Uutiset

Alumni Iines Veistola: Kauppiksesta sain vahvan ja monipuolisen pohjan työelämään

”Nykyinen työni tarjoaa minulle juuri niitä asioita, joista koulussakin eniten nautin: saan oppia joka päivä uutta, tutkia mitä erilaisimpia ilmiöitä ja haastaa itseäni jatkuvasti.”
Iines Veistola
Kauppakorkeakoulun alumni Iines Veistola.

Kuka olet? Mitä opiskelit Kauppiksessa ja milloin valmistuit?

Olen Iines Veistola ja työskentelen Verona International Oy:ssä monipuolisten hankkeiden ja konsultoinnin parissa. Opiskelin pääaineena niin maisteri- kuin kanditutkinnossani laskentatoimea ja sivuaineena maisterissa yritysjuridiikkaa, kandissa johtamista.

Opintoni hieman venyivät, sillä työskentelin ahkerasti ja perustimme myös perheen opintojen ohella. Valmistuin loppuvuodesta 2020.

Miksi halusit opiskella laskentatoimea?

Pääaineen valinta ei ollut minulle itsestäänselvyys. Olen aina ollut kiinnostunut hyvin laajasti erilaisista asioista, joten pohdin pitkään, mikä on Kauppakorkeakoulussa se eniten sydäntäni lähellä oleva aihealue. Lopulta rakkaus numeroita kohtaan ohjasi valitsemaan laskentatoimen, ja se oli minulle ehdottomasti oikea valinta. Sivuaine ja vapaasti valittavat aineet tarjosivat hyvän mahdollisuuden yhdistää opintoihin myös muita kiinnostavia aihealueita. 

Millainen urapolkusi on ollut – minkälaisissa työtehtävissä olet toiminut?

Olen tehnyt hyvin erilaisia töitä, myynnistä tilintarkastukseen, tutkimusavustajasta yrittäjäksi, ja nykyään työskentelen konsultoinnin ja hankkeiden analyysien parissa. Ennen Kauppakorkeakoulua opiskelin Helsingin yliopistossa kolme vuotta biologiaa ja työskentelin tuolloin HUS Lab:ssa tutkimusavustajana ensin fysiologisessa ja myöhemmin ravitsemusfysiologisessa tutkimusryhmässä. Kauppakorkeakoulun ensimmäisinä vuosina tein myyntiä, markkinointia ja omalla toiminimelläni promootioita, edustustehtäviä ja mainoskuvauksia.

Opintojen edetessä numerorakkaus ohjasi minua tilintarkastuksen pariin. Pääsin harjoitteluun Nexia Oy:lle, josta harjoittelun jälkeen siirryin KPMG:lle pienten ja keskisuurten yhtiöiden tilintarkastuksiin ja varmennuspalveluihin keskittyvään tiimiin. Toimin lisäksi tutkimusavustajana Lasse Niemelle, Aalto-yliopiston tilintarkastuksen professorille. 

Opintojen ohella minusta tuli äiti kahdelle ihanalle pojalle, jotka ovatkin toimineet ehdottomasti parhaina opettajinani! Vanhempainvapailla löysin Mothers in Business MiB ry:n, urasuuntautuneiden äitien yhteisön, jonka hallituksessa minulla oli suuri kunnia toimia kaudella 2019. 

Viimeisten kurssien innoittamana ja rohkaisemana päätin suunnata urallani konsultoinnin pariin ja sillä tiellä olen edelleen. Löysin Verona International Oy:n ja tiesin heti, että tuolla haluan työskennellä ja edetä urallani. Monipuolisten konsultointiprojektien lisäksi olen mukana monissa hankkeissamme, tehden erilaisia analyysejä ja laskelmia. Pääsen toteuttamaan itseäni ja hyödyntämään monipuolista taustaani sekä kehittämään jatkuvasti osaamistani.

Kaikkea ei tarvitse osata heti ja toisaalta epäonnistumisetkin kuuluvat oppimiseen. ”Asenne ratkaisee” on mottoni.

Iines Veistola, Kauppakorkeakoulun alumni

Miten opiskelu Kauppakorkeakoulussa valmisti sinua työelämään?

Kauppiksesta sain vahvan ja monipuolisen pohjan työelämään. Etenkin maisterivaiheen case-tehtävät ja capstone-kurssi, jolla ryhmäni pääsi tekemään todella kiinnostavan konsultointiprojektin, tarjosivat mahdollisuuksia kokeilla omia kykyjä myös käytännössä. Lisäksi etenkin tilintarkastuksessa ja nykyisessä työssäni Kauppakorkeakoulun opit ovat olleet korvaamattomia. Liike-elämän ymmärryksen lisäksi Aallossa opiskellessani paineensieto- ja ongelmanratkaisukykyni kehittyivät huomattavasti, mistä on todella paljon hyötyä työssä kuin työssä.

Työskentelet nykyään konsulttina ja Venture Analystinä Verona International Oy:ssä. Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi? Minkälaisia työtehtäviä sinulla on?

Opintojeni loppupuolella minulle vahvistui tunne siitä, että konsultointi on suunta, johon seuraavaksi haluan urallani kulkea. Etenkin maisterin tutkinnon yhteen nivova capstone-kurssi, jolla caset ovat yritysten todellisia toimeksiantoja, vahvisti tuota tunnetta ja toisaalta huomasin, että minulla on myös tällä saralla paljon annettavaa. Ryhmämme palkittiin kurssin parhaana ryhmänä – ’Capstone Group of the Year’ – ja tästä rohkaistuneena kävin läpi eri mahdollisuuksia ja löysin Verona Internationalin. Tutustuttuani yritykseen minulle tuli vahva tunne siitä, että juuri tuolla haluan työskennellä ja tuohon yhteisöön kuulun.

Tein avoimen hakemuksen, ja aktiivisen kontaktoinnin jälkeen pääsin haastatteluun, jonka jälkeen rekrytointiprosessi piti sisällään case-tehtävän, sen esittelyn ja jatkohaastattelun sekä soveltuvuusanalyysit. Riemukseni pääsin aloittamaan konsultin työt Veronalla keväällä 2021 ja olen nauttinut työstäni aivan valtavasti. Valmistuminen ja opintojen loppuminen olivat minulle vaikea paikka, sillä koulu on ollut minulle aina valtavan tärkeä asia. Onnekseni voin sanoa, että nykyinen työni tarjoaa minulle juuri niitä asioita, joista koulussakin eniten nautin: saan oppia joka päivä uutta, tutkia mitä erilaisimpia ilmiöitä ja haastaa itseäni jatkuvasti. Lisäksi meillä on aivan ihana työyhteisö, jossa kollegat ovat huipputyyppejä. Työni on myös harrastukseni ja löydänkin itseni monesti tutkimasta työhön liittyviä asioita vapaa-ajallanikin. 

Konsultointitoimeksiannot, joissa olen ollut mukana, ovat olleet strategiaprosesseja ja liiketoiminnan muutokseen liittyviä toimeksiantoja. Nämä ovat pitäneet sisällään niin toimintaympäristön analyysiä, strategiatyön eri vaiheissa avustamista, kuin hyvin konkreettistakin kehitystyötä. Konsultoinnin lisäksi työajastani yhä suurempi osuus muodostuu hankkeiden analyysien valmistelusta ja niiden eri vaiheissa avustamisesta. Numero-osaaminen ja hyvin analyyttinen tapani ajatella sopivat tähän hyvin ja tämä onkin ihan minun juttuni!  

Työhösi kuuluu esiintymistä, asiakastapaamisia ja verkostoitumista. Minkälaisia vinkkejä antaisit Kauppiksen nykyisille opiskelijoille näihin tarvittavien taitojen kehittämiseen? 

Koen, että esiintyminen on taito siinä missä muutkin taidot, jota voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. Osalla esiintymiseen on luontaisempi kyky, kun taas toiset joutuvat harjoittelemaan sitä aivan valtavasti. Lisäksi esiintymistilanteet ovat erilaisia; tietyissä tilanteissa esiintyminen voi tuntua hyvin luontevalta, kun taas toisessa yhteydessä todella haastavalta. Itse olen esiintynyt lapsesta asti musiikkiluokalla, voimistelu- ja tanssiharrastuksissa, sekä myöhemmin etenkin edustustehtävissä. Olenkin päässyt harjoittelemaan esiintymistä verrattain paljon ja myös aina nauttinut siitä. 

Vinkkini opiskelijoille on, että luottakaa itseenne ja harjoitus tekee mestarin. Niin esiintymisen kuin minkä tahansa muunkin taidon osalta ajattelen, että vain harjoittelemalla voi oppia. Tähän sisältyykin ihana lohdullisuus: kaikkea ei tarvitse osata heti ja toisaalta epäonnistumisetkin kuuluvat oppimiseen. ”Asenne ratkaisee” on toinen mottoni, joka ohjaa kaikkea tekemistäni. Suhtaudun suurella mielenkiinnolla sellaisiin asioihin, joita en vielä osaa tai joissa olen kokenut epäonnistuvani, ja esimerkiksi nykyisessä työssäni olen tehnyt asioita, joita en edes tiennyt osaavani. Haluan rohkaista kaikkia opiskelijoita luottamaan omiin kykyihinsä ja seuraamaan omia kiinnostuksenkohteita pelkäämättä epäonnistumisia tai rajoittamatta tekemistään osaamistason vuoksi. 

Verkostoitumisesta puhutaan paljon, ja etenkin asiantuntijatyössä sosiaaliset taidot sekä kyky luoda luottamukseen perustuvia kontakteja ovat erittäin tärkeitä. Toisaalta määrääkin tärkeämpää on se, minkälaisista kontakteista verkosto koostuu, sillä yksikin hyvä kontakti voi viedä valtavan pitkälle. Aktiivisuus ja kiinnostus muita ihmisiä kohtaan auttavat tässä, ja kannustankin opiskelijoita hakeutumaan tilanteisiin, joissa pääsee keskustelemaan itseä kiinnostavista aiheista erilaisten ihmisten kanssa. Minulle verkostoitumisesta on ollut valtavasti hyötyä jo tähänastisen urani aikana, sillä lukuun ottamatta nykyistä työtäni, olen päässyt aikaisempien työpakkojeni rekrytointiprosesseihin monesti juuri kontaktieni kautta.

Hyödynsitkö opintojesi aikana Aallon/Kauppiksen urapalveluita tai osallistuitko esimerkiksi rekrytointimessuille?  Vinkkisi opiskelijoille rekrytointimessuille osallistumiseen?

Selasin opintojen ohella Aallon urasivuja sekä kauppislaisille suunnattuja avoimia työpaikkoja, mutta hyödynsin näitä mahdollisuuksia melko vähän johtuen juuri siitä, että minulla oli jo verkostot ja kontaktit paikkoihin, joihin halusin päästä työskentelemään. Myöhemmin olen ollut edustamassa työnantajiani muun muassa Arena-messuilla (nykyään nimeltään Aalto Talent Expo), ja suosittelenkin jokaista opiskelijaa hyödyntämään nämä mahdollisuudet. Huolimatta siitä, minkälainen oma suunta ja tilanne on, voi urapalveluiden ja rekrytointimessujen kautta saada uusia ajatuksia ja ainakin liudan uusia tärkeitä kontakteja. 

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Aion jatkossakin seurata sydäntäni ja kiinnostuksenkohteitani pelottomasti, ja odotankin tulevaisuudelta ennen kaikkea sitä, että pääsen jatkossakin tekemään minua kiinnostavia asioita. Odotan yhä merkittävämpää roolia ja kasvavaa vastuuta eri osa-alueilla, ja haluan jatkuvasti oppia uutta ja kehittyä niin ihmisenä kuin osaajanakin. 

Olen pohtinut myös jatkokoulutusmahdollisuuksia, kuten tohtorikoulutusta ja hallituskoulutusta, joista jälkimmäisen aion suorittaa lähitulevaisuudessa. Kovin tarkkoja suunnitelmia en halua tehdä, vaan pyrin nauttimaan tästä hetkestä ja tekemään juuri niitä asioita, joista todella nautin. Haluan säilyttää lapsenomaisen innostuksen tekemisessäni, sillä uskon, että innostus ja leikkisyys ruokkivat luovuutta, mikä puolestaan mahdollistaa parhaat lopputulokset.  

Tutustu tarkemmin Iineksen urapolkuun LinkedInissä!

Aalto Talent Expo 2021

Aalto Talent Expo 2021

Aalto Talent Expo -rekrytointi- ja kontaktointimessut järjestetään Otahallissa 11.11.2021 klo 11 - 17. Virtuaalista messuohjelmaa on tarjolla 9-10.11.2021.

Tapahtumat
Three students of the School of Business studying together. Photo by Unto Rautio.

Jaa kokemuksiasi opiskelijoiden kanssa

Kauppakorkeakoulun alumnina sinulla on mahdollisuus tukea nykyisiä opiskelijoitamme heidän opinnoissaan ja siirtymisessään työelämään esimerkiksi mentoroinnin sekä ura- ja työelämätapahtumien kautta.

Kauppakorkeakoulu
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration)

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista asiantuntemusta, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla aloilla ympäri maailman.

Koulutustarjonta
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Kauppakorkeakoulun alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

voikukkia nurmikolla
Opinnot Julkaistu:

Kauppatieteen avoimen väylän valintaperusteet vuodelle 2025

Kauppatieteen avoimen väylän valintaperusteet vuodelle 2025 on päivitetty väylän ohjesivuille (aalto.fi).
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Aallon logo talon katolla
Nimitykset Julkaistu:

Neljä uutta professoria Insinööritieteiden korkeakouluun

Työelämäprofessorit Hannele Holttinen ja Teemu Manderbacka sekä apulaisprofessorit Mikko Suominen ja Risto Ojala nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.