Rakennetun ympäristön laitos

Kiinteistötalous

Kiinteistöala on muodostunut viime vuosikymmeninä omaksi tieteenalakseen.
Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Kiinteistötalouden tutkimusryhmä kattaa kiinteistöalan kokonaisvaltaisesti ainoana yliopistoyksikkönä Suomessa.

Kiinteistötalous tutkii ympäristöä sijoittamisen, suunnittelun, suojelemisen ja lain näkökulmista.

Alan perustana on kolmiulotteinen maa- ja vesialueiden omistus- ja hallintajärjestelmä. Kiinteistöala muodostaa 70 % maamme kansallisvarallisuudesta, työllistää 20 % työvoimasta ja vastaa 50 %:sta ilmastonmuutoksen sopeutumismahdollisuuksista.

Kiinteistöliiketoiminta

Kiinteistöliiketoiminnan (REB) tutkimustiimi on osa kiinteistötalouden tutkimusryhmää (REG).

Tutkimuksen strategiset kansainväliset painopistealueet ovat innovaatiot kiinteistöliiketoiminnassa, kestävä kiinteistöliiketoiminta ja asiakasarvon luomisen prosessit. Yksikkö toimii aktiivisena jäsenenä ja vaikuttajana kansainvälisissä alan verkostoissa. Sen vahvuuksia ovat kansainvälisesti korkeatasoinen, ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen suuntautunut tutkimustoiminta, läheinen yritysyhteistyö, sekä motivoitunut ja innostunut poikkitieteellinen tutkijatiimi.

Vastuuprofessorina toimii Seppo Junnila.

Kiinteistötalous ja -arviointi

Kiinteistötalouden ja -arvioinnin tutkimustiimi on osa kiinteistötalouden tutkimusryhmää (REG). Ryhmällä on kolme tutkimuksen painopistealuetta:

  • Arviointi
  • Kiinteistötalous ja -markkinat sekä
  • Maapolitiikka ja yhdyskuntatalous

Ryhmän johtajana toimii kiinteistötalouden ja -arvioinnin professori Kauko Viitanen.
Apulaiprofessoreina toimii Heidi Falkenbach ja Kirsikka Riekkinen

Projektit

ATRA

Laajamittaiset aluekehityshankkeet ovat kasvattaneet viime vuosina merkitystään vastattaessa kasvavaan asuntotarpeeseen. Samanaikaisesti monien suomalaisten kuntien taloustilanne on heikentynyt merkittävästi aiheuttaen painetta pienentää kunnan investointeja, jotka ovat välttämättömiä muun muassa aluekehityshankkeiden toteutuksessa. ATRA-hankkeen tavoitteena on tunnistaa erilaisia toteutus- ja rahoitusmalleja aluekehityshankkeissa ja kehittää niitä soveltumaan paremmin kuntien nykyiseen taloustilanteeseen.

ATRA-hankkeessa on koostettu hankekirjasto aluekehityshankkeista. Hankekirjaston on tarkoitus tarjota mahdollisimman kattava tietokanta käynnissä olevien sekä 2000-luvulla valmistuneiden hankkeiden perustiedoista. Kirjastoa päivitetään hankkeen aikana sitä mukaa kun saamme perustietoja puuttuvista hankkeista.Kirjastoon sekä muuhunkin hankkeessa tuotettuun materiaaliin voi tutustua osoitteessa: https://wiki.aalto.fi/x/kxalBQ

Kiinteistötekniikka

Kiinteistötekniikan alalla tutkimustoiminta on viime aikoina suuntautunut erityisesti kehitysmaiden ja Itä-Euroopan maareformien ja kiinteistöjärjestelmän kehittämiseen. Suomen EU-jäsenyys on lisännyt tarvetta kiinteistöteknisten vertailututkimusten suorittamiselle EU-maiden kesken. Kotimaan osalta tutkimustoiminnan painopistealueina ovat maankäyttösuunnitelmien edistäminen tilusjärjestelyin sekä kiinteistöjen kehittäminen ja korvausarviointi.

Kiinteistötekniikan opetuksessa perehdytään kiinteistötoimituksiin sekä niihin liittyviin oikeus- ja menettelyasioihin, kiinteistöjärjestelmien ylläpito ja kehittämistehtäviin, kaavoituksen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien edistämiseen ja maareformeihin liittyvään kiinteistösuunnitteluun.

Yhteydenotot: Professori Kauko Viitanen.

Talousoikeus

 Talousoikeuden tutkimuksen painopistealueita ovat kansallinen ja ylikansallinen ympäristöoikeus, ilmasto-oikeus sekä kaavoitus- ja rakentamisoikeus.

Opetus kattaa rakennettuun ympäristöön liittyvää ympäristö- ja kiinteistöoikeutta laaja-alaisesti.

Talousoikeus vaikuttaa vahvasti yhteiskunnallisesti osallistumalla alan lainsäädännön kehittämiseen.

Vastuuprofessorina toimii Ari Ekroos.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu