Koulutustarjonta

Information Networks, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelmassa koulutetaan poikkitieteellisiä ajattelijoita ja innovoijia, joiden teknisen osaamisen ytimessä on ihmislähtöisyys. Opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti ihmisten ja digitaalisten teknologioiden vuorovaikutusta niin yksilön, ryhmien, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasolla.
Aalto University / students doing teamwork / photo by Unto Rautio
Get a Master’s Degree in Information Networks at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Aikamme suuria haasteita ilmastokriisistä aina tiedon manipulointiin yhdistää yksi piirre: ne ovat monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joiden ratkaisut eivät ole selvillä. Nämä viheliäisiksi kutsutut ongelmat (englanniksi ”wicked problems”) edellyttävät kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, joissa huomioidaan asioiden väliset suuren mittakaavan yhteydet. Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelmassa koulutetaan poikkitieteellisiä ajattelijoita ja innovoijia, joiden teknisen osaamisen ytimessä on ihmislähtöisyys. Nykyaikaisen digitaalitalouden ja tietoyhteiskunnan tarpeisiin räätälöidyssä ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti ihmisten ja digitaalisten teknologioiden vuorovaikutusta niin yksilön, ryhmien, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelmasta valmistuvilla on:

 • Yhteiskunnallinen näkökulma verkostoituneisiin teknologioihin. Valmistuneet ymmärtävät verkostoituneiden digitaaliteknologioiden laajat vaikutukset ja tasoittavat yhteiskunnassa tietä kestävän, inhimillisen ja eettisen teknologian visioille.
 • Ymmärrys siitä, miten teknologia ja tietojärjestelmät muovaavat liiketoimintaa. Valmistuneilla on erinomaiset tiedot siitä, miten teknologiat big datasta pilvipalveluihin ja esineiden internetistä tekoälyyn mahdollistavat uudenlaisten liiketoimintamallien ja organisaatioiden kehittymisen.
 • Kyky ajatella kriittisesti. Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida aktiivisesti tietoa, teknologioita ja liiketoimintamalleja eettisistä, filosofisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.
 • Yhteiskuntavastuullinen ote insinöörityöhön. Valmistuneilla on välineet ja tiedot yhteiskunnallisesti ja eettisesti kestävien teknologioiden, organisaatioiden ja yritysten luomiseen.
 • Vahvat työelämä- ja vuorovaikutustaidot. Valmistuneilla on erinomaiset viestintätaidot ja kyky työskennellä erilaisten ihmisten ja ammattiryhmien kanssa. Valmistuneet ymmärtävät oman tehtävänsä, identiteettinsä ja tavoitteensa suhteessa teknologiaan, liiketoimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

 • Laajat tai suppeat pääaineopinnot (40–65 op)
 • Diplomityö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)
 • Mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op)

Jos opiskelija päättää suorittaa suppeat pääaineopinnot, sivuaine (20–25 op) on pakollinen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmassa on neljä pääainetta. Pääaineopintoihin kuuluu pakollisia informaatioverkostojen kursseja sekä opintoja opiskelijan omasta pääaineesta. Pääaineopintojen tarkka sisältö riippuu toisin sanoen opiskelijan kiinnostuksenkohteista. Opiskelijat voivat kehittää osaamisprofiiliaan seuraavissa pääaineissa:

 • Software Engineering and Architectures -pääaine keskittyy siihen, miten ohjelmistot ja data suunnitellaan ja rakennetaan suuriksi arkkitehtuureiksi etenkin yritysympäristöissä.
 • Business and Organisational Design -pääaineessa käsitellään sitä, millaisiksi organisaatiot ja yritykset kannattaa muovata halutun arvon, vaikutuksen ja tulosten aikaansaamiseksi.
 • Digital Ethics, Society and Policy -pääaineessa keskitytään ymmärtämään teknologioiden yhteiskunnallisia vaikutuksia monitieteisesti.
 • User, Data and Design -pääaine keskittyy siihen, miten suunnitteluprosesseja ja dataa käytetään käyttökelpoisten, arvokkaiden ja toimivien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen luomiseen.

Kaikki maisteriohjelman opiskelijat suorittavat yhteisiä kursseja, jotka liittyvät muun muassa teknologiaan ja yhteiskuntaan, filosofiaan, estetiikkaan ja digitaaliseen etiikkaan. Valitsemastaan pääaineesta riippuen opiskelija suorittaa myös muun muassa organisaatiosuunnittelun, palvelumuotoilun, käyttäjäkokemuksen, sosiaalisen median, liiketoiminnan suunnittelun ja ohjelmistosuunnittelun opintoja. Seuraavat opetussuunnitelmasta poimitut opintojaksot ovat esimerkkejä opiskeltavista aiheista:

 • Societal Design Project (9 op)
 • Aesthetics (3 op)
 • Philosophy (3 op)
 • Facilitating Change (3 op)
 • Growth Hacking (5 op)
 • Information manipulation (5 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelman opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lähteä opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa. Vaihto-opinnot voi sisällyttää tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Muita mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen ovat esimerkiksi harjoittelut ja kesäkurssit ulkomailla.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Työmarkkinoilla on yhä enemmän kysyntää yhteiskunnallisesti vastuullisille insinööreille, jotka pystyvät näkemään kokonaiskuvan. Monialainen ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemisen sekä jatkuvan oppimisen ja innovoinnin taidot avaavat ovia poikkeuksellisen monipuolisille urille. Lyhyesti sanottuna maisteriohjelmasta valmistuneet ovatkin aktiivisia ihmiskeskeisten innovaatioiden yhteiskehittäjiä, fasilitaattoreita ja integroijia, jotka toimivat verkottuneessa maailmassa.

Keväällä 2020 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin Information Networks -maisteriohjelmasta valmistuneiden urapolkuja. Vastaajista 99,1 prosenttia ilmoitti löytäneensä työpaikan. Esimerkkejä hiljattain valmistuneiden opiskelijoidemme työnimikkeistä:

 • Konsultti
 • UX-suunnittelija
 • Palvelumuotoilija
 • Toimitusjohtaja
 • Analyytikko
 • Ohjelmistokehittäjä
 • Sosiaalisen median tuottaja
 • Toimittaja

Meiltä viime aikoina valmistuneiden yleisimpiä työpaikkoja: Aalto-yliopisto, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia, Terveystalo, Veikkaus ja Nitor.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrittäjille.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen sekä tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelmassa noudatetaan monitieteistä lähestymistapaa, jolla kurotaan umpeen yhteiskunnan, teknologian, liiketoiminnan ja inhimillisten tekijöiden välisiä kuiluja. Opintojaksomme on räätälöity siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kattava taitojen ja luovuuden työkalupakki merkittävien ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi ohjelma tuo yhteen ihmisiä monenlaisista taustoista.

Oppimismenetelmiämme ovat aktiivinen vertaisoppiminen ja ongelmalähtöinen oppiminen. Erilaiset ryhmätyöt parantavat opiskelijoiden viestintä- ja neuvottelutaitoja ja valmistavat heitä aitoihin työympäristöihin, joissa yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Maisteriohjelmalla on läheiset kytkökset käytännön työelämään – opiskelijat saavat erilaisilla projektikursseilla toimeksiantoja yrityksiltä, organisaatioilta ja hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Opiskelijat oppivat ratkaisemaan ongelmia luovasti ja eettisesti sekä keskustelemaan lopputuloksista tiiviissä yhteistyössä professorien ja sidosryhmien kanssa. Opetusmenetelmämme eivät ainoastaan jäljittele tosielämän tilanteita, vaan opiskelijat pääsevät aidosti osallistumaan hankkeisiin, joissa ratkaistaan todellisia ongelmia ja kehitetään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelman opiskelijamäärä on suhteellisen pieni, ja opiskelijat pääsevät vaikuttamaan oppimiseensa monin tavoin. Professorimme ovat erittäin omistautuneita alalleen ja kannustavat akateemista henkilöstöä ja opiskelijoita läheiseen yhteistyöhön ja avoimeen viestintään. Läheinen yhteisö on yksi ohjelman vahvuuksista – koulutusohjelman opiskelijoiden kilta Athene järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja yritysten yhteistyötä.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Programme-specific admission requirements

These programme-specific admission requirements apply to 2023 application round which ended in January. This page will be updated for the next application round by the end of August 2023.

Information Networks applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Students of Aalto University

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (ulkoinen linkki)

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu