Rakennetun ympäristön laitos

Jäteveden käsittelyteknologiat

Ryhmä kehittää kestäviä jätevedenkäsittelymenetelmiä. Jäteveden sisältämiä arvokkaita resursseja täytyy hyödyntää turvallisesti kuormittamatta ympäristöä. Aalto lahjoitusprofessuuri 2018 – 2028.
Wastewater Treatment Technologies

Aalto-professuuri 2018 - 2028

Lahjoitusprofessuurin ala on jätevedenkäsittely ja sitä ovat rahoittamassa useat suomalaiset vesihuoltolaitokset, yhdistykset ja säätiöt. Työ käynnistyi Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksella vuonna 2018 Professori Anna Mikolan johdolla. Huhtikuussa 2023 Henri Haimi nimitettiin osa-aikaiseksi Professor of Practice -professoriksi. 

Professuurin tutkimusteemat

Ryhmämme keskittyy ravinteiden talteenottoon, haitta-aineiden poistoon ja energian ja hiilijalanjäljen optimointiin – tämä toteutetaan jätevedenkäsittelyssä keskittyen kylmien lämpötilojen olosuhteisiin. 

Ravinteiden talteenotto

Jätevedenpuhdistuksen rooli on muuttumassa veden puhdistuksesta enemmän kierrätystehtaaksi.

Nutrient recovery and removal system

Ratkaisukeskeinen haitta-ainetutkimus

Erilaisten haitta-aineiden kuorma Itämereen on ongelma, johon on vasta vähitellen herätty.

Micropollutants research system in water laboratory

Jätevedenkäsittelyn ilmastovaikutus

Jätevedenpuhdistus on vielä tällä hetkellä yksi yhteiskunnan suurista energiankuluttajista ja merkittävä pistelähde CO2-päästöille.

Carbon sink

Kylmien lämpötilojen prosessien kehittäminen

Suomessa ja muissa Itämeren rannikkomaissa käsiteltävät jätevedet sekä luonnon vedet ovat pääosan vuotta kylmiä. Tällä on vaikutusta puhdistusprosessien toimintaan.

Wastewater plant in snowy winter time

Lue lisää

Wastewater treatment research group photo

Blogi

Lue tutkimusryhmämme viimeisimmät kuulumiset.

Rakennetun ympäristön laitos
Logos of the funding companies

Lahjoittajat

Lisätietoa tutkimustamme rahoittavista organisaatioista.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Opinnäytteet

Related news

HSY wastewater treatment plant from inside

Digitaalinen kaksonen auttaa tasapainottamaan jätevedenpuhdistuksen hiilitasetta

Aallon tutkijat kehittävät DIGICARBA-hankkeessa automatisoituihin, jatkuvatoimisiin prosessisimulaatioihin perustuvan työkalun jätevesilaitosten ennakoivan käytön tueksi. Työkalu sisältää jätevesipuhdistamon prosessimallin, joka on jatkuvassa tietoyhteydessä Helsingissä toimivaan laitokseen.

Uutiset
Henri Haimi

FCG:n projektipäällikkö Henri Haimista Aalto-yliopiston työelämäprofessori

Haimin erityisalueita ovat jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten pienentäminen, digitaaliset ratkaisut sekä jäteveden sisältämien resurssien talteenotto.

Uutiset

Julkaisut

Tracking the formation potential of vivianite within the treatment train of full-scale wastewater treatment plants

Lobna Amin, Raed A. Al-Juboori, Fredrik Lindroos, Mansour Bounouba, Kati Blomberg, Melissa Lopez Viveros, Marina Graan, Sam Azimi, Johan Lindén, Anna Mikola, Mathieu Spérandio 2024 Science of the Total Environment

Seasonality of nitrous oxide emissions at six full-scale wastewater treatment plants

M Sieranen, H Hilander, H Haimi, T Larsson, A Kuokkanen, A Mikola 2024 Water Science and Technology

Growth of fungi and yeasts in food production waste streams : a feasibility study

D. Bansfield, K. Spilling, A. Mikola, J. Piiparinen 2023 BMC Microbiology

Incorporation of main line impact into life cycle assessment of nutrient recovery from reject water using novel membrane contactor technology

Sofia Högstrand, Juho Uzkurt Kaljunen, Raed A. Al-Juboori, Karin Jönsson, Hamse Kjerstadius, Anna Mikola, Greg Peters, Magdalena Svanström 2023 Journal of Cleaner Production

Decreasing dietary nitrogen consumption improves wastewater treatment efficiency and carbon footprint

N Rautiainen, PL Rantanen, M Jalava, A Mikola 2023 Water Science and Technology

Nascent application of aerobic granular sludge for recirculating aquaculture system effluent treatment : Performance, granule formation, and microbial community

Talvikki Suhonen, Raed A. Al-Juboori, Antonina Kruglova, Jani Pulkkinen, Jouni Vielma, Anna Mikola 2023 Aquacultural Engineering

Membrane contactor onsite piloting for nutrient recovery from mesophilic digester reject water : The effect of process conditions and pre-treatment options

Raed A. Al-Juboori, Juho Uzkurt Kaljunen, Ilaria Righetto, Anna Mikola 2022 Separation and Purification Technology

Bioflocculation of Euglena gracilis via direct application of fungal filaments : a rapid harvesting method

Danielle Bansfield, Kristian Spilling, Anna Mikola, Jonna Piiparinen 2022 JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY

Adsorptive behavior of phosphorus onto recycled waste biosolids after being acid leached from wastewater sludge

Juho Uzkurt Kaljunen, Roza Yazdani, Raed A. Al-Juboori, Charlotte Zborowski, Kristoffer Meinander, Anna Mikola 2022 Chemical Engineering Journal Advances

The dangerous transporters : A study of microplastic-associated bacteria passing through municipal wastewater treatment

Antonina Kruglova, Barbara Muñoz-Palazón, Alejandro Gonzalez-Martinez, Anna Mikola, Riku Vahala, Julia Talvitie 2022 Environmental Pollution
Lisää tietoa tutkimuksestamme löytyy Aallon tutkimusportaalista.
Tutkimusportaali
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: