Lahjoita tulevaisuus

Tuotantotalouden Prodeko-rahasto

Tule mukaan tukemaan tuotannon ja talouden huippuosaamisen kehittämistä ja tulevien sukupolvien teknologiayrittäjyyttä Tuotantotalouden uuden Prodeko-rahaston kautta!
Otaniemi Lehmuskuja (photo Mikko Raskinen)
Otaniemi. Kuva: Mikko Raskinen

Tuotantotalouden laitos on yksi Aalto-yliopiston huippuyksiköistä, joka tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja opetusta. Laitoksen opetus ja tutkimus kehittävät erityisesti teknologiayrittäjyyden osaamista ja teknologiaan perustuvan liiketoiminnan muutoksen johtamista. Ohjelmasta valmistuneet opiskelijat toimivat teknologiateollisuuden ja talouselämän asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä rakentamassa yhä kestävämpää yhteiskuntaa.

Nyt tätä huippuyksikköä on mahdollista tukea lahjoituksin. Lahjoittaminen on mahdollista Tuotantotalouden Prodeko-rahaston kautta. Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia yrityksille 250.000 euroon ja yksityishenkilöille 500.000 euroon asti vuodessa.

Rahastoon lahjoitettuja varoja käytetään vahvistamaan tuotantotalouden opetuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua ja vaikuttavuutta sekä parantamaan tuotantotalouden ja teknologiayrittäjyyden oppimisympäristöjä ja opiskelumahdollisuuksia.

Valitse sinulle sopivin lahjoitussumma ja tule mukaan rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta Prodeko-rahaston kautta!

Otaniemi Lehmuskuja (photo Mikko Raskinen)

Tue Tuotantotalouden Prodeko-rahastoa

Valitse summa ja liity lahjoittajaksi.

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Aalto-yliopiston lahjoittajasuhteiden asiantuntija Helena Salmiseen ([email protected]).  

Rahastoon tehdyt lahjoitukset sijoitetaan tulouttavaan rahastoon: Rahastotoimikunnan päätöksellä siitä osa voidaan sijoittaa pääomittavaan rahastoon ja sen tuotto käytetään tiettynä toimikunnan päättämänä ajanjaksona lahjoituskohteeseen.

Risto Rajala - kuva Anni Hanen

Tätä yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta keskeisen alueen osaamista voi nyt edistää pienillä ja suuremmilla lahjoituksilla.

Risto Rajala, professori, Tuontantotalouden laitos

Vaikuttava rahasto

Suomeen tarvitaan vuosittain lisää teknologiayrittäjyyden osaajia, joilla on intoa ja kykyä muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää, tehdä töitä ja tuottaa hyvinvointia. Tuotantotalouden Prodeko-rahaston perustamisajatus on lähtöisin Aalto-yliopiston tuotantotalouden ohjelmasta valmistuneilta. Prodeko Neuvottelukunnan asettama työryhmä on valmistellut rahaston lahjoittajien toiveiden mukaiseksi.

”Yrittäminen on opiskelijoiden näkökulmasta luonteva keino parantaa ihmisten elämää idea kerrallaan. Lahjoittajille tämä rahasto tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että meillä on tulevaisuudessakin osaajia, joilla on keinot tarttua talouden ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin ja ratkaista niitä”, Tuotantotalouden laitoksen entinen johtaja Risto Rajala kertoo.

Rajalan mukaan uudella rahastolla tulee olemaan tärkeä rooli teknologiayrittäjyyteen liittyvän akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa, aihealueen oppimisen kehittymisessä ja jakamisessa nykyisille opiskelijoille ja yrityselämässä toimiville jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämisen myötä. Tämän toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ovat korostaneet myös rahastoon jo lahjoittaneet yksityishenkilöt ja yritykset.

Rahastosta sanottua

Tuotantotalouden Prodeko-rahaston perustaminen on saanut lämpimän vastaanoton sekä Aalto-yliopiston sisällä että sen ulkopuolella. Alla Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä ja rahaston tukijat kertovat ajatuksistaan alueen tärkeydestä ja rahaston toiminnasta. Sitaatit vaihtuvat nuolta klikkaamalla.

  Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Kuva Mikko Raskinen

  ”Teknologiayrittäjyydellä on suuri merkitys koko yhteiskunnan hyvinvoinnille, työllisyydelle, vero- ja vientituloille ja yksittäisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksille globaaleihin kestävyyden haasteisiin. Siksi on hienoa, että Suomi saa alan tutkimuksen ja opetuksen tukemiseen keskittyvän rahaston. Kiitän lämpimästi rahaston alullepanijoita ja lahjoittajia.”

  Ilkka Niemelä

  rehtori, Aalto-yliopisto

  Marianne Vikkula

  ”Yliopistoille annettavat lahjoitukset ovat Suomessa jo pitkään ymmärretty tärkeiksi panostuksiksi yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Erityisesti alakohtaiset rahastot ovat kiinnostava mahdollisuus kohdentaa varoja tietyn alueen tiedeyhteistyön ja opetuksen kehittämiseen.”

  Marianne Vikkula

  Kansainvälisestä laajenemisesta vastaava johtaja, Wolt

  Ilkka Kivimäki

  ”Yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää kehittää yrittäjyyden, insinöörityön johtamisen ja organisaatioiden kansainvälisen menestyksen kannalta merkityksellistä osaamista.”

  Ilkka Kivimäki

  Founding Partner, maki.vc; hallituksen jäsen, Aalto-yliopisto

  Ilkka Paananen

  ”Tämä avaus edistää uusien organisointi- ja johtamismallien kehittämistä ja tukee suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten menestyksen edellytyksiä maailmalla. Tämä on Suomelle elintärkeä avaus näinä vaikeina aikoina ja luo uskoa tulevaan.”

  Ilkka Paananen

  toimitusjohtaja, Supercell

  Risto Siilasmaa

  "Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii vahvaa ymmärrystä teknologiasta, yrittäjämäistä otetta ratkaisujen skaalaamiseen ja hyvää ihmisläheistä johtajuutta. Strateginen näkemys, rahoituksen hallinta ja laaja-alainen ymmärrys yritystoiminnasta parantavat manestymisen edellytyksiä. Tuotantotalouden opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda itselleen vahva osaaminen näiltä alueilta."

  Risto Siilasmaa

  Hallituksen puheenjohtaja, WithSecure

  Kaj Hagros

  "Yritysten kestävän kasvun haasteiden ratkaiseminen, onnistunut markkinoille meneminen, skaalautuva tuotehallinta, teknologiayhtiöiden johtaminen ja muut Tuotantotalouden keskeiset kysymykset koskettavat meitä kaikkia. Jatkuva oppiminen näillä alueilla luo lisää työpaikkoja ja säteilee hyvinvointia koko yhteiskuntaan."

  Kaj Hagros

  Managing Partner, Redstone Nordics

  Antti Salminen Kemira

  ”Tämä rahasto mahdollistaa teknologialiiketoiminnan kannalta tärkeiden osaamisalueiden kehittämisen. Tällainen toiminta on Suomelle elintärkeää kaikkina aikoina.”

  Antti Salminen

  Industry & Water -segmentin johtaja, Kemira

  Ossi Naukkarinen

  ”Tarvitsemme tutkittua tietoa voidaksemme edistää vastuullista ja kasvua tuottavaa yrittäjyyttä ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Rahasto tukee alueen opetusta ja tutkimusta tavalla, joka auttaa myös huippuosaajien houkuttelua Suomeen ja menestystä täällä.”

  Ossi Naukkarinen

  Tutkimuksesta vastaava vararehtori, Aalto-yliopisto

  Photo Sammeli Sammalkorpi

  ”Ihmiskunta on valtavien haasteiden edessä. Parempi tulevaisuus syntyy ideoiden, ihmisten ja teknologian vuorovaikutuksessa. Tuotantotalouden rahasto auttaa meitä ymmärtämään teknlogiayrittäjyyttä paremmin, ja siten ratkaisemaan käsillä olevia haasteita.”

  Sammeli Sammalkorpi, teknologiayrittäjä, toimitusjohtaja, Sievo

  Sydämelliset kiitokset rahaston perustajalahjoittajille sekä kaikille tukijoillemme!

  Tuotantotalouden Prodeko -rahaston perustajalahjoittajat

  Anu Ahola, Jussi Autere, Anna Granskog, Kaj ja Kati Hagros, Janne Heikkinen, Fernando Herrera Avila, Robert Ingman, Mikko Ketola, Ilkka Kivimäki, Pirkka Palomäki, Heikki Poutanen, Lauri Sommarberg, Rantapolku-säätiö sr, Antti Salminen, Sammeli Sammalkorpi, Tuukka ja Kaisa Seppä, Risto Siilasmaa, Hans Sohlström, Meiju Sundelin, Hannu Suonio, Marja-Terttu Tanttinen, Trifecta Retail Ventures & DealDash, Kalervo Turtola, Marianne Vikkula, Raimo Voipio

  Tiesin jo ennen kouluikää, että minusta tulee insinööri, sanoo Marja-Terttu Tanttinen

  Tuotantotalouden alumni ja lahjoittaja Marja-Terttu Tanttinen opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa vuosina 1967–71. Hän muistelee lämmöllä opiskeluaikaa ja työelämää, jolle opinnot loivat vankan perustan.

  Lue lisää
  Marja-Terttu Tanttinen Killalle saadun lahjan kanssa.

  Ota yhteyttä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: