Palvelut

Opettajayhteisö opettajan tukena

Kuuluminen opettajayhteisöön on tärkeä voimavara. Yhteisöllisyys, jakaminen ja uuden oppiminen toisilta ovat selkeitä työn etuja.
Teachers discussing together

Myös opettaja kaipaa tuekseen yhteisöä, jossa keskustella ajankohtaisista asioista ja kysyä neuvoa. Usein tämä on tärkeintä uran alkupuolella, mutta hyvä yhteisö on voimavara koko työuran ajan.

Useimmiten opettajan lähiyhteisö on samassa koulutusohjelmassa opettavat muut opettajat. Kohtuullisen pysyvä yhteisö, jossa esimerkiksi yhdessä tehdään uusi opetussuunnitelma.  Tällöin yhteisöllisyys voi olla velvoittavaa. Onkin tärkeää, että yksilö näkee oman toimintansa ja osallisuuden merkityksellisyyden ja voimaantuu ja motivoituu yhteisön toiminnasta. Yhdessä tehty opetuksen uudistus tai opetussuunnitelman päivitys lisää myös ymmärrystä toisten tekemisestä.

Yhteisöllisyyden tunnetta voi tukea myös koulutusohjelman ulkopuolella. Monesti löyhät, matalan kynnyksen yhteisöt toimivat yhteisöllisyyden tunnetta lisäävänä tekijänä ja samalla lisäävät hyvinvointia yhteisöissä. Tällainen voi olla yliopistoyhteisöissä esimerkiksi pedagogiseen koulutukseen samanaikaisesti osallistuva Aallon opettajien ryhmä, jossa moniäänisesti, -taidollisesti ja -näkökulmaisesti yhdessä mietitään opetuksen kehittämistä. Hyvinvoinnin tukemisen lisäksi ryhmä toimii voimaannuttavana ja toimijuutta tukevana.

Students at Aalto University Learning Centre

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: