Ohjelmasivujen muokkaaminen

Ohjeita ohjelmasivun päivittämiseen. Ohjelmasivuille on lisätty etusivulle yleistekstit ohjelmasta ja linkki hakutietoihin. Ohjelmien OPSit on lisätty ”Opetussuunnitelma/Curriculum” -välilehden alle. Tarkista nämä tiedot ja lisää puuttuvat tiedot Intosta.

Ohjelmasivujen navigaatiot ovat vakiot eli navigaation ylä- tai alatasoihin ei voi tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja. Samoin ohjelmien perustiedot ovat vakiot:

Content owner: yhteyshenkilö ohjelmalle; tieto on lisätty koulun antamien tietojen perusteella, mutta muutosten sattuessa, henkilön voi vaihtaa itsenäisesti ja tiedottaa asiasta Merille

Otsikko: ohjelman virallinen nimi

Programme description: vakioteksti kaikille ohjelmille, ei saa muuttaa (tämä erottaa tällä hetkellä ohjelmatilat hakusivuista nostoissa)

Lead text: vakioteksti kaikille ohjelmille, ei saa muuttaa ellei tekstissä ole virheitä

Organized by: järjestävä koulu, tiedot Inton ja muiden tietojen perusteella

Degree level: tutkinnon taso

Majors / tracks: pääaineet/suuntaukset, lisätty Inton tietojen perusteella

Main image: vakio kaikille ohjelmille, ei saa muuttaa (kolme kuvaa tutkinnon tason mukaan: kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmille oma), vaihdetaan mahdollisesti yhteisen kuvituksen valmistuessa

Etusivu ja OPS-välilehdet

Ohjelmasivuille on lisätty etusivulle yleistekstit ohjelmasta ja linkki hakutietoihin. Ingressi on yhdenmukaistettu ja tekstin alkuun on lisätty tieto vastuukoulusta. Ohjelmien OPSit on lisätty ”Opetussuunnitelma/Curriculum” -välilehden alle.

Tarkista nämä tiedot. Tiedot on siirretty suoraan Intosta, mutta tämä on hyvä tilaisuus katsoa, että tiedot ovat oikein, kirjoitusvirheet korjattu ja etusivun teksti on tarpeeksi lyhyt ja informatiivinen. Kiinnittäkää erityishuomio linkkeihin. Linkit on jätetty ennalleen, mutta esimerkiksi Intoon johtavat linkit tulee korjata oikeiksi. Toimitamme Teams-kanavalle listan yhteisten sisältöjen uusista aalto.fi-osoitteista niiden valmistuessa.

Koska aalto.fi:n ja Inton tekniikka eroavat toisistaan, jotkin asiat OPS-rakenteissa on esitetty eri tavalla. Tarkista, että tiedot ovat kuitenkin sisällöllisesti oikein. Huomaa myös, että Opetussuunnitelma-välilehdille on lisätty ainoastaan rakennetta koskevat tiedot. Jos Into-sivuille on lisätty mallilukujärjestystä tai muutoin tietoa suoritusjärjestyksestä tms., nämä tiedot tulee lisätä ”Mallilukujärjestys/Recommended timetable” -välilehdelle ja voit halutessasi linkittää OPS-sivuilta sille välilehdelle ”lift-up” komponentilla.

Huom! Jos maisteriohjelman etusivulle halutaan linkata ohjeet Aallon sisäisille hakijoille, alla ohjeet siihen.

Huom! Kun ruotsinkieliset OPSit on lisätty, voit tarkistaa, että kandidaattiohjelmissa on tiedot ruotsinkielisestä kandiseminaarista. Voit lisätä sopivaan kohtaan reusable contentin "Aalto, Kandidatarbetet" tai muita sopivia tietoja.

Etusivulle lisätään myöhemmin uutisvirta koulun uutisista. Tähän ohjeet ja demonstraatio klinikalla myöhemmin syksyllä.

 

Mallilukujärjestys

Lisää ”Mallilukujärjestys/Recommended timetable” -välilehdelle ohjelman mallilukujärjestys ja/tai muut ohjelman suorittamisjärjestykseen liittyvät tiedot/tiedostot linkin takaa löytyvien ohjeiden mukaan.

 

Opintojen aikana

Lisää välilehdellä Opintojen aloittaminen/Starting your studies ohjelmasi yleiset tiedot opintojen aloittamisesta ja/tai tieto, milloin tarkemmat tiedot orientaatiosta tullaan julkaisemaan. Muista, että ohjelmatilat julkaistaan vuodenvaihteessa eli ei tarvitse lisätä tietoja tämän syksyn orientaatiosta. Voit lisätä myös lift-upin ”Uusi opiskelija / New students” -sivulle:

 • Kandidaattiopiskelija / Bachelors students (https://www.aalto.fi/fi/uusi-opiskelija/kandidaattiopiskelija)

 • Maisteriopiskelija / Masters students (https://www.aalto.fi/fi/uusi-opiskelija/maisteriopiskelija)

 • International students (https://www.aalto.fi/en/international-students/international-students)

 • Exchange students (https://www.aalto.fi/en/international-students/exchange-students)

Lisää välilehden Opintojen suunnittelu/Planning your studies alle tiedot opintojen suunnittelusta. Voit lisätä myös reusable contentin "Aalto, Opintojen suunnittelu" tai "Aalto, Planning your studies," joissa lift-uppeja hyödyllisiin sisältöihin (mm. Sisu-ohjeet, hyväksilukuohjeet, Career Design Lab).

Lisää ”Opinnäyte/Thesis” -välilehdelle reusable content

 • kandille: "Aalto, Opinnäyte, kandi" / "Aalto, Thesis, bachelors"
 • maisterille: "Aalto, Opinnäyte, maisteri" / "Aalto, Thesis, masters"
 • ja ohjelman muut tiedot opinnäytteeseen liittyen.

Lisää ”Muut opinnot / Other studies” -välilehdelle reusable content ”Aalto, Muut opinnot” tai ”Aalto, Other studies” ja/tai ohjelman suosittelemat muut opinnot.

Lisää ”Hakemukset / Applications” -välilehdelle reusable content ”Aalto, Hakemukset” tai ”Aalto, Applications” ja ohjelman/koulun omia hakemuksia.

 

Valmistuminen

Lisää ”Valmistuminen/Graduation” -välilehdelle reusable content

Kandille

 • Kaikille: "Aalto, Valmistuminen kandidaatiksi" / "Aalto, Graduating as a Bachelor"
 • Tekniikan kouluille: "Aalto, Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa" / "Aalto, Continuing studies in a different school of technology after a Bachelor's degree"
 • Vapaaehtoisesti (tämä sisältyy maisterin valmistumispankkitekstiin): "Aalto, Valmistumisen jälkeen (kandi)" / "Aalto, After graduation (bachelors)"
 • Ja ohjelman/koulun omat tiedot valmistumiseen liittyen.

Maisterille:

 • ”Aalto, Valmistuminen, Maisteri” tai ”Aalto, Graduation, Masters” ja ohjelman/koulun omat tiedot valmistumiseen liittyen.
 • Ja ohjelman/koulun omat tiedot valmistumiseen liittyen.

 

Yhteystiedot

Voit lisätä ”Yhteystiedot/Contact” -välilehdelle joko taulukkomuodossa koulun/ohjelman yhteystiedot Inton tapaan tai voit käyttää Drupalin komponenttia ”Manual people lift-up”. Komponentin käyttöön ohjeistus ja demonstraatio syksyn aikana.

Aallon sisäisille hakijoille

Jos maisteriohjelman etusivulle halutaan lisätä ohjeet Aallon sisäisille hakijoille, nämä tiedot voidaan lisätä Manual liftup -komponentilla olemassa olevan hakijoille tarkoitetun liftupin yläpuolelle. Ohjeita ei tule kirjoittaa auki maisteriohjelman etusivulle vaan sieltä tulee olla linkki ohjesivuille (joka sijoitetaan oletettavasti kandiohjelmien sivuille tai maisteriohjelman alle). Alla esimerkki ja suositusotsikointi.

Otsikoksi: Aallon sisäisille hakijoille // Bachelor students at Aalto University

Käytä Manual liftup-komponenttia, jolloin pystyt myös lisäämään otsikon ja mahdollisesti kuvaustekstiä hakuprosessista.

Katso myös

Bacterial Cellulose, Aleksi Poutanen, 2018

Opiskelijan oppaaseen kirjoittaminen

Tyyliohjeita sisällön lisäämiseen Opiskelijan oppaaseen

Ohjeita opiskelijan oppaan päivittämiseen
Drupal image for Comms use only. Abstract graphic with orange semi-circles and squares on a red background..

Komponentit: kuinka luot sisältöä?

Täältä löydät tietoa eri komponenteista ja siitä, miten niitä voi käyttää aalto.fi-sivustolla.

Palvelut

Drupal-ohjeet

Tälle sivulle on koottu linkit kaikkiin Drupal-ohjeisiin. Drupal on aalto.fi-sivuston sisällönhallintajärjestelmä.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu