Sähkötekniikan ja automaation laitos

Autonomiset järjestelmät

Ryhmässä tutkitaan etenkin autonomisia järjestelmiä sekä metsä- ja maatalouden puoliautonomisia raskaita työkoneita. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat myös konfiguroitavat verkottuneen automaation sulautetut ohjelmistoalustat ja liikkuvien koneiden käyttöliittymät.
Autonomiset järjestelmät tutkimusryhmä

Tutkimuksessa puunkorjaajille on kehitetty havainnointijärjestelmä, joka kykenee metsän samanaikaiseen paikantamiseen ja kartoitukseen eli kartoittamaan puut ja paikantamaan työkoneen. Puiden kartoitukseen on kehitetty konenäkö- ja laserkeilausmenetelmiä. Konenäköä on myös käytetty tukin pituuden ja halkaisijan mittaamiseen. Stereonäöllä ja kuvasekvenssianalyysilla eli liikenäöllä on merkittävä asema tässä kehityksessä.

Metsäkoneiden robotisoinnissa on tutkittu muun muassa kasvamaan jätettävien nuorten puiden ja kaadettavien muiden puiden tunnistamista konenäöllä ja laserkeilauksella. Tämän tueksi on tutkittu konenäköjärjestelmiä, laserkeilauslaitteistoja sekä metsäkoneen puomin mittauksia ja automaattista ohjausta. Kehitysvaiheita on testattu oikeilla koneilla.

Maataloustraktoreiden ja työkoneyhdistelmien osalta on toteutettu useita ISOBUS-järjestelmään (ISO 11783) kuuluvien ohjausjärjestelmien prototyyppejä, joiden avulla on tutkittu ja esitelty GPS-pohjaista täsmäviljelyä ja puoliautomaattista koneen ohjausta. Lisäksi on kehitetty reittisuunnittelua, automaattista navigointia ja malliprediktiiviseen säätöön perustuvaa reitin seurantaa. Peltotöiden suunnitelmia koskevien dokumenttien siirtoa viljelysuunnitteluohjelmistojen ja pellolla olevien koneiden välillä on kehitetty ja testattu.

Opiskelijaprojekteissa on rakennettu useita pieniä maatalouden peltorobotteja, jotka ovat osallistuneet Field Robot Event -robottikilpailuun. Täyden mittakaavan maatalouden peltorobottia käytetään tutkimaan ajonaikaista reittisuunnittelua.

Tutkimusryhmää johtaa professori Arto Visala

Projektit

Viimeisimmät julkaisut

Cashew Trees Detection And Yield Analysis Using UAV-Based Map

Sadouanouan Malo, Thierry Roger Bayala, Issouf Ouattara, Arto Visala 2021 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)

A Complete Process For Shipborne Sea-Ice Field Analysis Using Machine Vision

Andrei Sandru, Heikki Hyyti, Arto Visala, Pentti Kujala 2020 IFAC-PapersOnLine

Optical flow in deep visual tracking

Mikko Vihlman, Arto Visala 2020 Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence

RAAS White Paper: Safety Challenges of Autonomous Mobile Systems in Dynamic Unstructured Environments

Mika Vainio, Laura Ruotsalainen, Osiris Valdez Banda, Juha Roning, Jukka Laitinen, Jani Boutellier, Sami Koskinen, Pertti Peussa, Ahm Shamsuzzoha, Ahmad BahooToroody, Vadim Kramar, Arto Visala, Reza Ghabcheloo, Kalevi Huhtala, Rathan Alagirisamy 2020

Modeling the end-use performance of alternative fuels in light-duty vehicles

Yuri Kroyan, Michal Wojcieszyk, Ossi Kaario, Martti Larmi, Kai Zenger 2020 Energy

Drone based Mapping and Identification of Young Spruce Stand for Semiautonomous Cleaning

Issouf Ouattara, Heikki Hyyti, Arto Visala 2020 IFAC-PapersOnLine

Simulation Environment for Analysis and Controller Design of Diesel Engines

Hoang Nguyen Khac, Amin Modabberian, Kai Zenger, Xiaoguo Storm, Jari Hyvönen 2020 IFAC-PapersOnLine

Operational Profile Based Optimization Method for Maritime Diesel Engines

Hoang Nguyen Khac, Kai Zenger, Xiaoguo Storm, Jari Hyvönen 2020 Energies

Effect of Alternative Fuels on Marine Engine Performance

Michal Wojcieszyk, Yuri Kroyan, Martti Larmi, Ossi Kaario, Kai Zenger 2019 SAE Technical Papers

Tree Log Identity Matching Using Convolutional Correlation Networks

Mikko Vihlman, Jakke Kulovesi, Arto Visala 2019 2019 Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu