitä, miten yritykset ratkovat vastuullisuuden kysymyksiä. Näin ollen harjoitteluohjelmat ja tosielämän asiakkaiden kanssa tehtävät projektikurssit ovat arvokkaita. Myös lähestymällä LinkedInissä alan ammattilaisia tai ehdottamalla kahvihetkeä ovat hyviä tapoja tutustua ja kerätä tietoa alasta.

Kun alat ymmärtää yritysten vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita, voit alkaa profiloimaan itseäsi näistä asioista tietävänä asiantuntijana, ja tarjoamaan apuasi yrityksille (olettaen näiden kysymysten olevan linjassa kiinnostuksenkohteidesi kanssa). Gradusi, sivuaineesi tai vaikkapa kurssin projektityö ovat hyviä tapoja löytää sinua kiinnostava erikoistumisalue. Mutta ei kuitenkaan kannata huolehtia liikaa, sillä ensimmäiset työpaikkasi auttavat sinua varmasti löytämään omat kiinnostuksenkohteesi vastuullisuuden saralla.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Vastuullisen liiketoiminnan ala kehittyy koko ajan nopeasti, sillä kestävä kehitys on yhä merkittävämpi huolenaihe ja teema niin kansalaisille, lainsäätäjille, sijoittajille, työntekijöille kuin yrityksillekin. Aikaisemmin vastuullisuuskonsultoinnissa iso osa työstä oli saada potentiaaliset asiakkaat vakuuttuneiksi kestävän kehityksen ja vastuullisuusasioiden tärkeydestä. Tämä työ on viime aikoina helpottunut paljon. Kestävä kehitys on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi aihe, ja jonka ymmärrystä vaaditaan kaikilla aloilla. Suomalais-amerikkalaisena olen myös hyvin kiitollinen siitä, että voin työskennellä EU:ssa, jossa vastuullisuusasioihin ja -haasteisiin kiinnitetään kansainvälisestikin katsottuna paljon huomiota.   

Tutustu lisää Nicolaksen urapolkuun LinkedInissä!

Aalto Business students browsing course books around a table

Creative Sustainability, Master of Science (Economics and Business Administration)

Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet vastata polttavimpiin maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen haasteisiin liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevia opiskelijoitamme yhdistävät luovat ratkaisut, käytännönläheiset työskentelytavat ja yhteiseen arvopohjaan nojautuminen. Valmistuessaan he soveltuvat johtotehtäviin, joissa vaaditaan liiketoimintaosaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (engl. Sustainable Development Goals, SDG).

Koulutustarjonta
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Creative Sustainability -maisteriohjelman opiskelijoiden muodostaman joukkueen ratkaisu arvioitiin tällä kertaa kilpailun parhaaksi. Kuva: Deloitte

Social Hackathonin voittanut joukkue haluaa aktivoida ikääntyvää Suomea

Yhteisöllisyyden lisääminen pelillistämisen kautta sekä kerättävän datan hyödyntäminen uusin tavoin ovat ratkaisun vahvuudet.

Uutiset
Kauppakorkeakoulun alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aallon logo talon katolla
Nimitykset Julkaistu:

Neljä uutta professoria Insinööritieteiden korkeakouluun

Työelämäprofessorit Hannele Holttinen ja Teemu Manderbacka sekä apulaisprofessorit Mikko Suominen ja Risto Ojala nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
pohjallinen pdp-gaalassa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Opiskelijaprojekti synnytti innovaation: Kengän sisäpohjat syntyvät muovin sijaan kompostoituvasta puuvaahdosta

Aalto-yliopiston opiskelijat kehittivät kestävän sisäpohjan prototyypin, joka taipuu, kestää kosteutta ja tuntuu pehmeältä ihoa vasten. Suomalainen kenkäyritys VIBAe lähtee syksyllä testaamaan materiaalia käyttäjillä.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.