Sähkötekniikan ja automaation laitos

Autonomiset järjestelmät

Ryhmässä tutkitaan etenkin autonomisia järjestelmiä sekä metsä- ja maatalouden puoliautonomisia raskaita työkoneita. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat myös konfiguroitavat verkottuneen automaation sulautetut ohjelmistoalustat ja liikkuvien koneiden käyttöliittymät.
Autonomiset järjestelmät tutkimusryhmä

Tutkimuksessa puunkorjaajille on kehitetty havainnointijärjestelmä, joka kykenee metsän samanaikaiseen paikantamiseen ja kartoitukseen eli kartoittamaan puut ja paikantamaan työkoneen. Puiden kartoitukseen on kehitetty konenäkö- ja laserkeilausmenetelmiä. Konenäköä on myös käytetty tukin pituuden ja halkaisijan mittaamiseen. Stereonäöllä ja kuvasekvenssianalyysilla eli liikenäöllä on merkittävä asema tässä kehityksessä.

Metsäkoneiden robotisoinnissa on tutkittu muun muassa kasvamaan jätettävien nuorten puiden ja kaadettavien muiden puiden tunnistamista konenäöllä ja laserkeilauksella. Tämän tueksi on tutkittu konenäköjärjestelmiä, laserkeilauslaitteistoja sekä metsäkoneen puomin mittauksia ja automaattista ohjausta. Kehitysvaiheita on testattu oikeilla koneilla.

Maataloustraktoreiden ja työkoneyhdistelmien osalta on toteutettu useita ISOBUS-järjestelmään (ISO 11783) kuuluvien ohjausjärjestelmien prototyyppejä, joiden avulla on tutkittu ja esitelty GPS-pohjaista täsmäviljelyä ja puoliautomaattista koneen ohjausta. Lisäksi on kehitetty reittisuunnittelua, automaattista navigointia ja malliprediktiiviseen säätöön perustuvaa reitin seurantaa. Peltotöiden suunnitelmia koskevien dokumenttien siirtoa viljelysuunnitteluohjelmistojen ja pellolla olevien koneiden välillä on kehitetty ja testattu.

Opiskelijaprojekteissa on rakennettu useita pieniä maatalouden peltorobotteja, jotka ovat osallistuneet Field Robot Event -robottikilpailuun. Täyden mittakaavan maatalouden peltorobottia käytetään tutkimaan ajonaikaista reittisuunnittelua.

Tutkimusryhmää johtaa professori Arto Visala

Projektit

Viimeisimmät julkaisut

Operational Profile Based Optimization Method for Maritime Diesel Engines

Hoang Nguyen Khac, Kai Zenger, Xiaoguo Storm, Jari Hyvönen 2020 Energies

Modeling the Impact of Alternative Fuel Properties on Light Vehicle Engine Performance and Greenhouse Gases Emissions

Yuri Kroyan, Michal Wojcieszyk, Martti Larmi, Ossi Kaario, Kai Zenger 2019 SAE Technical Papers

Development of Working Life Competencies in a Project Course for Master Students at Aalto University

Robert Millar, Kirsti Keltikangas, Paulo Pinho, Vesa Vuorinen, Pekka Forsman, Anouar Belahcen, Jorma Kyyrä 2019 YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA

Designing optimal control maps for diesel engines for high efficiency and emission reduction

Hoang Nguyen Khac, Kai Zenger 2019 Proceedings of the 18th European Control Conference, ECC 2019

Optimal control maps for fuel efficiency and emissions reduction in maritime diesel engines

Hoang Nguyen Khac, Kai Zenger, Xiaoguo Storm, Jari Hyvönen 2019 Integrated Energy Solutions to Smart And Green Shipping

Sähkökemiallisten antureiden ja fysikokemiallisten mittaustekniikoiden avulla uutta tietoa sisäilman altisteista

Jorma Selkäinaho, Panu Harmo, Arto Visala, Mirja Salkinoja-Salonen, Veli-Matti Niiranen, Vesa T. Korhonen, Janne Luukkaa, Heli M. Sirén, Markus O. Lehtonen, Marja-Liisa Riekkola, Heidi Salonen, Maria A. Andersson, Raimo Mikkola, Jarek Kurnitski, Elisa Aattela 2019 Sisäilmastoseminaari 2019

Object detection and trajectory planning using a LIDAR for an automated overhead crane

Sampo Simolin, Kaarle Patonmaki, Arnab Chattopadhyay, Joakim Högnäsbacka, Joonas Pulkkinen, Janne Salovaara, Timo Oksanen, Panu Kiviluoma, Petri Kuosmanen 2019 Proceedings of the 4th Baltic Mechatronics Symposium

Tree Log Identity Matching Using Convolutional Correlation Networks

Mikko Vihlman, Jakke Kulovesi, Arto Visala 2019 2019 Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu