Palvelut

Tehtävien delegointi Workdayssa

Workdayn Omat tehtävät-kansioon saapuvat tehtävät delegoidaan loman ja poissaolojen ajaksi. Erityisesti esihenkilöiden, joilla on hyväksymisvastuita omien alaistensa lomista tai muista työsuhteen muutoksista, täytyy delegointi muistaa laittaa päälle oman lomansa ajaksi. Muiden pitkien poissaolojen yhteydessä pyyntö delegoinnista tulee suoraan Omat tehtävät-kansioon, mutta vuosiloman tai siihen vertautuvan poissaolon ajaksi se täytyy itse muistaa laittaa päälle.

Tehtävien delegointi Workdayssa

Tehtävät Workdayssa täytyy muistaa delegoida loman ajaksi, samaan tapaan kuin esimerkiksi Outlookiin täytyy muistaa laittaa automaattinen poissaoloviesti. Jos esihenkilö jättää delegoinnin laittamatta, seisovat kaikki hänen alaistensa pyynnöt ja mahdolliset työsuhteen muutokset, kunnes esihenkilö palaa niitä hyväksymään.

Jos työntekijällä ei ole erilaisia hyväksymisvastuita, ei delegointi ole pakollinen. Pitkien poissaolojen, muun kuin vuosiloma, yhteydessä Omat tehtävät-kansioon tuleva pyyntö delegoida tehtävät pitää kuitenkin käydä ohittamassa, jos delegointia ei halua laittaa päälle.

manage delagtions in workday
 1. Etsi oikea liiketoimintaprosessi järjestelmästä hakemalla sitä yläpalkin haku-toiminnolla: Omat delegoinnit / My delegations
 2. Paina Hallitse delegointeja / Manage delegations
Aseta delegointi workdayssa
 1. Valitse delegoinnin ajanjakso asettamalla alku- ja päättymispäivämäärät.
 2. Aseta delegaatti eli henkilö, joka ottaa vastuun hyväksymisistä ja muista tehtävistä poissaolosi ajaksi. Lisäksi sinun täytyy asettaa myös vaihtoehtoinen delegaatti.
  • Et voi delegoida kenelle tahansa vaan delegaatin on oltava osa tiimiäsi tai tiimisi asioista vastaava henkilö sellaisessa asemassa, jossa on mahdollista ottaa delegointivastuuta asioista. Yleensä tälläinen henkilö on esim. esihenkilön esihenkilö tai HR-toimija.
 3. Voit myös antaa delegaatille luvan aloittaa prosesseja, kuten rekryluvan hakeminen, puolestasi kohdassa Käynnistä puolestani / Start on my behalf.
 4. Anna delegaatille lupa joko tietynlaisiin tehtäviin Omat tehtävät-kansiossasi (My Tasks), tai kaikkiin. Samalla voit päättää, haluatko säilyttää pääsyn lomasi aikana tehtäviin, vai ohjautuvatko ne pelkästään delegaatille: Säilytä pääsy delegoituihin tehtäviin omissa tehtävissä / Retain Access to Delegated Tasks within My Tasks.
 5. Et voi delegoida esim. omiin henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä tehtäviä. Katso lista sallituista delegoitavista tehtävistä taulukosta, joka aukeaa kohdasta Delegoitaviksi sallitut liiketoimintaprosessit / Business Processes Allowed for Delegation.
 6. Paina Lähetä / Submit tallentaaksesi delegoinnin.

Lisää ohjeita

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: