Koulutustarjonta

Information Networks, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelmassa koulutetaan poikkitieteellisiä ajattelijoita ja innovoijia, joiden teknisen osaamisen ytimessä on ihmislähtöisyys. Opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti ihmisten ja digitaalisten teknologioiden vuorovaikutusta niin yksilön, ryhmien, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasolla.
Aalto University / students doing teamwork / photo by Unto Rautio
Get a Master’s Degree in Information Networks at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Aikamme suuria haasteita ilmastokriisistä aina tiedon manipulointiin yhdistää yksi piirre: ne ovat monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joiden ratkaiseminen  vaatii poikkitieteistä lähestymistapaa. Nämä viheliäisiksi kutsutut ongelmat (englanniksi ”wicked problems”) edellyttävät kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa huomioidaan asioiden väliset suuren mittakaavan yhteydet. Tulevaisuuden digitaalitalouden ja tietoyhteiskunnan tarpeisiin räätälöidyssä ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti, miten yksittäiset teknologiat ja liiketoimintamallit voivat muokata yhteiskuntia jaarvoja organisaatioiden, verkostojen ja kokonaisten teollisuudenalojen tasolla. 

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelmasta valmistuvilla on: 

 • Yhteiskunnallinen näkökulma teknologioihin. Valmistuneet ymmärtävät digitaaliteknologioiden laajat vaikutukset ja ymmärtävät miten ne voivat tasoittaa yhteiskunnassa tietä kestävän, inhimillisen ja eettisen teknologian visioille. 
 • Ymmärrys siitä, miten teknologia ja tietojärjestelmät muovaavat liiketoimintaa. Valmistuneet tietävät mitentietotekniikka, kuten tekoäly ja pilvilaskenta, mahdollistavat uusia liiketoimintamallien ja organisaatioiden kehittymisen. 
 • Kyky ajatella kriittisesti. Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida ja luoda tietoa, teknologioita ja liiketoimintamalleja eettisistä, filosofisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. 
 • Yhteiskuntavastuullinen ote insinöörityöhön. Valmistuneilla on välineet ja tiedot yhteiskunnallisesti ja eettisesti kestävien teknologioiden, organisaatioiden ja yritysten luomiseen. 
 • Vahvat työelämä- ja vuorovaikutustaidot. Valmistuneilla on erinomaiset ryhmätyötaidot ja kyky työskennellä erilaisten ihmisten ja ammattiryhmien kanssa. Valmistuneet ymmärtävät oman tehtävänsä, identiteettinsä ja tavoitteensa suhteessa teknologiaan, liiketoimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston maisteritutkintoon johtavien englanniksi opettavien koulutusohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta. 

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta. 

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta. 

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelman laajuus on 120 op. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista: 

 • laajat tai suppeat pääaineopinnot (40–65 op) 
 • diplomityö (30 op) 
 • vapaasti valittavat opinnot (25–35 op)
 • mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op) 

Jos opiskelija päättää suorittaa suppeat pääaineopinnot, sivuaine (20–25 op) on pakollinen. 

Master's Programme in Information Networks

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmassa on neljä pääainetta. Pääaineopintoihin kuuluu pakollisia Information Networks -kursseja sekä opintoja opiskelijan omasta pääaineesta. Pääaineopintojen tarkka sisältö riippuu toisin sanoen opiskelijan kiinnostuksenkohteista. Opiskelijat voivat kehittää osaamisprofiiliaan seuraavissa pääaineissa: 

 • Software Engineering and Architectures -pääaine keskittyy siihen, miten ohjelmistot ja data suunnitellaan ja rakennetaan suuriksi arkkitehtuureiksi etenkin yritysympäristöissä. 
 • Business and Organisational Design -pääaineessa keskitytään siihen, millaisiksi organisaatiot ja liiketoiminnot muovataan halutun arvon, vaikutuksen ja yhteiskunnallisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. 
 • Digital Ethics, Society and Policy -pääaineessa keskitytään ymmärtämään teknologioiden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja digitaalisia yrityksiä osana laajempia järjestelmiä, jotka pitävät sisällään arvot, säännöt, politiikan, ympäristön ja muut tekniikan ulkopuoliset tekijät. 
 • User, Data and Design -pääaine keskittyy siihen, miten suunnitteluprosesseja ja dataa käytetään käyttökelpoisten, arvokkaiden ja toimivien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen luomiseen. 

Maisteriohjelman kaikille yhteiset opinnot käsittelevät teknologiaa ja yhteiskuntaa, filosofiaa, estetiikkaa ja digitaalista etiikkaa. Valitsemastaan pääaineesta riippuen opiskelija suorittaa myös muun muassa organisaatiosuunnittelun, palvelumuotoilun, käyttäjäkokemuksen, sosiaalisen median, liiketoiminnan suunnittelun ja ohjelmistosuunnittelun opintoja. Seuraavat opetussuunnitelmasta poimitut opintojaksot ovat esimerkkejä opiskeltavista aiheista: 

 • Societal Design Project (9 op) 
 • Politics of Human-Computer Interaction (5 op) 
 • Digital Ethics (3 op) 
 • Creating Value with Analytics (5 op) 
 • Technology and Society (5 op) 
 • Information manipulation (5 op) 

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelman opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lähteä opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa. Vaihto-opinnot voi sisällyttää tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Muita mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen ovat esimerkiksi harjoittelut ja kesäkurssit ulkomailla. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Työmarkkinoilla on yhä enemmän kysyntää yhteiskunnallisesti vastuullisille insinööreille, jotka pystyvät näkemään kokonaiskuvan. Monialainen ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemisen sekä jatkuvan oppimisen ja innovoinnin taidot avaavat ovia poikkeuksellisen monipuolisille urille. Lyhyesti sanottuna maisteriohjelmasta valmistuneet ovatkin aktiivisia ihmiskeskeisten innovaatioiden yhteiskehittäjiä, fasilitaattoreita ja integroijia, jotka toimivat verkottuneessa maailmassa. 

Keväällä 2021 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin Information Networks -maisteriohjelmasta valmistuneiden urapolkuja. Vastaajista 97 prosenttia ilmoitti löytäneensä työpaikan. Esimerkkejä hiljattain valmistuneiden opiskelijoidemme työnimikkeistä: 

 • Tuotepäällikkö 
 • UX-suunnittelija 
 • Palvelumuotoilija 
 • Toimitusjohtaja 
 • Analyytikko 
 • Tutkija 
 • Ohjelmistokehittäjä 
 • Sosiaalisen median tuottaja 
 • Toimittaja 

Meiltä viime aikoina valmistuneiden yleisimpiä työpaikkoja: Aalto-yliopisto, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia, Terveystalo, Veikkaus ja Nitor. 

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrittäjille. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen sekä tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelmassa noudatetaan monitieteistä lähestymistapaa, jolla kurotaan umpeen yhteiskunnan, teknologian, liiketoiminnan ja inhimillisten tekijöiden välisiä kuiluja. Opintojaksomme on räätälöity siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kattava taitojen ja luovuuden työkalupakki merkittävien ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi ohjelma tuo yhteen ihmisiä monenlaisista taustoista. 

Oppimismenetelmiämme ovat aktiivinen vertaisoppiminen ja ongelmalähtöinen oppiminen. Erilaiset ryhmätyöt parantavat opiskelijoiden viestintä- ja ryhmätyötaitoja ja valmistavat heitä aitoihin työympäristöihin, joissa yhteistyö on ratkaisevan tärkeää.  Maisteriohjelmalla on läheiset kytkökset käytännön työelämään – opiskelijat saavat erilaisilla projektikursseilla toimeksiantoja yrityksiltä, organisaatioilta ja hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Opiskelijat oppivat ratkaisemaan ongelmia luovasti ja eettisesti sekä keskustelemaan lopputuloksista tiiviissä yhteistyössä professorien ja sidosryhmien kanssa. Opetusmenetelmämme eivät ainoastaan jäljittele tosielämän tilanteita, vaan opiskelijat pääsevät aidosti osallistumaan hankkeisiin, joissa ratkaistaan todellisia ongelmia ja kehitetään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. 

Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelman opiskelijamäärä on suhteellisen pieni, ja opiskelijat pääsevät vaikuttamaan oppimiseensa monin tavoin. Professorimme ovat erittäin omistautuneita alalleen ja kannustavat akateemista henkilöstöä ja opiskelijoita läheiseen yhteistyöhön ja avoimeen viestintään. Läheinen yhteisö on yksi ohjelman vahvuuksista – koulutusohjelman opiskelijoiden kilta Athene järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja yritysten yhteistyötä. 

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä. 

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Information Networks applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Students of Aalto University

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (ulkoinen linkki)

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: