Lahjoita tulevaisuus

Lataa energinen tulevaisuus

Energiateollisuuden haasteet tuntuvat ja näkyvät kodeissa, kaupungeissa ja liikenteessä. Kysymyksiä on vielä paljon, mutta maailma, jossa akkuteknologialla ladataan energiaa takaisin arkeen, on mahdollinen. Tule mukaan luomaan kestävää elämää.
Akkuteknologialla on merkittävä rooli  liikenteen sähköistämisessä ja uusiutuvan energian varastoinnissa

Enemmän autoja, enemmän akkuja

Tiesitkö, että EU-tasolla on asetettu tavoitteeksi 30 miljoonaa sähköautoa liikenteessä vuoteen 2030 mennessä? Samalla raaka-aineiden kulutus kasvaa: arvioiden mukaan akkuihin soveltuvan litiumin tarve tulee nousemaan 42-kertaiseksi, koboltin tarve 21-kertaiseksi ja nikkelin 19-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. Sähköautojen lisäksi, älypuhelinten ja kannettavien laitteiden yleistyminen kasvattaa vuosittain akkutarvetta noin 25 prosenttia.

Kertaalleen käytetyt akut ovat ympäristölle haitallista jätettä mutta samalla arvokasta raaka-ainetta tuotteiden seuraavalle käyttökierrokselle. Akkuteknologialla on merkittävä rooli ilmastonmuutosta hillitsevissä ratkaisuissa. Alalla on myös suuret taloudelliset markkinat: maailmanlaajuisesti litiumakkujen kierrätysmarkkinoiden koon on arvioitu kasvavan noin 19 miljardin suuruiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme henkilökohtaisten kulutustottumuksien ja mieltymyksiemme lisäksi todella isojen haasteiden äärellä.

Kierrätyksen täytyy olla todennetusti ekologisempaa kuin raaka-aineiden primäärituotanto, jotta se kannattaa.

– Mari Lundström, Aalto-yliopisto, hydrometallurgian professori

Suomi akkuteknologian kärjessä

Raaka-aineista kobolttia louhitaan pääasiassa Kongossa, litiumia Chilessä ja maametallien tuotanto on keskittynyt Kiinaan. Tällä hetkellä akkuja valmistus painottuu Aasiaan. Euroopassa tehdään kuitenkin töitä kilpailukykyisen ja kestävän akkuteollisuuden luomiseksi, ja Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tiennäyttäjänä tässä kehityksessä.

Suomella on oma kansallinen akkustrategia, jonka tavoitteita ovat mm. kilpailukyvyn edistäminen ja vastuullisuus. Suomen vahvuuksiin kuuluvat rikkaat malmivarannot, teknologinen ja kierrätysosaaminen ja infrastruktuuri sekä kansainvälisesti kovatasoinen tutkimus, jota tehdään myös Aallossa.

Lundström Mari Professori akkujen kiertotalous

Sähköauton hankinta ekoteko?

Sähköauton ekologisuus ei ole yksinkertainen kysymys. Paljon riippuu mm. missä päin maailmaa asut ja miten sähkö auton lataamista varten on tuotettu; tuotetaanko sähkö kivihiilellä, ydinvoimalla vai onko lataamiseen mahdollista käyttää uusiutuvaa energiaa. 

Sähköautoilun toinen merkittävä ympäristökuormaa kasvattava tekijä on käytetty akkuteknologia. Juuri tähän Aalto-yliopiston hydrometallurgian professori Mari Lundström on tutkimusryhmänsä kanssa keskittynyt. 

Materiaalien alkuperä, koostumus ja kierrätettävyys – unohtamatta eri vaiheiden prosessien aiheuttamia päästöjä ja niissä käytettyä energiaa – ovat keskeisiä kysymyksiä sähköautojen akkujen ympäristövaikutuksista puhuttaessa. Kierrätys on vain yksi osa kokonaisuutta eikä sillä yksin pystytä vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Tarvitaan uusia kaivoksia ja metallurgisia jalostuslaitoksia sekä raaka-aineiden entistä tehokkaampaa käyttöä. 

Myös jokainen sähköauton omistaja voi osaltaan tehostaa akun käyttöä. Sähköauto on kulutustuote siinä missä mikä muukin. Voimme hankkia uutta vain tarpeeseen, optimoida tarvittavan akun koon, kiinnittää huomiota vihreään energiaan latauksessa ja harkita auton yhteiskäyttöä. Kuluttajana voimme myös pitää huolta sähköauton akusta ja näin pidentää sen käyttöikää esimerkiksi välttämällä akun latauksen ääripäitä.

Joka tapauksessa – riippumatta siitä, kuinka moni meistä ajelee sähköautolla – maailmassa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän metalleja energiantuotannon- ja varastoinnin tarpeisiin. Siksi metallien kierrätyksen kehitys tarvitsee myös tieteen panosta.

Tule mukaan luomaan kestävää elämää

Maailma tarvitsee uusia innovaatioita, joilla ratkomme aikamme suuria kestävyyshaasteita. Aallossa tehdään monialaista tutkimus- ja kehitystyötä, jolla vastataan mm. ilmastonmuutoksen haasteisiin: akkumetallien tutkimuksen ja liiketoiminnan kohtaamisesta syntyy puhtaampaa autoilua. 

Tiesitkö, että vain noin 60 % Aalto-yliopiston kuluista katetaan opetusministeriön vuosibudjetista? Loput varat haetaan kasaan muista lähteistä. Lahjoituksilla tuetaan tulevaisuuden osaajien koulutusta sekä kokeellista innovaatio- ja tutkimustyötä. Tiede, taide ja koulutus tarvitsevat tukeasi enemmän kuin koskaan.

A-logo. Photo: Mikko Raskinen

Aalto-yliopisto

Yhdessä voimme ratkaista yhteiskunnan suurimpia haasteita.

Pienikin lahjoitus kasvaa isoksi, kun meitä on monta.

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Professori Mari Lundström

Mari Lundström: Sähköauton hankinta ei ole automaattisesti ekoteko

Akkuihin soveltuvan litiumin tarve nousee 42-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. Siksi liikenteen sähköistyminen vaatii tehokasta kierrätystä - mutta myös lisää kaivoksia.

Uutiset
akun elektrodeja tutkimuskaapissa

Akun osia voidaan kierrättää sellaisenaan – menetelmä säästää harvinaisia raaka-aineita

Aalto-yliopiston tutkijat osoittivat, että älypuhelimen akun elektrodit ovat uusiokäytössä lähes uutta vastaavia. Seuraavaksi tutkitaan sähköautojen akkujen osien kierrätettävyyttä

Uutiset
Recycled battery metal in a bowl

Akkujen kierrätys ja vastuulliset raaka-aineet ovat Suomen valttikortti – Suurhanke vahvisti akkualan yhteistyötä

Aalto-yliopiston johtama kaksivuotinen BATCircle-konsortio on tuottanut runsaasti uutta tutkimusta esimerkiksi litiumioniakkujen kierrätyksestä ja vahvistanut alan toimijoiden yhteistyötä.

Uutiset
Battery recycling_photo Valeria Azovskaya

Onko akkukierrätys oikeasti ekologista? Tutkimus osoitti, että Aallon kierrätysprosessi nipistää akkumetallien hiilikuormasta ainakin 38 prosenttia

Sähköautojen yleistyminen lisää tarvetta tehokkaammalle kierrätykselle, mutta myös kierrätyksen omista ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää tietoa, korostavat Aalto-yliopiston tutkijat.

Uutiset
nanoselluloosakalvoja

Aurinkokennojen ja erikoislasien rakennuspalikat voidaan saada puusta – tai miljardin tonnin jätevuoresta

Kansainvälinen tutkijaryhmä kartoitti, miten kasvien biomassalla voidaan korvata uusiutumattomia luonnonvaroja optisissa sovelluksissa. Metsän sijaan tutkijat hakisivat raaka-ainetta elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirroista.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: