Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Kielen kuvantaminen

Tutkimusryhmämme työ on tarpeen terveiden ihmisaivojen kielen käsittelyn tieteellisessä kuvauksessa mutta aivan olennainen perustyön tekemisessä geneettisten ja hankinnaisten kieleen liittyvien häiriöiden tietoon perustuvaa ja tehokasta kuvausta ja hoitoa varten.
Aalto University/Imaging language

Tutkimusaiheet ja -hankkeet

Nykyaikaiset noninvasiiviset neurokuvaustekniikat ovat avanneet valtavia mahdollisuuksia aivojen käytön tutkimiseen ja sekä normaalien että heikentyneiden hermoverkkoprosessien kuvaukseen. Nämä ominaisuudet ovat erityisen arvokkaita ihmisille ainutlaatuisten monipuolisten toimintojen, kuten kielen, tutkimisessa. Kysymykset, joita voidaan kysyä neurokuvantamista käyttämällä, ja tekniikat ja analyysimenetelmät, joiden avulla kyseiset tutkimukset ovat mahdollisia, ovat 20 viime vuoden aikana jatkuvasti monipuolistuneet. Tämä kehitys on suurimmalta osin tapahtunut erillään kussakin kuvantamistavassa, kuten toiminnallisessa magneettiresonanssikuvauksessa (fMRI), jossa lokalisointi perustuu hermoverkkojen toimintaan liittyvään hapen kulutukseen ja veren virtaamiseen, ja magnetoenkelografiassa (MEG), jossa seurataan toiminnan spatiotemporaalista etenemistä jälkisynaptisiin hermoverkkovirtoihin liittyvän sähkömagneettisen kentän avulla. Tämän tärkeän kehityksen ansiosta kuvantamismenetelmät ovat nyt vaiheessa, jossa tietoa on niin paljon, että ne ovat uskottavia ja toistettavissa olevia aktivointimalleja jopa korkean tason kognitiivisissa tehtävissä. Neurokuvantaminen on saavuttanut kypsyystason, jossa pystytään kysymään – ja pitäisi kysyä – miten erityyppisiä kuvantamistoimenpiteitä voidaan parhaiten hyödyntää kognitiivisista prosesseista ja niiden häiriöistä tietoa antavina antureina ja miten tällaisen hermoverkkotason tietämyksen avulla voidaan käsitellä kognitiivisten toimintojen, erityisesti kielen, laskennallista luonnetta. Koska kuvantamistietojen tulkinta on erittäin riippuvaista käytettävissä olevista kognitiivisista malleista ja päinvastoin, kuvantamistietojen kognitiivisia tulkintoja rajoittavat kunkin kuvantamismenetelmän ja analyysimallin tarjoamat näkemykset. Näin ollen nämä kaksi tutkimuslinjaa nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

 

Lue lisää tutkimuksesta

Members

Riitta Salmelin

Riitta Salmelin

Professori
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Joonas Haakana

Doctoral Researcher

Susanne Merz

Postdoctoral Researcher
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Recent

Magnetoencephalography (MEG) was used to study reading difficulties in children. This photo shows preparations for the measurement test. The child in the photo was not part of the study. Picture : Aalto University.

Difficulty learning nonsense words may indicate a child’s high risk of dyslexia

Studies show disorder is linked to the left cerebral hemisphere and that confidence can help kids overcome difficulties

News
Picture: Neurocenter Finland.

Artificial intelligence for dementia prevention

AI-Mind is a 5-year project funded by Horizon 2020, with the goal of facilitating a paradigm shift in clinical practice of mild cognitive impairment. A team of Aalto University and HUS Helsinki University Hospital researchers are involved in the project

News
Kuva: Adolfo Vera.

Can EEG and machine learning predict respiratory difficulties in Covid19 patients?

Researchers are planning to investigate severe respiratory problems in coronavirus patients with EEG and machine learning, to help to predict the need of intensive care treatment of other COVID19 patients.

News
Aivokuori seuraa äänen piirteitä hyvin täsmällisesti ymmärtääkseen puhetta. Kuva: Aalto-yliopisto

The human brain tracks speech more closely in time than other sounds

The way that speech processing differs from the processing of other sounds has long been a major open question in human neuroscience.

News
Merkitys / Safa Hovinen

Brain scans shine light on how we solve clues

Partnered with machine learning, brain scans reveal how people understand objects in our world.

News
salmelinriitta_02_en.jpg

Riitta Salmelin receives Justine & Yves Sergent award

The awards is a well know prestige among international brain imaging researchers

News

Peer-reviewed scientific articles

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu