Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Kielen kuvantaminen

Tutkimusryhmämme työ on tarpeen terveiden ihmisaivojen kielen käsittelyn tieteellisessä kuvauksessa mutta aivan olennainen perustyön tekemisessä geneettisten ja hankinnaisten kieleen liittyvien häiriöiden tietoon perustuvaa ja tehokasta kuvausta ja hoitoa varten.
Aalto University/Imaging language

Tutkimusaiheet ja -hankkeet

Nykyaikaiset noninvasiiviset neurokuvaustekniikat ovat avanneet valtavia mahdollisuuksia aivojen käytön tutkimiseen ja sekä normaalien että heikentyneiden hermoverkkoprosessien kuvaukseen. Nämä ominaisuudet ovat erityisen arvokkaita ihmisille ainutlaatuisten monipuolisten toimintojen, kuten kielen, tutkimisessa. Kysymykset, joita voidaan kysyä neurokuvantamista käyttämällä, ja tekniikat ja analyysimenetelmät, joiden avulla kyseiset tutkimukset ovat mahdollisia, ovat 20 viime vuoden aikana jatkuvasti monipuolistuneet. Tämä kehitys on suurimmalta osin tapahtunut erillään kussakin kuvantamistavassa, kuten toiminnallisessa magneettiresonanssikuvauksessa (fMRI), jossa lokalisointi perustuu hermoverkkojen toimintaan liittyvään hapen kulutukseen ja veren virtaamiseen, ja magnetoenkelografiassa (MEG), jossa seurataan toiminnan spatiotemporaalista etenemistä jälkisynaptisiin hermoverkkovirtoihin liittyvän sähkömagneettisen kentän avulla. Tämän tärkeän kehityksen ansiosta kuvantamismenetelmät ovat nyt vaiheessa, jossa tietoa on niin paljon, että ne ovat uskottavia ja toistettavissa olevia aktivointimalleja jopa korkean tason kognitiivisissa tehtävissä. Neurokuvantaminen on saavuttanut kypsyystason, jossa pystytään kysymään – ja pitäisi kysyä – miten erityyppisiä kuvantamistoimenpiteitä voidaan parhaiten hyödyntää kognitiivisista prosesseista ja niiden häiriöistä tietoa antavina antureina ja miten tällaisen hermoverkkotason tietämyksen avulla voidaan käsitellä kognitiivisten toimintojen, erityisesti kielen, laskennallista luonnetta. Koska kuvantamistietojen tulkinta on erittäin riippuvaista käytettävissä olevista kognitiivisista malleista ja päinvastoin, kuvantamistietojen kognitiivisia tulkintoja rajoittavat kunkin kuvantamismenetelmän ja analyysimallin tarjoamat näkemykset. Näin ollen nämä kaksi tutkimuslinjaa nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

 

Lue lisää tutkimuksesta

Members

Riitta Salmelin

Riitta Salmelin

Professori
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Joonas Haakana

Doctoral Researcher

Susanne Merz

Postdoctoral Researcher
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Recent

Magnetoencephalography (MEG) was used to study reading difficulties in children. This photo shows preparations for the measurement test. The child in the photo was not part of the study. Picture : Aalto University.

Napponurtus? Täkkähöke? Vaikeus oppia kummia sanoja voi kieliä korkeasta lukivaikeusriskistä

Aivokuvantaminen paikansi lukivaikeudet aivojen vasempaan puoliskoon. Lapsen usko omiin kykyihin voi selvästi auttaa lukivaikeuksien selättämisessä.

Uutiset
Picture: Neurocenter Finland.

Tekoäly voi löytää kohonneen dementiariskin jo viikossa – nopea diagnoosi mullistaisi sairauden ennaltaehkäisyn

Tutkijat kehittävät uudessa AI-Mind-hankkeessa digitaalisia työkaluja aivojen hermoverkkoyhteyksien tunnistamiseen ja dementiariskin arviointiin.

Uutiset
Kuva: Adolfo Vera.

HUSissa ja Aallossa alkaa tutkimus EEG-aivosähkökäyrästä tehtävästä koronavirusinfektion hengitysvaikeuden ennusteesta

Koronaviruspotilaiden vakavien hengitysvaikeuksien taustatekijöitä etsitään koneoppimisen avulla EEG-aivosähkökäyristä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muidenkin potilaiden tehohoidon arvioinnissa.

Uutiset
Aivokuori seuraa äänen piirteitä hyvin täsmällisesti ymmärtääkseen puhetta. Kuva: Aalto-yliopisto

Ihmisaivot seuraavat puhetta ajallisesti tarkemmin kuin muita ääniä

Tuore tutkimus osoittaa, että sanojen ymmärtäminen on aivoille millisekuntipeliä, mutta ympäristön ääniä ne tulkitsevat kokonaisuuksina. Tuloksista voi olla hyötyä, kun tutkitaan häiriöitä puheen käsittelyssä.

Uutiset
Merkitys / Safa Hovinen

Tunnistamme eläimet pienistäkin vihjeistä – ja se kertoo paljon aivojen toiminnasta

Aivokuvantamista hyödyntävä tutkimus voi auttaa esimerkiksi muistisairauksien varhaisessa tunnistamisessa.

Uutiset
salmelinriitta_02_fi.jpg

Riitta Salmelinille Justine & Yves Sergent –palkinto

Justine & Yves Sergent –palkinto on aivokuvantamispiireissä arvostettu kansainvälinen palkinto.

Uutiset

Peer-reviewed scientific articles

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu