Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Haluatko edistää kestävän ja toimivan yhteiskunnan toteutumista? Tule siinä tapauksessa opiskelemaan Aaltoon englanninkieliseen vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmaan!
Vesi- ja ympäristötekniikka pyrkii toimivan maailman varmistamiseen. Maisteriohjelmassa koulutamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä yhdistämällä vankan teknisen osaamisen yhteiskunnalliseen kehyksen ymmärrykseen. Ohjelman painotus on vedessä, mukaan lukien sen kytkökset laajempaan ympäristöön.
Students and teaching staff at the Environmental Hydraulics Lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Get to know us

Find out more about what's happening in and around the programme.

Aalto University, Otaniemi stories: Mareike Rohrdrommel, student of water- and environmental engineering / photographer: Sinikoski

Mareike Rohrdrommel

Mielestäni opintosuunnitelmat ovat parempia täällä Suomessa kuin Saksassa. Täällä saat olla yksilö. Aalto-yliopistossa tunnen itseni henkilöksi.

Kampus
Screen capture from the award-winning video by Aalto University students

Opiskelijaprojekti Nanomaji palkittiin parhaasta videosta

Aalto-yliopiston opiskelijatyöryhmän video kertoo veden suodattamiseen käytettävästä Nanomaji-laitteesta.

Opiskelu Aallossa
mide_demo_day_75_jpg.jpg

Rakennetun ympäristön laitos

Edistämme tutkimuksen ja opetuksen keinoin kestävää omaisuuden hallintaa, tehokasta vesi- ja jätehuoltoa, riittäviä vesivaroja, sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä sekä toimivia paikkatietoratkaisuja.

Johdon kiertokäynti Otaniemi kuvaaja Juha Juvonen

Insinööritieteiden korkeakoulu

Tutkimusta, opetusta ja uusia ideoita konetekniikan, rakennustekniikan ja rakennetun ympäristön aloilla.

Huomioithan, että ohjelman opetuskieli on englanti!

Monialainen maisteriohjelmamme yhdistää vesitekniikan ja ympäristötekniikan parhaat puolet ja tarjoaa näköalapaikan koko alaan. Opetuksessa teoria yhdistyy käytäntöön, muiden muassa mallinnustehtävissä, tapaustutkimuksissa ja projektitöissä. Teemme yhteistyötä muiden Aalto-yliopiston maisteriohjelmien kanssa ja kannustamme opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon uusien näkökulmien ja taitojen kartuttamiseksi.

Ohjelmassamme opiskelija on keskiössä - tavoitteemme on hyödyntää juuri sinun osaamistasi. Ala on monimuotoinen ja sinulla on monia vaihtoehtoja haluamasi urakehityksen toteuttamiseksi. Voit suunnitella oman opintopolkusi ja siten varmistaa, että käytät aikasi itsellesi tärkeisiin asioihin. Henkilökohtainen portfoliosi auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi mentorin ja opiskelijatoveriesi tuella.

Maisteriohjelmamme perimmäinen tavoite on turvata kestävä ja toimiva yhteiskunta. Suhtaudumme työhömme intohimolla ja olemme ylpeitä vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoita. Keskitymme insinöörin perustyöhön: teorian soveltamiseen käytännössä yhteiskunnan kannalta kriittisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Ohjelmamme tavoitteena on antaa sinulle tietoa, taitoja ja ammatillinen identiteetti. Yksityiskohtaisen esityksen ohjelmamme oppimistavoitteistasi näet täältä (into.aalto.fi):

Competences and related intended learning outcomes (ILOs) of the programme

Opetusohjelma

Maisteriohjelman pääaine on vesi- ja ympäristötekniikka, ja ohjelmassa painotus on vedessä, mukaan lukien sen kytköksessä ympäristöön. Pääaineopinnot jaetaan kolmeen pääteemaan, jotka vastaavat vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän päätutkimusteemoja: vesitalous, vesihuolto sekä vesi ja kehitys. Jokaisella teemalla on omat temaattiset ja menetelmälliset painotuksensa ja voit valita kursseja eri teemoista pääaineopintoihisi. Suosittelemme kuitenkin valitsemaan useamman kurssin vähintään yhdestä teemasta syvemmän perehtymisen takaamiseksi.

Opintojen rakenne

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma koostuu 120 opintopisteestä (ECTS):

  • Pääaineopinnot (60 opintopistettä), sisältää 15 op peruskursseja ja 45 op syventäviä kursseja
  • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä): valitse opintojesi ja kiinnostustesi kannalta mielekkäimmät kurssit
  • Diplomityö (30 opintopistettä): opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti valmistelema soveltava tutkimus.

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen vuoden aikana. Valinnaiset opinnot ja diplomityö jäävät siten toiselle vuodelle, mikä helpottaa myös opiskelijavaihdon sijoittamista toiselle vuodelle.

Voit myös syventää osaamistasi valitsemalla ohjelman omia kursseja valinnaisiin opintoihin.

Lisätietoja ohjelmaan kuuluvista kursseista löydät Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intosta ohjelmasivuilta.

Tutustu vesi- ja ympäristöalan tutkimukseen Aalto-yliopistossa.

Uramahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan ala tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Valmistuneet opiskelijamme työskentelevät lukuisissa erilaisissa työtehtävissä, esimerkiksi suunnittelijoina, teknisinä asiantuntijoina ja päällikköinä. Uralla etenemiseen on usein hyvät mahdollisuudet. Työnantajia ovat muun muassa yksityis- ja julkissektori sekä yhteiskunnalliset toimialat.

Lisätietoja alamme tulevaisuudennäkymistä: WAT Alumni Survey.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje on pakollinen hakemusliite tähän maisteriohjelmaan!

Vesi- ja ympäristötekniikka on laaja ala ja opiskelijoiksi valituilla on monipuoliset taustat. Maisteriohjelmamme toimii kuitenkin tekniikan alalla ja siksi odotamme hakijoilta matematiikan ja fysiikan osaamista. Tekniikan alan tausta ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle.

Yhteystiedot

Hakumenettely: [email protected]

Ohjelman sisältö ja opinnot: [email protected]

Maisteriohjelman johtaja:
Marko Keskinen

Haku diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu