Ohjelmasivujen muokkaaminen

Ohjeita ohjelmasivun päivittämiseen. Ohjelmasivuille on lisätty etusivulle yleistekstit ohjelmasta ja linkki hakutietoihin. Ohjelmien OPSit on lisätty ”Opetussuunnitelma/Curriculum” -välilehden alle. Tarkista nämä tiedot ja lisää puuttuvat tiedot Intosta.

Ohjelman perustiedot

Ohjelmasivujen navigaatiot ovat vakiot eli navigaation ylä- tai alatasoihin ei voi tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja. Samoin ohjelmien perustiedot ovat vakiot:

Content owner: yhteyshenkilö ohjelmalle; tieto on lisätty koulun antamien tietojen perusteella, mutta muutosten sattuessa, henkilön voi vaihtaa itsenäisesti ja tiedottaa asiasta Merille

Otsikko: ohjelman virallinen nimi

Programme description: vakioteksti kaikille ohjelmille, ei saa muuttaa (tämä erottaa tällä hetkellä ohjelmatilat hakusivuista nostoissa)

Lead text: vakioteksti kaikille ohjelmille, ei saa muuttaa ellei tekstissä ole virheitä

Organized by: järjestävä koulu, tiedot Inton ja muiden tietojen perusteella

Degree level: tutkinnon taso

Majors / tracks: pääaineet/suuntaukset, lisätty Inton tietojen perusteella

Main image: vakio kaikille ohjelmille, ei saa muuttaa (kolme kuvaa tutkinnon tason mukaan: kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmille oma), vaihdetaan mahdollisesti yhteisen kuvituksen valmistuessa

Ohjelman etusivu

Ohjelmasivuille on lisätty etusivulle yleistekstit ohjelmasta ja linkki hakutietoihin. Ingressi on yhdenmukaistettu ja tekstin alkuun on lisätty tieto vastuukoulusta. Ohjelmien OPSit on lisätty ”Opetussuunnitelma/Curriculum” -välilehden alle.

Tarkista nämä tiedot. Tiedot on siirretty suoraan Intosta, mutta tämä on hyvä tilaisuus katsoa, että tiedot ovat oikein, kirjoitusvirheet korjattu ja etusivun teksti on tarpeeksi lyhyt ja informatiivinen. Kiinnittäkää erityishuomio linkkeihin. Linkit on jätetty ennalleen, mutta esimerkiksi Intoon johtavat linkit tulee korjata oikeiksi. Toimitamme Teams-kanavalle listan yhteisten sisältöjen uusista aalto.fi-osoitteista niiden valmistuessa.

Koska aalto.fi:n ja Inton tekniikka eroavat toisistaan, jotkin asiat OPS-rakenteissa on esitetty eri tavalla. Tarkista, että tiedot ovat kuitenkin sisällöllisesti oikein. Huomaa myös, että Opetussuunnitelma-välilehdille on lisätty ainoastaan rakennetta koskevat tiedot. Jos Into-sivuille on lisätty mallilukujärjestystä tai muutoin tietoa suoritusjärjestyksestä tms., nämä tiedot tulee lisätä ”Mallilukujärjestys/Recommended timetable” -välilehdelle ja voit halutessasi linkittää OPS-sivuilta sille välilehdelle ”lift-up” komponentilla.

Huom! Jos maisteriohjelman etusivulle halutaan linkata ohjeet Aallon sisäisille hakijoille, alla ohjeet siihen.

Huom! Kun ruotsinkieliset OPSit on lisätty, voit tarkistaa, että kandidaattiohjelmissa on tiedot ruotsinkielisestä kandiseminaarista. Voit lisätä sopivaan kohtaan reusable contentin "Aalto, Kandidatarbetet" tai muita sopivia tietoja.

Etusivulle lisätään myöhemmin uutisvirta koulun uutisista. Tähän ohjeet ja demonstraatio klinikalla myöhemmin syksyllä.

Linkki ohjelman oikeaan kieliversioon

Lisää ohjelman "tyhjien käännösversioiden" etusivulle ensimmäiseksi tekstikomponenttiin linkki oikeaan kieliversioon (alla esimerkki). Jos ohjelmalla on kaksi virallista kieltä, lisää erilliset linkit molempiin kieliversioihin. Esim. jos ohjelma on englanninkielinen, lisää linkit suomen- ja ruotsinkielisille etusivuille. Alla linkkiesimerkit. Voit käyttää niitä suoraan kopioimalla ne (sivun muokkauspuolelta) ja lisäämällä kohdesivulla linkin osoitteen maalaamalla linkkitekstin ja klikkaamalla linkkikuvaketta tekstikomponentin yläosasta. Älä muokkaa ohjelman ingressitekstiä (Lead Text).

SU

Tämä ohjelma on ruotsinkielinen ja löydät enemmän tietoa ruotsiksi.

Tämä ohjelma on englanninkielinen ja löydät enemmän tietoa englanniksi.

EN

This programme is in Finnish and you can find more information in that language.

This programme is in Swedish and you can find more information in that language.

RU

Programmet är på finska. Du hittar mer information på finska.

Programmet är på engelska. Du hittar mer information på engelska.

Opiskelijan oppaan ohjelmien linkkiteksti

Ohjelman ajankohtaisnostojen lisäys etusivulle

Lisää ohjelmasi etusivulle ajankohtaisnostot käyttämällä "Single liftup" -komponenttia. Komponentti sijoitetaan uutisvirran yläpuolelle, ohjelman kuvausteksin alapuolelle. Alla kuvalliset ohjeet.

Adding programme current events to programme page

Lisää ajankohtaiset nostot uutisvirran yläpuolelle klikkaamalla kolmesta pisteestä uutisvirtakomponentin oikeasta yläkulmasta ja kohtaa "Add above".

Searching liftups

Voit etsiä vain ohjelmien alasivuja nostoon valitsemalla sisältötyypiksi (Content type) "Programme subpage". Näet ohjelman listan sarakkeen kohdasta "Parent programme".

Adding single liftup to programme page

Muista valita liftupin ulkoasu (Display mode) "small", jotta saat noston tyyliksi napin.

Teksti nostoihin (voit myös halutessasi lisätä tähän tekstiin lisää tietoa opiskelijalle nostosta):

SU: Lue lisää

RU: Läs mer

EN: Read more

Hiding, duplicating liftups

Jos ohjelmalla on useampi ajankohtaisnosta, voit kopioida tehdyn liftupin kolmen pisteen takaa kohdasta "Duplicate". Voit myös piilottaa komponentin silloin kun se ei ole ajankohtainen poistamalla ruksin kohdasta "Show this component in this language".

Muista myös aina tarkistaa, päivittää ja tarvittaessa piilottaa nostot ohjelman kieliversioista!

Current events on programme page

Esimerkki valmiista ajankohtaisnostosta ohjelmasivun etusivulla. Löydät myös esimerkin esim. tältä ohjelmasivulta.

Mallilukujärjestys

Lisää ”Mallilukujärjestys/Recommended timetable” -välilehdelle ohjelman mallilukujärjestys ja/tai muut ohjelman suorittamisjärjestykseen liittyvät tiedot/tiedostot linkin takaa löytyvien ohjeiden mukaan.

Opintojen aikana

Lisää välilehdellä Opintojen aloittaminen/Starting your studies ohjelmasi yleiset tiedot opintojen aloittamisesta ja/tai tieto, milloin tarkemmat tiedot orientaatiosta tullaan julkaisemaan. Muista, että ohjelmatilat julkaistaan vuodenvaihteessa eli ei tarvitse lisätä tietoja tämän syksyn orientaatiosta. Voit lisätä myös lift-upin ”Uusi opiskelija / New students” -sivulle:

 • Kandidaattiopiskelija / Bachelors students (https://www.aalto.fi/fi/uusi-opiskelija/kandidaattiopiskelija)
 • Maisteriopiskelija / Masters students (https://www.aalto.fi/fi/uusi-opiskelija/maisteriopiskelija)
 • International students (https://www.aalto.fi/en/international-students/international-students)
 • Exchange students (https://www.aalto.fi/en/international-students/exchange-students)

Lisää välilehden Opintojen suunnittelu/Planning your studies alle tiedot opintojen suunnittelusta. Voit lisätä myös reusable contentin "Aalto, Opintojen suunnittelu" tai "Aalto, Planning your studies," joissa lift-uppeja hyödyllisiin sisältöihin (mm. Sisu-ohjeet, hyväksilukuohjeet, Career Design Lab).

Lisää ”Opinnäyte/Thesis” -välilehdelle reusable content

 • kandille: "Aalto, Opinnäyte, kandi" / "Aalto, Thesis, bachelors"
 • maisterille: "Aalto, Opinnäyte, maisteri" / "Aalto, Thesis, masters"
 • ja ohjelman muut tiedot opinnäytteeseen liittyen.

Lisää ”Muut opinnot / Other studies” -välilehdelle reusable content ”Aalto, Muut opinnot” tai ”Aalto, Other studies” ja/tai ohjelman suosittelemat muut opinnot.

Lisää ”Hakemukset / Applications” -välilehdelle reusable content ”Aalto, Hakemukset” tai ”Aalto, Applications” ja ohjelman/koulun omia hakemuksia.

Valmistuminen

Lisää ”Valmistuminen/Graduation” -välilehdelle reusable content

Kandille

 • Kaikille: "Aalto, Valmistuminen kandidaatiksi" / "Aalto, Graduating as a Bachelor"
 • Tekniikan kouluille: "Aalto, Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa" / "Aalto, Continuing studies in a different school of technology after a Bachelor's degree"
 • Vapaaehtoisesti (tämä sisältyy maisterin valmistumispankkitekstiin): "Aalto, Valmistumisen jälkeen (kandi)" / "Aalto, After graduation (bachelors)"
 • Ja ohjelman/koulun omat tiedot valmistumiseen liittyen.

Maisterille:

 • ”Aalto, Valmistuminen, Maisteri” tai ”Aalto, Graduation, Masters” ja ohjelman/koulun omat tiedot valmistumiseen liittyen.
 • Ja ohjelman/koulun omat tiedot valmistumiseen liittyen.

Yhteystiedot

Voit lisätä ”Yhteystiedot/Contact” -välilehdelle joko taulukkomuodossa koulun/ohjelman yhteystiedot Inton tapaan tai voit käyttää Drupalin komponenttia ”Manual people lift-up”. Komponentin käyttöön ohjeistus ja demonstraatio syksyn aikana.

Piilotettu välilehti

Jos ohjelmalla on tietoja, jotka eivät mahdu navigaation sivuihin (esim. pääaineen valinta tai muu iso kokonaisuus, jolle tarvitaan oma sivu), niille voidaan luoda piilotettu välilehti. Tästä tulee keskustella ensin koulun pääkäyttäjän ja Merin kanssa.

 1. Piilotettu välilehti tulee luoda jonkun navigaation pääotsikon alle (Opetussuunnitelma/Curriculum, Opintojen aikana/During your studies, Valmistuminen/Graduation tai Yhteystiedot/Contact).
 2. Paina nappia "Add new --- tab" (esim. Add new Curriculum tab)
 3. Otsikoi välilehti lyhyesti ja selkeästi (esim. Pääainevalinta)
 4. Älä valitse mitään kohtaan "Hide tab on this translation" (tämä estää sivun nostamisen kyseisellä kielellä)
 5. Älä valitse opetussuunnitelmakautta.
 6. Ruksi laatikko "Do not show this on the tabs"

Näin piilotetut välilehdet eivät näy ohjelman omassa navigaatiossa, mutta voit linkata sivuun tai nostaa sivun samaan tapaan nostokomponenteilla, kuin minkä tahansa sisällön aalto.fi-sivustolla. 

Nosto tehdään nostokomponentilla (Single tai Manual liftup). Lisää komponentti, klikkaa ”Select content” ja etsi listasta haluamasi sisältö. Voit rajata etsittäviä sisältöjä valitsemalla sisältötyypiksi "Programme subpage".

Välilehdillä ja niiden alasivuilla ei ole pääkuvaa, joten nostoissakaan ei ole kuvia. Kokeile erilaisia näyttötapoja liftup-komponenteista löytääksesi sopivimman (esim. Single liftup koossa small ei sisällä kuvaa missään sisällöissä).

Voit kuitenkin nostaa tällä tavalla luodut sisällöt liftup-komponenteilla ja näyttää niitä muilla sivuilla, kuten yllä on selitetty. Näin sisältöjesi URL-osoite pysyy yhtenäisenä ja ohjelman navigaatio näkyy myös sivuilla, jotka eivät kuitenkaan itse näy navigaatiossa.

Aallon sisäisille hakijoille

Jos maisteriohjelman etusivulle halutaan lisätä ohjeet Aallon sisäisille hakijoille, nämä tiedot voidaan lisätä Manual liftup -komponentilla olemassa olevan hakijoille tarkoitetun liftupin yläpuolelle. Ohjeita ei tule kirjoittaa auki maisteriohjelman etusivulle vaan sieltä tulee olla linkki ohjesivuille (joka sijoitetaan oletettavasti kandiohjelmien sivuille tai maisteriohjelman alle). Alla esimerkki ja suositusotsikointi.

Otsikoksi: Aallon sisäisille hakijoille // Bachelor students at Aalto University

Käytä Manual liftup-komponenttia, jolloin pystyt myös lisäämään otsikon ja mahdollisesti kuvaustekstiä hakuprosessista.

Katso myös

Bacterial Cellulose, Aleksi Poutanen, 2018

Opiskelijan oppaaseen kirjoittaminen

Tyyliohjeita sisällön lisäämiseen Opiskelijan oppaaseen

Ohjeita opiskelijan oppaan päivittämiseen

Komponentit: kuinka luot sisältöä?

Täältä löydät tietoa eri komponenteista ja siitä, miten niitä voi käyttää aalto.fi-sivustolla.

Palvelut

Kaikki Drupal-ohjeet

Tälle sivulle on koottu linkit kaikkiin Drupal-ohjeisiin. Drupal on aalto.fi-sivuston sisällönhallintajärjestelmä.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: