Koulutustarjonta

Industrial Engineering and Management, Master of Science (Technology)

Mitä mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat yrityksille? Miten tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa? Miten johtaja voi motivoida työntekijät ottamaan muutoksen vastaan? Industrial Engineering and Management (IEM) -ohjelma vastaa näihin kysymyksiin ja kouluttaa tulevia johtajia ja muutoksentekijöitä, jotka tietävät, mitä teknologiayritysten luominen, johtaminen ja uudistaminen edellyttää.
Aalto University / students doing teamwork / photography Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Industrial Engineering and Management

Haluatko kuulla lisää maisteriohjelmasta Industrial Engineering and Management? Katso webinaariallenne, jossa ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat kertovat lisää opintojen sisällöstä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Students doing group work

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Industrial Engineering and Management -maisteriohjelma on ainutlaatuinen yhdistelmä insinööritieteitä, liiketoimintaosaamista ja johtamisopintoja. Industrial engineering and management on suomeksi tuotantotalous. Digitaalisen teknologian merkityksen viimeaikainen kasvu sekä yritysten ja yhteiskunnan jatkuva digitalisoituminen tekevät maisteriohjelmasta valmistuneiden osaamisesta yhä arvokkaampaa. Etenkin kyky ymmärtää ja yhdistellä yhtäältä teknologiaa ja tekniikkaa ja toisaalta liiketoimintaa ja johtamista on yhä oleellisempi taito.

Master’s Programme in Industrial Engineering and Management -maisteriohjelmasta valmistuvilla on:

 • Integroiva käsitys teknologiasta ja liiketoiminnasta. Ymmärrät, miten teknologiat ja liiketoimintaprosessit liittyvät arvon ja kilpailuedun luomiseen.
 • Vahvat johtamistaidot ja sosiaaliset taidot. Saat valmiudet johtaa ja kehittää organisaatioita ja motivoida ihmisiä hyödyntämään luontaisia mahdollisuuksiaan.
 • Käytännön ongelmanratkaisutaidot ja vahvat analyyttiset taidot. Olet taitava käsittelemään dataa, kehittämään tilastomalleja ja soveltamaan dataa ongelmien ratkaisemiseen ja lisäarvon luomiseen.
 • Vahva tekemisen henki. Kohtaat uudet haasteet itsevarmana ja halukkaasti. Hoidat uudet tehtävät määrätietoisesti.
 • Yrittäjähenkinen ajattelutapa. Osaat tunnistaa innovatiivisia mahdollisuuksia luoda lisäarvoa teknologiayrityksille.
 • Kattavat tiedot erilaisista organisaatioista. Osaat soveltaa oppimaasi monenlaisiin teknologiayrityksiin aina toimintaansa aloittelevista startupeista suuriin monikansallisiin yrityksiin.
 • Käytännön kokemusta. Sinulla on käytännön kokemusta siitä, miten hyödynnät koulutustasi teknologiapohjaiseen liiketoimintaan.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Industrial Engineering and Management -maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, ja se on 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (45 op)
 • sivuaineopinnot (20 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (25 op)
 • diplomityö (30 op)

Laaja kurssivalikoimamme kattaa muun muassa yrittäjyyden, innovoinnin, rahoituksen sekä organisaatiosuunnittelun ja johtajuuden kaltaisia teemoja. Maisteriohjelmaan kuuluvien neljän pääaineen opiskelijat suorittavat useita yhteisiä peruskursseja, joista on lisätietoja seuraavassa osiossa.

Opiskelija valitsee sivuaineen joltain itselleen sopivalta insinööritieteiden alalta saadakseen tarvittavaa teknistä asiantuntemusta. Tässä tapauksessa sopivuus riippuu siitä, mitä opiskelija on opiskellut aikaisemmin. Lisätietoja sivuaineen valinnasta on Opiskelijan oppaassa.

Master's Programme in Industrial Engineering and Management

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmassa on neljä pääainetta. Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan pääaine ennen opintojen aloittamista. Kannattaa muistaa, että eri pääaineet käsittelevät osittain samoja teemoja ja että tarjolla on myös runsaasti valinnaisia kursseja. Tietyn pääaineen valitseminen ei siis sido opiskelijaa noudattamaan ennalta määriteltyä opetussuunnitelmaa, vaan jokainen opiskelija voi joustavasti kehittää omaa ainutlaatuista osaamisprofiiliaan.

Master’s Programme in Industrial Engineering and Management -ohjelman neljä pääainetta:

Organization Design and Leadership

Miten yritykset voivat kasvaa ja menestyä säilyttäen samalla mukautumiskykynsä, luovuutensa ja yrittäjähenkisen ajattelutavan? Mitkä ovat suorituskykyisen yrityskulttuurin tärkeimmät rakennuspalikat? Organization Design and Leadership-pääaineessa keskitytään organisaatiomuotoiluun, motivaatioon ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä teknologiaan perustuvien yritysten perustamisen ja uudistamisen kannalta. Pääaineesta valmistuneet löytävät usein ensimmäiset työpaikkansa esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä, konsultoinnista (etenkin muutosjohtamista koskevasta konsultoinnista), tietotyön käytäntöjen kehittämisen parista sekä muista tehtävistä, jotka mahdollistavat ja tukevat ihmisten potentiaalin kehittymistä.

Operations Management

Miten organisoida ja rakentaa toimintaa ja järjestelmiä, jotka ovat tehokkaita ja edistävät organisaation tavoitteita ja kilpailuetua parhaalla mahdollisella tavalla? Millaisilla strategioilla, toimilla ja tekniikoilla yritys voi parhaiten saavuttaa ympäristötavoitteitaan? Operations Management on laaja ala, jolla on monia erilaisia urapolkuja. Valmistuneet työskentelevät tyypillisesti isoissa organisaatioissa esimerkiksi toiminnasta vastaavana esihenkilönä ja saattavat yletä esimerkiksi liiketoiminnan operatiiviseksi johtajaksi. Operatiivisesta johtamisesta vastaava esihenkilö priorisoi ja huolehtii siitä, että organisaatiossa tehdään oikeat asiat. Siksi työ on erinomaista harjoitusta yleisiin johtotehtäviin ja tarjoaa myös valmiuksia uuden yrityksen johtamiseen. Operatiivisen johtamisen sateenvarjon alla on useita erikoistumissuuntia, jotka avaavat ovia erilaisiin tehtäviin erilaisissa organisaatioissa heti uran alusta alkaen. Valmistuneet voivat työllistyä myös asiantuntijatehtäviin konsultti-, tutkimus- tai koulutusorganisaatioihin.

Product and Innovation Management

Miten uusia teknologioita ja innovaatioita kanavoidaan uusiksi tuotteiksi? Product and Innovation Management -pääaineessa syvennytään siihen, miten innovatiivisen operatiivisen johtamisen avulla olemassa olevia toimintoja voidaan muokata tukemaan uusien tuotteiden kehittämistä ja innovaatiotoimintaa. Pääaineen opiskelijat oppivat myös hyödyntämään tuotehallintaa yrityksen liiketoiminnan kehittämisen keinona etenkin uusissa yrityksissä ja nopean kasvun vaiheessa. Pääaine on suunnattu erityisesti niille, joita kiinnostavat mahdollisuudet teknologian, tuotteiden ja operatiivisen toiminnan leikkauspisteessä ja joiden tavoitteena on urakehitys kohti tuotepäällikön tai teknologiajohtajan (CTO) asemaa. Tällaisia tehtävänimikkeitä on startupeissa, nopeasti kasvavissa kasvuyrityksissä ja suurten organisaatioiden vastaavilla osastoilla.

Strategy

Miten tunnistaa, muotoilla ja toteuttaa toimia, jotka kehittävät tai ylläpitävät liiketoiminnan tuloksia? Strategy-pääaineessa korostetaan erityisesti vahvojen analyyttisten taitojen ja päätöksentekotaitojen kehittämistä. Pääaineen opiskelijat harjoittelevat erilaisia kriittisiä liiketoimintatilanteita, jotka edellyttävät analyysia ja harkintaa, minkä ansiosta opiskelijoille kehittyy laaja ja kokonaisvaltainen näkemys teknologialiiketoiminnasta. Strategy-pääaine tarjoaa opiskelijoille monia houkuttelevia uravaihtoehtoja. Valmistuneet opiskelijat työllistyvät yleensä ensimmäiseksi yritysten strategian ja liiketoiminnan kehittämistehtäviin, liikkeenjohdon konsulteiksi, investointipankkeihin, startup-yritysten perustajiksi/toimitusjohtajiksi, riskipääoma- ja pääomasijoitusyhtiöihin ja muihin organisaatioihin, jotka rakentavat ja uudistavat teknologiaan perustuvaa liiketoimintaa. Myöhemmin meiltä valmistuneet etenevät yleensä toimitusjohtajiksi, ylimpien johtoryhmien jäseniksi ja sijoittajiksi.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Studies in Industrial Engineering and Management are the best field for high-growth entrepreneurship.

Risto Siilasmaa, Nokian hallituksen puheenjohtaja ja F-Securen perustaja, Aallon tuotantotalouden alumni

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelman opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon jossakin Aalto-yliopiston monista korkeatasoisista kansainvälisisistä yliopistokumppaneista. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös sisällyttämällä opintoihin kesäkursseja tai harjoitteluja ulkomailla.

Opintojen lisäksi tarjolla on tuotantotalouden opiskelijoiden aktiivista ja lämminhenkistä opiskelijatoimintaa. Uudet opiskelijat voivat liittyä tuotantotalouden opiskelijoiden kiltaan Prodekoon, joka järjestää monenlaista toimintaa, tapahtumia ja muuta mukavaa vapaa-ajan toimintaa opintojen vastapainoksi. Prodeko järjestää myös verkostoitumistapahtumia ja mentorointitoimintaa, jossa ohjelmasta valmistuneet ammattilaiset mentoroivat nykyisiä opiskelijoita. Prodeko järjestää vuosittain myös seminaarin opiskelijoille, entisille opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle. Lue lisää Prodekosta sen verkkosivuilta: prodeko.org.

Kansainväliset opiskelijat saavat korvaamatonta tukea paitsi Prodekolta myös ohjelman alumneilta, jotka toimivat heidän mentoreinaan ja helpottavat heidän integroitumistaan tuotantotalouden opiskelijoiden joukkoon ja koko Aalto-yhteisöön.

Prodekon jäseninä opiskelijat liittyvät myös alan kansainväliseen opiskelijajärjestöön ESTIEM:iin, joka järjestää tuotantotalouden opiskelijoille tapahtumia ja toimintaa eri puolilla Eurooppaa. ESTIEM:iin kuuluu yli 60 opiskelijajärjestöä eri puolilta maanosaa, ja se tarjoaa erinomaisia tilaisuuksia paitsi verkostoitumiseen myös erilaisten johtotehtävien hoitamiseen – jo opiskelijana. Lue lisää: estiem.org.

Monet tuotantotalouden opiskelijat osallistuvat myös Slushiin eli vuosittaiseen opiskelijoiden järjestämään startup- ja teknologiatapahtumaan, joka on Euroopan suurimpia. Lue lisää: slush.org.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla). Monet ohjelmasta valmistuneet ovat luoneet menestyksekkään akateemisen uran ja työskentelevät nyt Euroopan ja Pohjois-Amerikan johtavissa yliopistoissa.

Uramahdollisuudet

Alumneitamme on asiantuntija- ja johtotehtävissä monissa yrityksissä aina startup-yrityksistä suuriin monikansallisiin liikkeenjohdon konsulttiyhtiöihin sekä julkisiin ja voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin. Entiset opiskelijamme ovat perustaneet useita startup-yrityksiä, joihin kuuluu Euroopan nopeimmin kasvavia yrityksiä (esimerkiksi Supercell, Relex), ja olleet tekemässä merkittäviä strategisia päätöksiä monikansallisissa yrityksissä (esimerkiksi Nokialla, Koneella ja Stora Ensolla).

Laitoksemme tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja aktiivisen alumniverkoston kanssa, mikä auttaa opiskelijoita verkostoitumaan yritysten kanssa koko opintojen ajan. Yritykset ovat mukana monilla kursseillamme esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden tai toimeksiantojen muodossa, minkä ansiosta opiskelijat pääsevät luomaan kontakteja. Suurin osa opiskelijoista tekee diplomityönsä jollekin yhtiölle ja saa sitä kautta ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikkansa. Yleensä tutkinnon suorittaneet työskentelevät ensimmäisessä työpaikassaan asiantuntija-, analyytikko-, konsultointi- tai projektinjohtotehtävissä. (Lue lisää tyypillisistä ensimmäisistä työtehtävistä ohjelman pääaineiden kuvauksista.)

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrittäjille.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu
Students Jenna Liinamaa, Pihla Päivänsalo and Teemu Koskiahde from the Prodeko Guild.

Tuotantotalouden opiskelijat ja alumnit muodostavat ainutlaatuisen yhteisön

Tuotantotalouden opiskelijoiden, alumnien ja laitoksen tiivis yhteistyö huipentuu vuosittain Prodeko-seminaarissa.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Tuotantotalouden laitoksella tehdään maailmanluokan tutkimusta teknologiayritysten luomisesta ja uudistamisesta. Esimerkkejä tämänhetkisistä tutkimusaiheistamme:

 • Digitaaliset alustat ja alustatalous
 • Tekoälyn hyödyntäminen yrityksen strategiaprosessissa
 • Digitaalisen operatiivisen toiminnan johtaminen
 • Ennusteiden käyttö vähittäismyynnin hallinnassa
 • Covid-19-pandemian vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin
 • Yritysten suorien pääomasijoitusten johtaminen[PJ1]
 • Joukkorahoitus

Teemme tutkimusta yleensä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, ja tavoitteemme on vaikuttaa todellisiin liiketoimintakäytäntöihin. Lue lisää tutkimuksestamme tuotantotalouden laitoksen verkkosivuilta. Esimerkkejä tutkijoidemme julkaisuista:

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Industrial Engineering and Management on monitieteinen maisteriohjelma. Teemme tiivistä yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa – aina startupeista monikansallisiin suuryrityksiin – kutsumalla esimerkiksi vierailevia luennoitsijoita ja antamalla opiskelijoiden ratkaistavaksi yritysten aitoja ongelmia. Tiedekunta ja opiskelijat järjestävät myös aktiivisesti tapahtumia, yritysvierailuja ja mentorointimahdollisuuksia. Alumneillamme on läheiset yhteydet nykyisiin opiskelijoihin, ja he osallistuvat aktiivisesti alumnien, opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhdessä järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi tuotantotalouden laitos tekee tutkimusyhteistyötä johtavien kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampusalue tuo eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Industrial Engineering and Management applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

IEM Aalto

Tuotantotalouden laitos

Teemme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja tarjoamme vaikuttavaa opetusta keskittyen teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamiseen ja muutokseen.

Aalto-yliopisto / Prodekon logo

Prodeko (ulkoinen linkki)

Tuotantotalouden kilta Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: