Opetus ja oppiminen

Saavutettavuusseloste - MyStudies

Korkeakoulu pyrkii takaamaan MyStudies-järjestelmän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuus-seloste koskee MyStudies-järjestelmää. Siinä kuvattu saavutettavuuden tila sekä listatut vaatimusten noudattamatta jättämiset on todettu opiskelijan käyttöliittymästä tehdyn saavutettavuusauditoinnin perusteella.

Saavutettavuuden tila

Ulkopuolinen riippumaton saavutettavuusauditointi on antanut järjestelmälle saavutettavuusarvosanaksi B (asteikolla A-C). Tarkemmat saavutettavuusongelmat mainitaan jäljempänä.

Palvelussa on ruudunlukuohjelmalle ongelmallisia tekijöitä, kuten kohdistuksen virheellinen sijainti ja automaattisesti avautuvat elementit. Näiden ongelmien takia näkövammainen käyttäjä ei saa aina riittävästi tietoa sivun sisällöstä, eikä näin ollen pysty selviämään ongelmitta etsiessään sivuilta informaatiota.

Heikkonäköiselle käyttäjälle ongelmia tuottaa erityisesti responsiivisuusongelmat ja skaalauksen rajoittaminen. Palvelu on muutoin heikkonäköisen käyttäjän kohtuullisesti hallittavissa. Palvelussa on myös käytettävyyteen ja kognitiivisuuteen liittyviä haasteita, kuten sekakielisyys ja toimimattomat painikkeet.

Saavutettavuutta pyritään parantamaan jatkuvasti, mutta järjestelmän laajuuden vuoksi vie aikaa, että kaikki korjattavat kohdat voidaan tunnistaa ja korjata järjestelmässä. Parannuksia tehdään kehityksen edetessä alla listattuihin ei-saavutettaviin sisältöihin, vaikka kokonaisia osiota ei voitaisi todeta täysin korjatuksi kerralla.

Vaihtoehtoiset tavat saavuttaa palvelun toiminnallisuus

MyStudies tarjoaa opiskelijoille ajanvarauspalvelua opintoneuvontaa varten. Opiskelija voi tehdä palvelun tarjoaman ajanvarauksen myös ottamalla yhteyttä yliopiston opintopalveluihin tai neuvojaan suoraan sähköpostilla tai puhelimitse. Palvelun esittämä tietosisältö on saatavilla soveltuvin osin myös muista järjestelmistä, pääsääntöisesti SISUsta, MyCoursesista ja aalto.fi-verkkosivuilta.

Ei-saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimusten mukainen.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Kohdistuksen virheellinen sijainti (WCAG 1.3.1)
  • Sivuilta toisille siirryttäessä, kuten päävalikkopalkin linkkejä näppäimistöllä selatessa, kohdistus jää sivun kyseisen käyttöliittymäkomponentin kohdalle uudella avautuvalla sivulla. Oletuksellisesti kohdistuksen tulisi siirtyä avautuvan sivun ensimmäisen elementin kohdalle tai poikkeustapauksissa sivun interaktiivisen sisällön kohdalle.
 2. Elementit avautuvat automaattisesti kohdistettaessa hiiren osoittimella (WCAG 2.5.1)
  • Osa ohjeteksteistä avautuu automaattisesti hiiren kohdistuksen yhteydessä ilman painikkeen painamista.
 3. Skaalaus ja zoomaus estetty (WCAG 1.4.10)
  • Sivuston skaalaus ja suurennus on HTML-koodissa rajoitettu 5-kertaiseksi.
 4. Epätarkkaa otsikointia (WCAG 1.3.1)
  • Sivuilla käytetty otsikointitapa ei noudata kaikissa näkymissä WCAG-saavutettavuusstandardin vaatimuksia hierarkkisuudesta ja loogisuudesta.
 5. Siirtyminen varoittamatta uudelle sivulle (WCAG 3.2.2)
  • Käyttäjä siirretään sivuston ulkopuoliseen palveluun, tai tiedostoon etukäteen varoittamatta.
 6. Toimimattomia painikkeita ja muita elementtejä (WCAG 4.1.2)
  • Palvelussa on elementtejä, joilta puuttuu toiminnallisuus.
 7. Kielivalinta nimetty puutteellisesti (WCAG 4.1.2, 3.1.2, 2.1.1)
  • Kielivalinnalta puuttuu nimi. Kielivalinnan valikon avaava painike on nimetty käytössä olevalla kielinimikkeellä, kuten "English".
   Kielivalinnan linkeiltä puuttuvat alt-attribuutit.
 8. Responsiivisuusongelmia (WCAG 1.4.10)
  • Selaimen suurennustoimintoa käytettäessä osa käyttöliittymäelementeistä peittää toisensa.
 9. Puutteellinen näkyvä kohdistus (WCAG 2.4.7)
  • Kohdistetut elementit verkkosivulla esitetään visuaalisesti heikosti erottuvasti.
 10. Kuvalinkeiltä puuttuvat linkkitekstit (WCAG 1.3.1)
  • Palvelussa on linkkeinä toimivia kuvia, joille on määritetty tyhjä tekstilinkki HTML-koodiin.
 11. Kuvilta puuttuvat tekstivastineet (WCAG 1.1.1)
  • Palvelussa on kuvia, joille on määritetty tyhjä tekstivastine HTML-koodiin.
 12. Puuttuva kielimääritys (WCAG 3.1.1)
  • Ensimmäistä kertaa sivustolle sisään kirjauduttaessa, pikaoppaan sivuilta puuttuu kielimääritys.
 13. Sarkainjärjestys (WCAG 2.4.3)
  • Sarkainselauksella sivustoa selatessa, päävalikko on kohdistusjärjestyksessä ennen ylempänä olevaa kielivalintaa, profiilivalikkoa ja "Tools" valikkoa.
 14. Nimeämättömiä tai puutteellisesti nimettyjä painikkeita (WCAG 4.1.2)
  • Palvelussa on painikkeita, joita ei ole nimetty tai joiden toimintaa ei ole selkeästi kuvattu ruudunlukuohjelman käyttäjälle.
 15. Puutteellisesti nimettyjä linkkejä (WCAG 2.4.4)
  • Palvelussa on puutteellisesti nimettyjä linkkejä.
 16. Koristekuvat (WCAG 1.1.1)
  • Palvelussa on niin sanottuja koristekuvia, joita ei ole piilotettu ruudunlukuohjelmalta.

Tämän saavutettavuus­selosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 8.8.2022

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Annanpura Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.10.2022

Saavutetta­vuuspalaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] kautta.

Valvonta­viranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuus­ongelmia, anna ensin saavutettavuus­palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuus­selvityspyynnön valvonta­viranomaiselle.

Valvonta­viranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallinto­virasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuus­vaatimukset.fi saavutettavuus@­avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusseloste Aalto Service Platform

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aallon palvelualustaa (Aalto Service Platform), joka pohjautuu Salesforce-teknologiaan ja tuotteisiin.

Accessibility statement - Aalto Service Platform
Henkilö istuu sohvalla tietokone sylissään.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: