Koulutustarjonta

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Englanninkielisestä vesi- ja ympäristötekniikan WAT-maisteriohjelmastamme valmistut alamme diplomi-insinööriksi. Koulutamme tulevaisuuden osaajia yhdistämällä vankan teknisen osaamisen yhteiskunnalliseen ymmärrykseen. Ohjelmamme painotus on vedessä, mukaan lukien sen kytkökset ympäristöön. Maisteriohjelmamme perimmäinen tavoite on turvata kestävä ja toimiva yhteiskunta.
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Master's Programme in Water and Environmental Engineering kouluttaa vesi- ja ympäristöalan insinöörejä, jotka yhdistävät vankan teknisen osaamisensa laajoihin yhteiskunnallisiin kehyksiin. Maisteriohjelma painottaa veteen liittyviä teemoja sekä niiden kytköksiä ympäristöön.

Maisteriohjelman opinnoille tunnuksenomaista ovat vuorovaikutteiset oppimismenetelmät. Niiden ansiosta valmistuneilla diplomi-insinööreillä on taitoja, joita tarvitaan tulevaisuuden suurten ongelmien ratkaisemiseen. Valmistuneen vesialan diplomi-insinöörin osaaminen rakentuu seuraavista osista:

 • Monialainen osaaminen. Maisteriohjelman kurssimme tarjoavat sinulle monipuolisen osaamisen, joka valmistaa sinua vesi- ja ympäristötekniikan urapolulle. Opetuksessamme teoria kohtaa käytännön ja opintoihisi kuuluu niin laskentamenetelmiä, tapaustutkimuksia kuin projektitöitäkin. Opetuksemme rakentuu kolmen pääteeman ympärille, jotka ovat vesihuolto (juomavesi ja jätevesi), vesitalous (vesivarojen hallinta ja hydrologia) sekä vesi ja kehitys: opinnoissasi voit valita kursseja kaikista kolmesta teemasta tai keskittyä vain tiettyihin teemoihin.
 • Oma erikoistuminen alalle. Ohjelmamme on opiskelijalähtöinen ja joustavan kurssirakenteen ansiosta sinulla on mahdollisuus valita juuri itsellesi sopiva painotus opintoihisi. Pääaineemme koostuu 15 opintopisteen yhteisistä opinnoista ja 45 opintopisteen syventävistä opinnoista. Vapaavalinnaisten opintojesi ja diplomityösi kautta pystyt vahvistamaan osaamistasi juuri sinua kiinnostavalla tavalla. Kurssirakenteemme mahdollistaa myös vapaavalinnaisten kurssien tekemisen toisessa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. Opintoihisi kuuluu myös henkilökohtainen oppimisportfolio, joka auttaa sinua opintojesi suunnittelussa ja uratavoitteidesi miettimisessä yhdessä mentorin ja opiskelijatovereiden kanssa.
 • Ongelmanratkaisutaito. Tulevaisuuden insinöörityön ytimessä on monialainen ongelmanratkaisutaito ja -halu. Monimuotoisten opiskelumenetelmien ja ryhmätöiden avulla opintosi valmistavat sinua ratkaisemaan yhteiskunnan kestävyyden kannalta kriittisiä ongelmia yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.
 • Kestävä lähestymistapa. Ohjelmamme perimmäinen tavoite on varmistaa yhteiskunnan toimivuus kestävällä tavalla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskitymme insinöörityön ytimeen: sovellamme teoriaa käytäntöön ratkaistaksemme yhteiskunnan kannalta keskeisiä kestävyyshaasteita. Opiskelu WAT-maisteriohjelmassamme tarjoaa sinulle tähän tarvittavat taidot, tiedot ja ammatillisen identiteetin.

Yksityiskohtaiset tiedot oppimistavoitteista löydät opiskelijaportaali Intosta.

Competences and related intended learning outcomes (ILOs) of the programme

Tutustu meihin

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Aino Ahvo

Kiinnostus ympäristöasioita kohtaan johdatti Maria Kososen vesi- ja ympäristötekniikan opintoihin

Opintojensa aikana hän on kerryttänyt kansainvälistä kokemusta Australiassa, Keniassa ja pian myös Espanjassa.

Maria Kosonen

Opiskelija Artem Makarov löysi unelmiensa työn teollisen vesihuollon parista

Venäjältä kotoisin oleva Artem Makarov työskentelee täyspäiväisesti opintojensa viimeistelyn ohella.

Portrait of Artem Makarov

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus Aalto-yliopistossa pyrkii kokonaisvaltaiseen ympäristön resurssien säästämiseen. Tutkimus on jakautunut kahteen strategisen painopistealueeseen, globaaleihin vesikysymyksiin ja kestävään materiaalien kiertoon. Näitä laajoja kokonaisuuksia tutkitaan kolmen eri tutkimuskokonaisuuden alla.

Aalto Research groups

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Opetusohjelma

Maisteriohjelman pääaine on vesi- ja ympäristötekniikka, jossa painopisteenä on vesi. Pääaineopinnot jakautuvat vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän pääteemojen mukaisesti vesitalouden, vesihuollon sekä veden ja kehityksen alueisiin.

Jokaisella alueella on omat temaattiset ja metodologiset painopisteet, ja voit valita pääaineopintoihisi kursseja eri alueilta.

Opintojen rakenne

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma on 120 opintopisteen laajuinen ja käsittää seuraavat osat

 • Pääaineopinnot (60 opintopistettä), sisältää 15 op peruskursseja ja 45 op syventäviä kursseja
 • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä): valitse kursseja mielenkiintosi mukaan ja muiden opintojen tueksi; Aallosta tai muista yliopistoista Suomessa tai ulkomailta
 • Diplomityö (30 opintopistettä): opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti valmistelema soveltava tutkimus, joka syventää osaamistasi.

Maisteriohjelman opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen lukuvuotesi aikana. Toiselle lukuvuodelle jäävät siten valinnaiset opinnot ja diplomityö: sinulle on täten myös mahdollisuus lähteä toisen vuoden aikana opiskelijavaihtoon. Voit vaihtoehtoisesti myös kehittää taitojasi käymällä lisää syventäviä kursseja valinnaisina opintoina.

Lisätietoja maisteriohjelmaan kuuluvista kursseista löydät Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intosta ohjelmasivuilta.

Tutustu vesi- ja ympäristöalan tutkimukseen Aalto-yliopistossa.

Uramahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta valmistuneen diplomi-insinöörin uravaihtoehdot ovat monipuoliset, sillä alamme keskeisinä työnantajina on niin yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita (esim. kaupungit, kunnat, ELY-keskukset ja ministeriöt) kuin tutkimuslaitoksiakin. Monet opiskelijat työskentelevät alan asiantuntijoiden kanssa jo opintojen aikana, sillä teemme tutkimuksen ja opetuksen parissa yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Vesialan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina, teknisinä asiantuntijoina ja johtajina, ja etenemismahdollisuudet uralla ovat hyvät. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit voivat vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoina vaikuttaa yhteiskuntaan, edistää sen kestävyyttä ja turvata sen tärkeimmät toiminnot.

Lisätietoja vesialan uranäkymistä ja esimerkkejä työtehtävistä löydät maisteriohjelman alumnikyselyn tuloksista. 

Kansainvälistyminen

Kannustamme sinua lähtemään vaihtoon opintojesi aikana uusien näkökulmien ja taitojen kartuttamiseksi. Olemme suunnitelleet ohjelmamme niin, että tämä myös onnistuu suunnitellun 2 vuoden tavoiteaikataulun puitteissa.

Monet omista kursseistamme ovat fokukseltaan kansainvälisiä, ja yksi niistä (SGT studiokurssi) mahdollistaa jopa kansainvälisen opiskelijaprojektin tekemisen eri puolilla maailmaa: opiskelijamme ovat tehneet SGT-projekteja muun muassa Meksikossa, Ugandassa, Keniassa, Tansaniassa ja Nepalissa. Lisätietoa: https://sgt.aalto.fi

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmämme on kansainvälinen, ja henkilökuntamme tulee ympäri maailmaa. Teemme yhteistyötä monien kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, ja monet tutkimusaiheistamme ovat globaaleja, keskittyen esimerkiksi veden ja kehityksen välisiin kytköksiin (katso https://wdrg.aalto.fi). Teemme yhteistyötä myös Aalto Global Impact:n kanssa: https://aaltoglobalimpact.org

Aalto-yliopiston opiskelijana voit kansainvälistyä myös monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi) .

Webinaari | Water and Environmental Engineering

Haluatko kuulla lisää Water and Environmental Engineering -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaarissa ohjelmajohtaja ja ohjelman suunnittelija kertovat lisää opinnoista, sekä vastaavat katsojien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne!
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Vesi- ja ympäristötekniikka on laaja ala ja opiskelijoiksi valituilla on monipuoliset taustat. Maisteriohjelmamme toimii kuitenkin tekniikan alalla ja siksi odotamme hakijoilta tiettyä matematiikan ja fysiikan osaamista. Tekniikan alan tausta ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakumenettely: [email protected]

Ohjelman sisältö ja opinnot: maisteriohjelman suunnittelija [email protected]

Maisteriohjelman johtaja

Marko Keskinen

Marko Keskinen

Associate Professor
T213 Built Environment

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu