Tuotantotalouden laitos

Maisteriopinnot

Tuotantotalouden laitos tarjoaa useita tuotantotalouteen ja teknologiaryrittäjyyteen liittyviä ohjelmia sekä tekniikan että muiden tieteenalojen opiskelijoille.
DIEM students

Aalto-yliopiston Tuotantotalouden erityispiirteenä on yhdistää prosessien ja monimutkaisten järjestelmien kehittämiseen keskittyvä teollisuustalous strategiseen ja yrittäjähenkiseen johtamiseen. Tästä näkökulmasta tarjoamme useita tuotantotalouteen ja teknologiaryrittäjyyteen liittyviä ohjelmia sekä tekniikan että muiden tieteenalojen opiskelijoille.

Tuotantotalouden laitos osallistuu useisiin koulutusohjelmiin yliopistossa. Näistä merkittävimpiä ja lähimpänä osaamistamme ovat:

Maisteriohjelmat

Aalto University / students doing teamwork /  photo by Unto Rautio

Information Networks, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelmassa koulutetaan poikkitieteellisiä ajattelijoita ja innovoijia, joiden teknisen osaamisen ytimessä on ihmislähtöisyys. Opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti ihmisten ja digitaalisten teknologioiden vuorovaikutusta niin yksilön, ryhmien, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Koulutustarjonta
A group of students working on a presentation at Aalto Ventures Program

Aalto Ventures Program

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sen voi rakentaa haluamanlaisekseen. Me opetamme opiskelijoita rakentamaan kuin yrittäjä.

Lisäksi tarjoamme useita sivuainetta ja olemme mukana monissa muissa ohjelmissa, mm. Master’s Programme in International Design Business Management (IDBM), Information and Service Management (BIZ). Lisäksi tarjoamme opetusta Helsingin yliopiston lääketieteelliselle ja oikeustieteelliselle tiedekunnalle.

Industrial Engineering and Management (IEM) programme

Aalto University / group of students walking under trees / photography: Roee Cohen

Master's theses, exemplary works

Master's Programme in Industrial Engineering and Management. Master's theses, exemplary works

Department of Industrial Engineering and Management
DIEM people
Tuotantotalouden laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: