Maisema-arkkitehtuuri

Maisema-arkkitehtuurin tutkimus

Maisemalaboratoriossa luomme poikkitieteellisen tutkimuksen avulla ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Maisemalaboratoriossa tuotamme sysäyksiä kohti uudistavaa luontosuhdetta ja ymmärrystä syvästä keskinäisestä yhteydestä ihmisen ja luonnon välillä. Tutkimme, miten uudistavan suunnittelun keinoin vastataan ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin sekä tuetaan ihmisten ja muiden lajien hyvinvointia. Katsomme laboratoriossa rohkeasti tulevaisuuteen ja ratkomme kestävyysmurrokseen kytkeytyviä kysymyksiä konkreettisella ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla.  Perehdymme myös menneeseen ja tarkastelemme ympäristössämme tapahtuneita muutoksia ja maisema-arkkitehtuurin kehitystä ymmärtääksemme syvemmin maiseman ajallista jatkumoa. 

Suunnittelun ammattilaisina meillä on taitoa toimia aidosti praktiikan ja tutkimuksen rajapinnassa ja tuottaa tutkimustietoon perustuvia, käytäntöön sovellettavia ja toimivia ratkaisuja maankäytön ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin.  Teemme tiivistä yhteiskehittämistä kaupunkien, alueidenkäytön viranomaisten, yritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kytkemme ajankohtaisen tutkimuksen myös opetukseen. 

Käytännönläheistä tutkimusta Maisemalaboratoriossa

  Maisema-arkkitehtuuri_tutkimus_Anna_Pursiainen
  Kaavio _ Paula_Piirainen
  Maisema-arkkitehtuuri_tutkimus_Hautamäki

  Laboratorio kokoaa yhteen maisema-arkkitehtuurin tutkimushankkeet, yhteistyöverkostot, julkaisuhankkeet ja väitöskirjatutkijat. Tutustu tutkimukseemme!

  Yhteyshenkilöt: 

  professori Ranja Hautamäki
  apulaisprofessori Elisa Lähde

  Ajankohtaiset tutkimushankkeet ja projektit

  Co-Carbon

  Monialaisessa tutkimushankkeessa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä kehitetään hiiliviisaita suunnitteluratkaisuja.

  Lue lisää
  CoCarbon / Ranja Hautamäki

  Lähiömaisema

  Hankkeessa tarkastellaan lähiömaiseman ekosysteemipalveluja ja kulttuuriperintöä lähiöiden arvojen tunnistamisen ja kehittämisen pohjaksi.

  Lue lisää
  Lähiömaisema Aada Taipale

  Muuttuva luonto ja maisema-arkkitehtuurin diskurssit

  Projektissa tutkitaan sodanjälkeisen maisema-arkkitehtuurin suunnitteludiskursseja ja muuttuvia luontokäsityksiä.

  Lue lisää
  Muuttuva luonto _ Ranja Hautamäki

  Uudistuvat rannikko- ja merimaisemat

  Projektissa tutkitaan ja kehitetään Suomen rannikko- ja merialueiden mahdollisuuksia siirtyä luonteeltaan uudistuviin sosioekologisiin järjestelmiin.

  Lue lisää
  tutkimusalue Elisa Lähde

  Kaupunkiluonto tiivistyvässä kaupungissa

  Projektissa tarkastellaan viherrakenteen ja kaupunkiluonnon suunnitteludiskursseja ja suunnittelukeinoja tiivistyvässä kaupungissa.

  Lue lisää
  Kaupunkiluonto tiivistyvässä kaupungissa _ Ranja Hautamäki

  Saaren kartano - kestävyyden toisella puolella

  Projektin tavoitteena on vahvistaa Saaren kartanoalueen monilajista yhteistoimijuutta ja luoda sysäyksiä kohti uudistavaa luontosuhdetta.

  Lue lisää
  saaren kartano mynämäki

  Nordic Models of Welfare and Landscape

  Pohjoismaisessa tutkimusverkostossa tarkastellaan, miten hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota on rakennettu maisema-arkkitehtuurin keinoin.

  Lue lisää
  Welfare landscape verkosto _ Ranja Hautamäki

  Monimuotoinen kaupunkiympäristö

  Projektissa tutkitaan, miten luonnon monimuotoisuus kaupunkiympäristössä ymmärretään ja miten tämä heijastuu suunnitteluratkaisuihin.

  Lue lisää
  urban biodiversity

  Maisema-arkkitehtuuri ja kultuuriperintö

  Projektissa tarkastellaan maisema-arkkitehtuurin kulttuuriperintöä ja historiallisten maisemien arvottamista ja vaalimista.

  Lue lisää
  Kulttuuriperintö_Ranja_Hautamäki

  Päättyneet tutkimushankkeet ja projektit

  Hiilipuisto

  Hiilipuisto -hanke käynnistää biohiilen käytön laajamittaisen seurannan ja kehittää biohiilen käytäntöjä viherrakentamisessa.

  Lue lisää
  Kuva: Esko Salo

  Where are the women in Scandinavian landscape architecture?

  Pohjoismaisessa tutkimusverkostossa tarkastellaan naisten roolia 1900-luvun maisema-arkkitehtuurissa ja alan historiankirjoituksessa.

  Lue lisää
  Where are the women -verkosto_Ranja Hautamäki

  Viherkertoimen valtavirtaistaminen

  Hankkeessa tutkitaan ja valtavirtaistetaan viherkerroin-menetelmän käyttöä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän sekä biodiversiteetin tukemisessa.

  Lue lisää
  Viherkerroin / Mari Ariluoma

  Tasapeli

  Hankkeessa laaditaan maakunnille ja kunnille toimintamalli luontopohjaisten ratkaisujen valtavirtaistamiseksi.

  Lue lisää
  Tasapeli / Ranja Hautamäki

  AELCLIC

  Hankkeessa laadittiin ja testattiin toimintamalleja paikallisten ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmien luomiseksi

  Lue lisää
  Ranja_Hautamäki

  iWater – Integroitua hulevesien hallintaa

  iWater-hankkeessa luotiin uusia strategioita, innovaatioita ja työkaluja hulevesien hallintaan.

  Lue lisää
  iWater /

  UrbanStormwaterRisk - Suomen ja Kiinan välinen vesiyhteistyön pilottiprojekti

  Hankkeen tavoitteena on kehittää rankkasadetulvariskien hallintaa Suomen ja Kiinan välisenä pilottiprojektina.

  Lue lisää
  UrbanStormwaterRisk_kuvituskuva

  Väitöskirjat

  Minna Komulainen, 2010
  Forestscapes – Forest Landscape Typology as an Integrated Planning Process Tool

  Ranja Hautamäki, 2016

  Kartanot kaupungissa: Helsingin kartanoympäristöjen kaupunkimaistuminen, säilyttäminen ja yhteensovittaminen kaupunkirakenteeseen
  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19504

  Outi Tahvonen, 2019

  Scalable green infrastructure and the water, vegetation, and soil system - Scaling-up from Finnish domestic gardens
  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40764

  Elisa Lähde, 2020

  Mission Blue-Green: The Significance of Co-Creation to Promote Multifunctional Green Infrastructure within Sustainable Landscape and Urban Planning and Design in Finland
  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46393

  Maria Jaakkola, 2021

  Understanding Green Urban Landscape — A Phenomenological Approach
  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/110204

  Väitöskirjahankkeet

  Xenia Abramovich:
  Definition and development of peri-urban green infrastructure (vastuuprofessori Elisa Lähde) 

  Mari Ariluoma:
  Optimizing the carbon sequestration and storage potential of urban green (vastuuprofessori Ranja Hautamäki, rahoitus: Co-Carbon-hanke)

  Felix Bourgeau:
  (vastuuprofessori Elisa Lähde)

  Miia Heikkilä:
  Restorative Experiences in Forests and Japanese Gardens. Holistic Approach for Healing Environmental Design (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

  Jukka Jormola:
  Replacing the lost - planning of reproduction channels and rapid landscapes. Menetetyn korvaaminen – lisääntymisuomien ja koskimaiseman suunnittelu (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

  Elina Kalliala:
  Developing the assessment and follow-up for sustainable communities (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

  Leena Lahdenvesi-Korhonen:
  Maisematietoisuus ja elinkeinotoiminta kunnan kulttuuriympäristöohjelmissa. (Vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

  Bhavna Mishra:
  (vastuuprofessori Elisa Lähde)

  Caroline Moinel:
  A life cycle approach to urban green spaces (vastuuprofessori Ranja Hautamäki, rahoitus: Co-Carbon-hanke)

  Aaja Peura:
  Extending our knowledge of Kalmian gardens – a theoretical and practical study (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

  Nicolette Slagle:
  Phytoremediation as a tool for environmental and social justice (vastuuprofessori Elisa Lähde)

  Emilia Weckman:
  Kestävän ympäräristösuunnittelun KESY-toimintamallin arviointi (vastuuprofessori Elisa Lähde)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: