Maisema-arkkitehtuuri

Muuttuva luonto ja maisema-arkkitehtuurin diskurssit

Tavoitteena on tarkastella maisema-arkkitehtuurin suunnitteludiskurssia ja muuttuvia luontokäsityksiä. Keskiössä on Suomen sodanjälkeinen maisema-arkkitehtuuri ja sen avainteemat.
Muuttuva luonto _ Ranja Hautamäki

Aika:
2018 —

Mukana:
Ranja Hautamäki, Julia Donner, Silja Laine (2019)

Julkaisut:

Hautamäki, R. & Donner, J. 2023. Maisema-arkkitehtuurin 1970-luku: ratkaisuja kaupungistumiseen ja ympäristöongelmiin.  Kummala (ed.). Murrosten vuosikymmen – Arki, aatteet ja arkkitehtuuri 1970-luvun Suomessa. Helsinki: Arkkitehtuurimuseo, 84-103.

Hautamäki, R. 2022. From sparse to compact city – shifting notions of nature in post-war residential landscapes in the Helsinki region. Planning Perspectives. https://doi.org/10.1080/02665433.2022.2036224

Hautamäki, R. & Donner, J. 2021. Modern living in a forest - landscape architecture of Finnish forest suburbs in the 1940s-1960s. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. https://doi.org/10.1080/04353684.2021.1989320. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04353684.2021.1989320

Hautamäki, R., 2021. Constructing the green wedge in the planning discourse - a case study of Central Park in Helsinki, Finland. Landscape Research. https://doi.org/10.1080/01426397.2021.1918653

Hautamäki, R. & Laine, S. 2021. "Suuria suuntaviivoja". Puistovyöhykkeet 1910-luvun Helsingin kaupunkisuunnitelmissa. Teoksessa Humanistinen kaupunkitutkimus. Toim. T. Vahtikari et al. Tampere: Vastapaino, 311-343. 

Hautamäki, R. 2021. From Forest Towns to Nature-Based Solutions: In Search of Finnish Urban Nature. In Green Visions: Greenspace Planning and Design for Nordic Cities. Eds. K. Nilsson, R. Weber & L. Rohrer. Publisher Arvinius + Orfeus Publishing, 64-85.

Hautamäki, R. & Donner, J. 2019. Kaupungin muuttuvat luonnot. Tahiti vol. 2019, no. 2, 5-21. https://doi.org/10.23995/tht.88067  

Hautamäki, R. & Donner, J. 2019. Representations of Nature - the Shift from Forest Town to Compact City in Finland. Bebyggelsehistorisk Tidskrift, 76/2019, 44-62 FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: