Arkkitehtuurin laitos

Hiilipuisto

Hiilipuisto on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin yhteishanke (hankeaika: 9/2020-9/2021).

Hiilipuisto -hanke käynnistää biohiilikasvualustojen laajamittaisen seurannan Helsingin Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa sijaitsevalle tutkimusalueelle. Tutkimusalueeseen kuuluu kahdeksankymmentä puuta, joissa on käytetty yhteensä yhdeksää eri suomalaisvalmistajan kasvualustaa, joista seitsemässä on biohiililisäys. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeella edistetään uusien vakioitujen biohiiliratkaisujen käyttöönottoa sekä kehitetään biohiilen käytäntöjä viherrakentamisessa. 
Kuva: Esko Salo
Hyväntoivonpuiston tutkimusalue, kuva: Esko Salo

Biohiilikasvualustat edistävät hiilensidontaa

Biohiilikasvualustoilla tavoitellaan puiden ja maaperän hyvinvoinnin parantamista sekä viheralueiden hiilensidonnan kiihdyttämistä. Biohiililisäys kasvualustaan voi toimia hiilensidonnassa kaksijakoisesti: ensinnäkin biohiili itsessään on yksi tapa sitoa hiiltä maahan, mutta samalla se myös parantaa kasvuolosuhteita ja voi siten tukea kasvien kasvua äärevissä olosuhteissa. Vaikka biohiilestä on lupaavia tuloksia, biohiili ja sen käyttötavat eivät kuitenkaan ole vielä vakiintuneet ohjeistuksiin, normeihin ja käytäntöihin.

Ruotsissa biohiilikasvualustoista on jo enemmän kokemuksia, esimerkiksi Tukholmassa niitä on käytetty vuodesta 2009 osana katupuiden kasvualustoja. Biohiilikasvualustoja on pilotoitu myös Suomessa erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana ja ne ovat saaneet vaikutteita Tukholman kaupungin biohiilen käytöstä, kokemuksista ja ohjeistuksista. Suomessa toteutettujen kohteiden jatkoseuranta on kuitenkin toistaiseksi puuttunut, mikä vaikeuttaa biohiilikäytäntöjen kehittämistä ja vakiinnuttamista. Hiilipuisto-hankkkeessa toteutettava seuranta vastaakin juuri tähän tarpeeseen.

Hyväntoivonpuisto – Jätkäsaari

Hyväntoivonpuisto sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa, noin sadan hehtaarin laajuisella uudella asuinalueella, joka valmistuu 2030 mennessä. Hyväntoivonpuistosta muodostuu Jätkäsaaren suurin viheralue, joka tulee olemaan noin kilometrin pitkä ja vajaat sata metriä leveä. Hyväntoivonpuisto on myös keskeinen kevyen liikenteen kulkuväylä.

Hiilipuisto -hankkeen tutkimusalue rajautuu Hyväntoivonkadun ja Malagankadun väliin. Tutkimuksen tavoite on selvittää biohiilikasvualustojen vaikutusta maaperän toimintaan ja puiden kasvuun. Tutkijat vierailevat puistossa muutaman kerran vuodessa mittamassa puiden kasvua ja ottamassa maanäytteitä. Biohiilikasvualustojen vaikutuksia seurattaan muun muassa maan kosteuden, hiilen määrän sekä ravinnemäärien mittauksilla.Tutkimuksen piiriin kuuluu kahdeksankymmentä puuta ja alueelle on asennettu tiedotustaulu kertomaan tutkimuksesta. 

Hyväntoivonpuiston tutkimusalue kartalla

Hiilipuisto -hankkeen tutkimusalue rajautuu Hyväntoivonkadun ja Malagankadun väliin

Sijainti kartalla

Mitä tutkimusalueella on tehty?

(päivitetty 12/10/2020)

2020

  • Syksyllä 2020 alueelta otettiin uudet maanäytteet ja mitattiin puiden kasvu.
  • Keväällä 2020 alueelle istutettiin puut, samassa yhteydessä otettiin maanäytteet sekä dokumentoitiin puiden lähtötilanne ja pituudet. Tämän lisäksi alueelle asennettiin kosteusanturit, jotka mittaavat reaaliajassa maaperän kosteutta.

2019

  • Tutkimusalue rakennettiin syksyllä ja samalla otettiin myös maanäytteet analysointia varten.

Hiilipuisto -hankkeen vastuuhenkilöt:

  • Professori, Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri
  • Yliopistonlehtori, dosentti Priit Tammeorg, Helsingin yliopisto, Maataloustiede
  • Tutkijayliopettaja, Outi Tahvonen, Hämeen ammattikorkeakoulu, Rakennettu ympäristö 
  • Projektipäällikkö, Petra Rantalainen, Helsingin kaupunki
Projektin partnerit
Hiilipuisto -hankkeen partnerit

Hankkeen rahoittaja: Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö

Tutustu hankkeeseen ja osallistu keskusteluun somessa hashtagillä #hiilipuisto

Helsingin biohiilihanke

Helsingin kaupunki tähtää hiilensidontaan ja kukoistavaan kaupunkikasvillisuuteen lisäämällä biohiilen käyttöä. Hanke edistää samalla kiertotalouden toimintamallien alueellista kehitystä kun biohiiltä valmistetaan kokeellisesti kaupungin omista jätemateriaaleista.

Helsingin biohiilihanke jatkaa Hiilipuiston jalanjäljissä
Biohiiltä muodostetaan keräämällä jätemateriaaleja ja pyrolysoimalla ne kasvualustoissa käytettäviksi biohiiliksi.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: