Ohjelmat

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma

Opetussuunnitelma 2022–2024

Tutkinnon rakenne

  • Yhteiset opinnot 70 op
  • Pääaineen opinnot 70 op
    • Sisältää: Opinnäyte (10 op)
  • Sivuaineopinnot 25 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 15–20 op

Yhteiset opinnot

Pääaineet

Sivuaine

Vapaasti valittavat opinnot

Opinnäyte

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: