Uutiset

Alumni Henri Salomaa: Halu oppia on tärkeää myös työelämässä

”Työelämässä on tärkeää halu oppia, sillä osaaminen ja ammattitaito kehittyvät suurilta osin vasta käytännössä”, kertoo alumnimme Henri Salomaa, joka työskentelee Deloittella tilintarkastuksen Traineena ja samanaikaisesti opiskelee viimeistä vuotta laskentatoimen maisteriohjelmassa.

Henrin tarina on osa Kauppakorkeakoulun ja sen partnereiden Deloitten, EY:n, KPMG:n ja PwC:n projektia, jonka tavoitteena on avata opiskelijoille tilintarkastajan työnkuvaa tarkemmin ja selvittää miten digitalisaation myötä aikaisemmin kuolevaksi ammatiksi tuomittu tilintarkastus kärsiikin sitä vastoin työvoimapulasta. Tilintarkastuksen alumnitarinoita julkaistaan loka- ja marraskuun aikana.
Henri Salomaa
Henri Salomaa.

Kuka olet? Mitä opiskelit Kauppiksessa ja milloin valmistuit?

Nimeni on Henri Salomaa ja opiskelen viimeistä vuotta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa laskentatoimen maisteriohjelmassa. Tällä hetkellä olen myös Deloittella tilintarkastuksen Traineena.

Miten sinusta tuli tilintarkastuksen Trainee Deloittella?

Tilintarkastuksen Traineeksi päädyin hakemaan noin vuosi sitten, kun Deloittella aukesi syksyn Trainee-haku. Päätökseeni hakea vaikutti eräs luentovierailu tilintarkastuksen kurssin ensimmäisellä luennolla, jossa useampi tilintarkastaja kävi kertomassa omasta ammatistaan ja päivittäisestä työstään. Muistan tämän olleen ensimmäinen kosketus siihen, millaista tilintarkastajan työ on – tehtävänkuva vaikutti minusta mielenkiintoiselta. Kiinnostavaa työstä tekee mahdollisuus päästä tekemään töitä eri yritysten ja toimialojen parissa. Tilintarkastajana pääsee myös hyödyntämään monenlaista osaamista. Muistan vierailevien tilintarkastajien korostaneen työn monipuolisia kehittymismahdollisuuksia.

Mikä on mielestäsi ollut erityisen tärkeää opinnoissa, mistä on ollut eniten hyötyä?

Koen laskentatoimen opinnoista olevan hyötyä työllistymisessä, sillä laskentatoimen osaamista tarvitaan jokaisessa yrityksessä. Jokainen laskentatoimen kurssi onkin tarjonnut substanssiosaamista, jota voin hyödyntää nykyisessä roolissani, ja joka on myös helpottanut uusien työtehtävien omaksumisessa. Olen myös kokenut yritysjuridiikan ja rahoituksen kurssit hyödyllisiksi.

Tekisitkö jotain toisin opinnoissasi?

Opintoni eivät ole vielä päättyneet, mutta jos olisin nyt aloittamassa kauppatieteen opintojani, osallistuisin aktiivisemmin opiskelijatoimintaan ja kävisin enemmän tapahtumissa. Kauppiksessa opiskelu on ollut melko itsenäistä lukuun ottamatta ryhmätöitä, joten opiskelijatoiminnassa pääsee vielä paremmin tutustumaan muihin opiskelijoihin. Toinen asia, jonka tekisin lisäksi toisin, on vaihtoon lähteminen myös maisterivaiheessa. Toivottavasti koronapandemia helpottaa sen verran, että opiskelijavaihtoon päästään pian taas normaalisti.

Kiinnostavaa tilintarkastajan työstä tekee mahdollisuus päästä tekemään töitä eri yritysten ja toimialojen parissa.

Henri Salomaa, Kauppakorkeakoulun viimeisen vuoden laskentatoimen opiskelija sekä Deloitten tilintarkastuksen harjoittelija

Mitä työsi pitää sisällään?

Jokainen työpäiväni on hieman erilainen ja työtehtävät vaihtelevat toimeksiantojen ja myös tiimien mukaan. Aloitin Trainee-jaksoni alkuvuodesta, mikä on tilintarkastajille hyvin kiireistä aikaa, sillä suurin osa yritysten tilinpäätöksistä julkaistaan kevään mittaan. Pääsin heti mukaan osaksi tiimiä ja suorittamaan erilaisia tarkastustoimenpiteitä. Tämän lisäksi olen päässyt työskentelemään asiakasyritysten taloushallinnon prosessien parissa ja toteuttamaan näihin liittyviä kontrollien testausta ja läpimenoja. Lisäksi olen päässyt tekemään muita tehtäviä, jotka liittyvät seuraavan vuoden tilinpäätöksen tilintarkastuksen suunnitteluun. Lähes päivittäin on myös jokin tapaaminen joko omien tiimiläisten tai asiakkaan kanssa. Työhöni kuuluu myös erilaisia koulutuksia.

Millainen urapolkusi on ollut?

Deloittella aloitin tilintarkastuksessa tammikuussa 2021. Tätä aiemmin olin töissä IKEAssa muutaman vuoden asiakaspalvelussa ja myöhemmin taloushallinnon puolella. Lisäksi olen tehnyt opiskeluideni aikana satunnaisesti erilaisia työtehtäviä myynnin ja asiakaspalvelun parissa.

Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia?

Työurani on vielä hyvin alkuvaiheessa, joten merkittävimmät kohokohdat ovat toivottavasti vielä edessäpäin. Itselleni tärkeää on kuitenkin ollut se, miten olen päässyt oppimaan uutta nykyisessä ja aiemmissa työrooleissani, soveltamaan koulussa opittuja asioita käytännössä ja näkemään erilaisia yrityksiä ja toimialoja. Merkityksellisiä ovat myös ollut kaikki ne ihmiset, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä.

Mitkä ovat mielestäsi johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia?

Mielestäni johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot ja organisointikyky. Arvostan myös siitä, että johtajat ovat helposti lähestyttäviä ja heidän kanssaan on helppoa keskustella ja jakaa ajatuksia.

Miten opiskelu Kauppakorkeakoulussa valmisti sinua työelämään?

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on valmistanut työelämään monella tavalla. Hain Kauppikseen sillä ajatuksella, että se antaa valmiudet hyvin moneen ammattiin ja halusin tehdä tulevaisuudessa töitä liike-elämässä. Tässä kohtaa ei ollut kuitenkaan selvää, että tulisin lukemaan laskentatoimea pääaineena. Nyt koen, että Kauppis ja laskentatoimi ovat olleet itselleni oikea valinta, ja käymäni kurssit ovat opettaneet paljon hyödyllisiä asioita. Perusopinnoissa saa hyvän käsityksen yritysten ja talouden toiminnasta laajemmin, jonka jälkeen pääseekin erikoistumaan pääaineen mukaan. Kauppiksessa tehdään paljon kurssitöitä eri ihmisten ja ryhmien kanssa, mistä on hyötyä myös työelämässä.

Opinnoista on tietysti jäänyt käteen paljon muutakin kuin pelkät kurssit. Esimerkiksi vaihto-opiskelu Singaporessa on ollut ehdottomasti yksi opiskeluajan mieleenpainuvimpia kokemuksia. Vaihdosta on jäänyt paljon hyviä muistoja ja ystäviä. Uskon vaihto-opiskelun helpottavan työelämässä työskentelyä eri maista ja kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja kielitaito kasvaa entisestään.

Miten opiskeluajan harrastukset ja työkokemus vaikuttavat uran eri vaiheissa?

Opiskeluaikaiset harrastukseni ovat pääosin olleet erilaisia urheilulajeja. En ole koskaan keskittynyt täysin vain yhteen lajiin, vaan saatan käydä samalla viikolla kuntosalilla, uimassa ja pyöräilemässä fiiliksen mukaan. Olen oppinut tarvitsevani säännöllisesti liikuntaa, jotta voin keskittyä työntekoon.

Opiskelujeni aikainen työkokemukseni on koostunut nykyisen työni lisäksi myös asiakaspalvelusta ja taloushallinnon tehtävistä eri yrityksissä. Näistä kummastakin on ollut hyötyä, sillä asiakaspalvelu on opettanut paljon asiakkaiden kanssa toimimisesta. Taloushallinnon tehtävät ovat antaneet puolestaan työn kannalta relevanttia osaamista.

Neuvosi opintojaan miettivälle ja vinkkejä työelämään?

Päätös siitä, mitä lähtee opiskelemaan, oli ainakin itselleni lukion jälkeen suuri päätös. Neuvoni on lähteä opiskelemaan sitä, mikä kiinnostaa eniten – sama pätee myös opintojen aikana. Aallon sisällä on helppoa lukea esimerkiksi kursseja tai sivuaine joltain toiselta alalta tai toisesta pääaineesta, mikäli opintojensa aikana haluaa opiskella jotain muutakin. Kursseja on mahdollista tehdä myös avoimessa yliopistossa. Näin voi kehittää osaamistaan monellakin tapaa, jos haluaa erikoistua tai monipuolistaa taitojaan työelämää varten. Kannattaa myös lähteä mahdollisuuksien mukaan vaihtoon, sillä opiskeluaikana on verrattain helppoa muuttaa ulkomaille. Vaihtoyliopistoja on Kauppiksessa paljon, joten valinnanvaraa kohdemaissa ja yliopistoissa riittää. Työnhaun ollessa ajankohtaista, kannattaa hyödyntää Aallon ura- ja rekrytointipalveluita.

Mitkä ovat tilintarkastuksessa työskentelevän henkilön keskeiset ominaisuudet?

Trainee-jaksoni aikana olen havainnut, että tilintarkastuksessa työskentelevillä asiantuntijoilla korostuu ainakin analyyttisyys, tarkkuus ja suurien kokonaisuuksien hallinta. Tilintarkastuksessa tulee myös tehtyä töitä useiden eri tiimien ja asiakkaiden kanssa, jolloin myös hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot korostuvat.

Mitä ovat mielestäsi tärkeimmät työelämätaidot?

Työelämän alkuvaiheessa on tullut paljon uusia asioita, ja koulussa opittuja asioita pääsee soveltamaan konkreettisesti vasta ensimmäistä kertaa. Halu oppia on tärkeää myös työelämässä, sillä osaaminen ja ammattitaito kehittyy suurilta osin vasta käytännössä. Alkuvaiheessa apua joutuu myös usein kysymään kokeneemmilta, mihin auttaa hyvät kommunikointitaidot erilaisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutustaidot auttavat myös uuteen työyhteisöön sisään pääsemisessä. 

Mitä odotat tulevaisuudelta ja mitä toiveita sinulla on tulevaisuudessa urallesi?

Lähitulevaisuudelta odotan ennen kaikkea koronatilanteen helpottumista ja normalisoitumista. Minulla on jonkin verran vielä opiskeluja jäljellä, joten olisi hauska päästä vielä osallistumaan esimerkiksi johonkin opiskelijatapahtumaan. Samoin odotan pääseväni töissä tapaamaan työkavereita vielä enemmän fyysisesti.

Tulevaisuudessa haluan tulla yhä asiantuntevammaksi työssäni. Kiinnostun monista asioista ja tilintarkastuksen yksi hyvistä puolista on se, että osaamista voi kehittää hyvinkin monipuolisesti läpi työuran.

Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration)

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista asiantuntemusta, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla aloilla ympäri maailman.

Koulutustarjonta
Kauppakorkeakoulun alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Opiskelijan opas uutinen, kuvitus
Opinnot Julkaistu:

Mentorihaku: Myötätuntomentorointia vertaisryhmissä tohtoriopiskelijoille syksyllä 2024

Haemme tohtoriopiskelijoita mentoreiksi myötätuntomentorointiryhmiin.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Opinnot Julkaistu:

Uramuotoilukurssilla pysähdytään oppimaan itsestä ja pohtimaan tulevaisuutta

Career Design Lab tukee opiskelijoiden siirtymää työelämään. Avain kestävään tulevaisuuden työhön on ennakkoluuloton ja luova tapa muotoilla uraa.
Robottien rakentelua Aalto-yliopisto Juniorin Robokylä-työpajassa
Yhteistyö Julkaistu:

Innostusta teknologiaan: Lähes 8000 lasta ja nuorta osallistui Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokioihin

Aalto-yliopisto Juniorin teknologiakasvatuksen lähettiläät kulkivat viime talvena ahkerasti peruskouluilla tarjoten oppilaille ja opettajille mahdollisuuden tutustua uusimpaan teknologiaan käytännönläheisesti. Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä Svenska kulturfondentin rahoittamien hankkeiden tavoitteena oli innostaa lapsia ja nuoria teknologian pariin.
XX
Kampus Julkaistu:

PechaKucha- tilaisuus tarjosi Sähkötekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelijoille uudenlaisen haasteen

Sähkötekniikan korkeakoulun ensimmäinen PechaKucha haastoi korkeakoulun tohtoriopiskelijat esittämään väitöskirjansa aiheet kuudessa minuutissa. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 22. toukokuuta Otaniemen A Gridissä.