Palvelut

Mittari-komponentti

Visualisoi kampanjan edistymistä mittari-komponentilla. Komponenttia voi hyödyntää tärkeän kampanjan korostamiseen ja markkinointiin. Voit pitää kampanjan edistymisen ajan tasalla päivittämällä kampanjan numeerisia arvoja, kuten lahjoitusten määrää tai kampanjalla kerättyä summaa.

Mittari-komponenttia voi käyttää kampanjan edistymisen visualisointiin. Se on käytettävissä seuraavissa sisältötyypeissä: Hub, Sivu ja Uutinen. Komponentin käyttöoikeus on rajattu tietyille lahjoittajasuhteiden tiimiin kuuluville aalto.fi-editoreille.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki mittari-komponentista. 

Screen capture of the progress meter component
Esimerkki mittari-komponentista

Uuden mittari-komponentin luominen

Kun lisäät sivulle uuden mittari-komponentin, voit muokata seuraavia kenttiä:

 • Component title: aseta mittarille otsikko.
 • CTA button: luo valinnainen call-to-action -painike. Painikkeen teksti ja URL ovat muokattavia.
 • Donation theme: valitse komponentin väriteema brändiväreistä tai koulukohtaisista brändiväreistä.
 • Progress meter instance: voit joko lisätä komponentille arvoille uuden määrittelyn tai käyttää jo olemassaolevia määrittelyitä. Komponentin määrittelyt määräävät mittarissa näkyvät arvot.

Alla olevassa kuvassa näkyvät komponentin peruskentät.

Kuvakaappaus mittari-komponentin muokkausnäkymästä.
Mittari-komponentin peruskentät

Komponentin arvojen määritteleminen

Komponentin määrittely (progress meter instance) määrää mittarissa näkyvät arvot, kuten kampanjan nykyisen arvon, maksimiarvon, yksikön ja välitavoitteet.

Kun lisäät komponentille uuden määrittelyn, voit asettaa seuraavat:

 • Vain editoreille näkyvän nimen (name).
 • Kampanjan nykyisen arvon (current value), jota voi muokata kampanjan edetessä.
 • Yksikön (value unit).
 • Kampanjan nykyisen arvon alapuolella näkyvän kuvauksen yksikölle (unit description).
 • Maksimiarvon (maximum value).
 • 1-3 välitavoitetta (milestones), jotka voivat numeerisen arvon lisäksi sisältää kirjallisen kuvauksen välitavoitteesta.

Kun komponentille on lisätty uusi määrittely, samoja arvoja voidaan uudelleenkäyttää muissa mittari-komponenteissa. Tällä tavoin kampanjan edistyminen voidaan päivittää kerralla useisiin komponentteihin, mikäli sama kampanja on näkyvillä useammilla sivuilla.  

Kuvakaappaus mittari-komponentin arvojen määrittämisen muokkausnäkymästä.
Kampanjan arvojen määritteleminen

Lisää Drupal-ohjeita

Komponentit: kuinka luot sisältöä?

Täältä löydät tietoa eri komponenteista ja siitä, miten niitä voi käyttää aalto.fi-sivustolla.

Tätä palvelua tarjoaa:

Viestintäpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: