Koulutustarjonta

Signal Processing and Data Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Haluatko mukaan signaalinkäsittelyn ja datatieteen jännittävään maailmaan, joka toimii tämän päivän digitaalisen toimintaympäristön ytimessä? Tässä pääaineessa opit kehittämään tilastollisia malleja fyysisen maailman ilmiöistä, louhimaan hyödyllistä tietoa ja piirteitä, ja tekemään ennusteita suurista signaali- ja datajoukoista. Voit soveltaa tietämystäsi eri aloilla, ja tehdä laitteista ja järjestelmistä älykkäämpiä ja ympäristöystävällisempiä.
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat. Kuva: Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Dataa on saatavilla valtavasti – sen sijaan kyky louhia datasta viisautta ja yrityksen toiminnalle tärkeää tietämystä on harvinainen taito. Osaavia asiantuntijoita, joilla on valmiudet kerätä, tulkita ja analysoida signaaleja ja dataa tarvitaan ICT-alalla enemmän kuin koskaan. Signal Processing and Data Science -pääaine on monien ajankohtaisten haasteiden leikkauspisteessä aina osakemarkkinoiden ennustamisesta paremman lääketieteellisen teknologian kehittämiseen. Alan muuttuessa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, olet mukana kehittämässä uusia toimintatapoja esimerkiksi tehostamalla algoritmeja ja siten vähentämällä tekoälyjärjestelmissä tarvittavan suuren mittaluokan laskennan energiankulutusta.

Pääaineen opiskelijat hyötyvät maailmanluokan tutkimuksesta ja tiloista. Valmistuessaan heillä on:

 • Vahvat teoreettiset ja metodologiset tiedot nykyaikaisesta signaalinkäsittelystä ja datatieteestä. Valmistuneella on tietoa signaalien ja järjestelmien mallintamisesta, erilaisista datan esitystavoista, matemaattisesta optimoinnista ja taidot toteuttaa käytännön signaalinkäsittelyteknologioita monianturijärjestelmissä.
 • Kehittyneet ohjelmointitaidot. Valmistunut hallitsee erilaisia ohjelmointikieliä ja -työkaluja sekä osaa suunnitella, toteuttaa, ja testata käytännön signaalinkäsittelyjärjestelmiä.
 • Kattavat data-analyysitaidot. Valmistuneella on laaja-alainen ymmärrys signaalien ja datan analyysistä sekä taidot, joilla data muutetaan tiedoksi koneoppimisen avulla.
 • Matemaattiset ja tilastolliset mallintamistaidot. Valmistunutosaa käyttää matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden taustalla olevia tilastollisia oletuksia, pystyen tekemään niiden avulla tarkkoja, todelliseen dataan pohjautuvia ennusteita.
 • Laaja tietämys alan uusimmasta huippututkimuksesta. Valmistunut hyötyy professoreiden ja tutkimusryhmissä tehtävästä huippututkimuksesta, ja pystyy halutessaan luomaan uraa tutkijana.

Webinaari | Signal Processing and Data Science

Webinaarissa pääaineen edustajat esittelevät Aalto-yliopistoa, pääainetta sekä sen rakennetta ja sisältöjä, uramahdollisuuksia, sekä opiskeluelämää Aallossa. Q&A-osuudessa he vastaavat osaallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Students working together on a laptop

Opetuskieli

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Signal Processing and Data Science -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Pääaineen voi suorittaa joko laajana (60 op) tai suppeana (40 op). Suppean pääaineen opiskelijat suorittavat myös maisteritason sivuaineen (20–25 op). Laajan pääaineen opiskelija voi sisällyttää valinnaisen sivuaineen vapaasti valittaviin opintoihinsa.

Ensimmäisenä vuonna opiskelija hankkii perustiedot signaalien ja järjestelmien mallinnuksesta ja data-analyysistä esimerkiksi kursseilla Signal Processing for Communications (5 op), Statistical Signal Processing (5 op) ja Large Scale Data Analysis (5 op). Opiskelijat tutustuvat myös koneoppimiseen ja konveksiin optimointiin. Opintojen edetessä opiskelija syventää ymmärrystään eri aiheista ja voi muovata oman opintopolkunsa kiinnostuksensa mukaan.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Signal Processing and Data Science -pääaine on osa Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelmaa. Opiskelija voi ohjata opintojaan eri suuntautumisvaihtoehtoihin maisteritason sivuaineopinnoilla tai vapaasti valittavilla opinnoilla. Esimerkiksi bioinformatiikasta, lääketieteellisestä tekniikasta ja tekoälyyn pohjautuvasta terveysteknologiasta kiinnostunut opiskelija voi valita kursseja kyseisiltä aloilta. Opiskelijat voivat myös opiskella rahoitusmatematiikka tai erikoistua datatieteeseen.

Esimerkkejä kurssivalikoimastamme:

 • Deep Learning (5 op)
 • Audio Signal Processing (5 op)
 • AI in health technologies (5 op)
 • High-Throughput Bioinformatics (5 op)
 • Kernel Methods in Machine Learning (5 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Student Eeli Susan

Opiskelija Eeli Susan: Signal Processing and Data Science -pääaine on täydellinen yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä

Eelin mielestä maisteriohjelman laaja kurssivalikoima mahdollistaa opintojen räätälöinnin oman kiinnostuksen mukaan.

Uutiset

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on vahvasti kansainvälinen – opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä, ja opiskelijoilla on hyvät edellytykset lähteä kansainväliselle uralle. Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa monia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun ympäri maailmaa. Opiskelijat voivat osallistua globaaleja ilmiöitä käsittelevään tutkimushankkeeseen tai kesäkurssille jossakin Aallon kumppanikorkeakoulussa, esimerkiksi EURECOMissa Sophia Antipolisissa, Ranskassa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneille on tarjolla poikkeuksellisen laaja valikoima urapolkuja. Koska signaaleja (esim. kuvaa, puhetta ja ääntä, taloudellisia aikasarjoja tai mittauksia erilaisista anturijärjestelmistä) kerätään, käsitellään ja välitetään lähes kaikilla kuviteltavissa olevilla aloilla, valmistuneet saattavat löytää töitä terveysteknologiaan, rahoitusmatematiikkaan, tieto- ja viestintätekniikkaan tai datatieteeseen/tekoälyyn liittyviltä aloilta. Yleisiä ammatteja ovat:

 • Tutkija esimerkiksi ICT-alalla
 • Tutkimus- ja kehitysinsinööri
 • Datatieteilijä, datainsinööri, tekoälyinsinööri
 • Rahoitusmatemaatikko
 • Yrityksen perustaja

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimushankkeet ovat kiinteä osa opintoja, mikä edistää opiskelijoiden kykyä tehdä tieteellistä työtä. Esimerkkejä tutkimusaiheistamme:

 • Koneoppiminen
 • Tutkasignaalin käsittely
 • Langaton tietoliikenne
 • Optimointi
 • Tilastollinen signaalinkäsittely

Lisätietoa Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimuksista löytyy laitoksen verkkosivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston laajan kurssivalikoiman lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää kursseja opetussuunnitelmaansa muista yliopistoista – jopa ulkomailta. Pääaine ottaa säännöllisesti vastaan vierailevia opiskelijoita myös muista yliopistoista. Computer, Communication and Information Sciences -ohjelma (CCIS) on itsessään monialainen ja kannustaa tekemään yhteistyötä eri tieteenalojen välillä.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimus ja opetus keskittyvät ICT-teknologiaan, sähkötekniikkaan ja sen perusilmiöihin. Laitos tekee tutkimusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteiden, ihmiskeskeisen teknologian sekä viestintä- ja verkkojärjestelmien aloilla.

Koulutamme tulevia asiantuntijoita ja johtajia kaikilla tutkintotasoilla: kandidaatti, maisteri ja tohtori. Laitoksellamme on johtava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri, jota laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti Otaniemen kampuksellamme.

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Study-option-specific application instructions


Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to major Signal Processing and Data Science, Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]. Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: