Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Kielen kuvantaminen

Tutkimusryhmämme työ auttaa ymmärtämään kielen käsittelyä ihmisaivoissa. Työmme painopiste on tieteellisessä perustutkimuksessa. Samalla se luo olennaista pohjaa kielellisen toiminnan häiriöiden tietoon perustuvaa ja tehokasta kuvausta ja hoitoa varten.
Aalto University/Imaging language

Tutkimusaiheet ja -hankkeet

Muutaman viime vuosikymmenen kuluessa aivosolujen sähköisten signaalien reaaliaikainen seuranta ja aivojen hapenkulutuksen tarkka paikannus ovat tarjonneet toisiaan täydentävät ikkunat, joiden kautta voimme tutkia kielellisen toiminnan järjestymistä ihmisaivoissa (MEG, fMRI; paikalliset aktivaatiot, aivoalueiden väliset kytkeytymisverkot).

Aivokuvantaminen on saavuttanut ensimmäisen kypsyyden asteensa: nyt tiedämme, miten erilaisia kuvantamissignaaleja voidaan luotettavasti mitata ja että kielellisissä tehtävissä kuvantamissignaalit ovat hyvin toistuvia yksilön sisällä mutta hyvinkin erilaisia eri henkilöiden välillä. Tiedämme myös, millaisia toistuvia signaalien muutoksia voimme odottaa ryhmätasolla havaitsevamme useissa erityyppisissä koeasetelmissa. Jotta voimme siirtyä kielen aivotutkimuksessa seuraavaan vaiheeseen, on välttämätöntä

  • selvittää, millaisia aivomekanismeja ja -edustuksia kuvantamissignaaleissa voidaan havaita,
  • edetä ryhmätason kuvauksista kvantitatiivisiin mallipohjaisiin yksilötason ennustuksiin sekä
  • yhdistää systemaattisesti eri aivokuvantamismittarien tuottama toisiaan täydentävä tieto.

Pyrimme saavuttamaan nämä tavoitteet yhdistämällä huolellisen kokeellisen tutkimuksen ja data-analyysin sekä laskennallisesti tarkasti kuvatut mallit ja koneoppimismenetelmät.

Members

Riitta Salmelin

Riitta Salmelin

Aalto professor
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Susanne Merz

Postdoctoral Researcher
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Aino Saranpää

Doctoral Researcher

Latest publications

Most recent publications by members of the group

Lisää tietoa tutkimuksestamme löytyy Aallon tutkimusportaalista.
Tutkimusportaali

Recent

Riitta Salmelin

Uusi Aalto-professori Riitta Salmelin etsii aivojen omaa “sormenjälkeä”

Aivokuvantaminen tempaisi Riitta Salmelinin mukaansa kolme vuosikymmentä sitten. Professorin mielestä ala on kypsynyt vaiheeseen, jossa alkuaikoina sivuutettuihin kysymyksiin voidaan nyt etsiä vastauksia.

Uutiset
Magnetoencephalography (MEG) was used to study reading difficulties in children. This photo shows preparations for the measurement test. The child in the photo was not part of the study. Picture : Aalto University.

Napponurtus? Täkkähöke? Vaikeus oppia kummia sanoja voi kieliä korkeasta lukivaikeusriskistä

Aivokuvantaminen paikansi lukivaikeudet aivojen vasempaan puoliskoon. Lapsen usko omiin kykyihin voi selvästi auttaa lukivaikeuksien selättämisessä.

Uutiset
Picture: Neurocenter Finland.

Tekoäly voi löytää kohonneen dementiariskin jo viikossa – nopea diagnoosi mullistaisi sairauden ennaltaehkäisyn

Tutkijat kehittävät uudessa AI-Mind-hankkeessa digitaalisia työkaluja aivojen hermoverkkoyhteyksien tunnistamiseen ja dementiariskin arviointiin.

Uutiset
Kuva: Adolfo Vera.

HUSissa ja Aallossa alkaa tutkimus EEG-aivosähkökäyrästä tehtävästä koronavirusinfektion hengitysvaikeuden ennusteesta

Koronaviruspotilaiden vakavien hengitysvaikeuksien taustatekijöitä etsitään koneoppimisen avulla EEG-aivosähkökäyristä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muidenkin potilaiden tehohoidon arvioinnissa.

Uutiset
Aivokuori seuraa äänen piirteitä hyvin täsmällisesti ymmärtääkseen puhetta. Kuva: Aalto-yliopisto

Ihmisaivot seuraavat puhetta ajallisesti tarkemmin kuin muita ääniä

Tuore tutkimus osoittaa, että sanojen ymmärtäminen on aivoille millisekuntipeliä, mutta ympäristön ääniä ne tulkitsevat kokonaisuuksina. Tuloksista voi olla hyötyä, kun tutkitaan häiriöitä puheen käsittelyssä.

Uutiset
Merkitys / Safa Hovinen

Tunnistamme eläimet pienistäkin vihjeistä – ja se kertoo paljon aivojen toiminnasta

Aivokuvantamista hyödyntävä tutkimus voi auttaa esimerkiksi muistisairauksien varhaisessa tunnistamisessa.

Uutiset
salmelinriitta_02_fi.jpg

Riitta Salmelinille Justine & Yves Sergent –palkinto

Justine & Yves Sergent –palkinto on aivokuvantamispiireissä arvostettu kansainvälinen palkinto.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: