Maisema-arkkitehtuuri

Opiskelijaksi

Haluatko olla mukana tekemässä yhteisestä ympäristöstä parempaa paikkaa asua ja olla? Onko sinulle tärkeää opiskella alaa, joka vaalii luonnon ja maapallon hyvinvointia? Maisema-arkkitehteja yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Monipuoliset opinnot valmistavat opiskelijat ammattiin, jolle on merkittävä yhteiskunnallinen tarve – alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät.
Otaniemen kampus (C Mikko Raskinen 2018)

Kandidaattivaiheen opinnot: 

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon ensimmäisen vuoden tavoitteena on herättää opiskelijan uteliaisuus alaa kohtaan sekä kannustaa uudenlaiseen ajattelu- ja oppimistapaan. Yhteiskursseja arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin pääaineiden kanssa järjestetään pitkin vuotta: opiskelijat johdatetaan arkkitehtuurin ja muotoilun perusteisiin ja työkaluihin. 

Toisen opiskeluvuoden tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat tiedot ja taidot hänen oman suunnittelijaidentiteettinsä muotoutumiseen. Maisema-arkkitehtuurin omat kurssit nousevat suurempaan rooliin. Opiskelija perehtyy muun muassa erilaisiin maisema-analyysimenetelmiin, tutustuu luontotekijöihin maisemasuunnittelun perustana sekä maisema-arkkitehdin työtehtäviin rakennetun ympäristön suunnittelijana.

Kolmas vuosi muodostuu suunnittelukursseista, vapaavalintaisesta sivuaineesta ja kandidaatintyöstä. Opiskelijan asiantuntijarooli kehittyy, ilmaisu syvenee ja vastuu omasta oppimisesta kasvaa. Viimeisen vuoden tavoitteena on opiskelijan oman suunnittelijaidentiteetin vahvistaminen.

Maisterivaiheen opinnot: 

Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä ja jatkaa maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (180 op, 3 vuotta) maisema-arkkitehtuurin pääaineessa, opiskelija saa oikeuden suorittaa maisema-arkkitehdin (120 op, 2 vuotta) tutkinnon.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma tarjoaa kiehtovan opiskeluympäristön usean eri alan risteyskohdassa. Opiskelijoilla on vapaus luoda hyvinkin personoituja osaamisprofiileja ja tutkia aihetta omien mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. 

Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry

Vista on maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys jonka järjestää erilaisia tapahtumia, ekskursioita, puistopiknikkejä, toimistovierailuja ja illanviettoja. Mukaan voi tulla mukaan kuka tahansa maisema-arkkitehtuurista kiinnostunut.

Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry
Image from remote site: vista.ayy.fi

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta - DIA

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin, maisema-arkkitehdin tai DI:n tutkintoon.

Mikäli haluat opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria, hae mukaan pääsykokeiden kautta
Image from remote site:

Opintopolku / Maisema-arkkitehtuuri

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa.

Lisätietoja maisema-arkkitehtuurin opiskelusta
Maisema-arkktehtuuri / Opintopolku
Kaavio _ Paula_Piirainen

Maisema-arkkitehtuurin tutkimus

Maisemalaboratorio kokoaa yhteen maisema-arkkitehtuurin tutkimushankkeet, yhteistyöverkostot, julkaisuhankkeet ja väitöskirjatutkijat.

Maisema-arkkitehtuuri
Jyrki_Sinkkilä_Taideopetus

Galleria

Galleria esittelee maisema-arkkitehtuurin kursseilla syntyneitä kurssitöitä sekä valmistuneita ja palkittuja diplomitöitä. Sivustolla näytetään millaisia aihepiirejä opinnoissa käsitellään harjoitustehtävien kautta, ja miten opiskelijoiden taidot karttuvat vuosikurssilta toiselle siirryttäessä.

Maisema-arkkitehtuuri
Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman henkilökunta, yhteiskuva

Yhteystiedot

Maisema-arkkitehtuurin henkilökunta

Maisema-arkkitehtuuri
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: