Koulutustarjonta

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Haluatko olla mukana turvaamassa yhteiskunnan toimintaa ja kestävyyttä? Opiskele vesialan diplomi-insinööriksi! Ihmisten maailma toimii viime kädessä vesi- ja ympäristötekniikan avulla, ja veden, ruoan ja energian kysynnän kasvaessa tarvitsemme vesialaa löytääksemme kestäviä keinoja yhteiskuntamme kehittämiseksi.
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Master's Programme in Water and Environmental Engineering kouluttaa vesi- ja ympäristöalan insinöörejä, jotka yhdistävät vankan teknisen osaamisensa laajoihin yhteiskunnallisiin kehyksiin. Maisteriohjelma painottaa veteen liittyviä aiheita sekä niiden suhteita ympäristöön.

Maisteriohjelman opinnoille tunnuksenomaista ovat vuorovaikutteiset opiskelumetodit ja huipputason opetus, joiden ansiosta valmistuneilla diplomi-insinööreillä on taitoja, joita tarvitaan yhteiskuntaa tulevaisuudessa haastavien ongelmien ratkaisemiseen. Valmistuneen vesialan diplomi-insinöörin työkalupakki rakentuu ainakin seuraavista osista:

 • Monialainen osaaminen. Maisteriohjelman henkilöstö edustaa vesi- ja ympäristöalan huippua ja opinnoistamme saat alasta laajan näkökulman. Opetuksessa teoria kohtaa käytännön: opiskelijan työskentelyyn kuuluu laskentaa, tapaustutkimuksia ja projekteja. Työskentelemme yhdessä muiden Aalto-yliopiston maisteriohjelmien kanssa ja kannustamme sinua hankkimaan uusia taitoja ja näkökulmia myös vaihto-opintojen kautta.
 • Oma erikoistuminen alalle. Ohjelmamme on opiskelijalähtöinen ja voit valita itsellesi mielenkiintoisen erikoistumisalan. Vesi- ja ympäristötekniikka on monipuolinen ala, jonka opiskelijalla on useita keinoja hakeutua haluamalleen uralle. Voit suunnitella oman opintopolkusi ja siten huolehtia siitä, että opiskelet itsellesi tärkeitä asioita. Opintoihin kuuluu myös henkilökohtainen portfolio, jota työstämällä kartoitat omat vahvuutesi ja mielenkiintosi kohteet yhdessä mentorin ja opiskelijatovereiden kanssa.
 • Ongelmanratkaisutaito. Monimuotoisten ja vuorovaikutteisten opintotapojen avulla valmistaudut ratkaisemaan yhteiskunnan kestävyyden kannalta kriittisiä ongelmia. Näihin ongelmiin tutustutaan jo opintojen aikana, joten valmiina diplomi-insinöörinä olet varautunut työelämän haasteisiin.
 • Kestävä lähestymistapa. Ohjelmamme perimmäinen tarkoitus on turvata yhteiskunnan kestävyys ja toimiminen. Olemme intohimoisia työmme suhteen ja ylpeitä vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoita. Keskitymme insinöörityön ytimeen: sovellamme teoriaa käytäntöön ratkaistaksemme yhteiskunnan kannalta tärkeitä ongelmia. Opiskelemalla maisteriohjelmassamme saat tähän tarvittavat taidot, tiedot ja ammatillisen identiteetin.

Yksityiskohtaiset tiedot oppimistavoitteista löydät opiskelijaportaali Intosta.

Competences and related intended learning outcomes (ILOs) of the programme

Tutustu meihin

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Aino Ahvo

Kiinnostus ympäristöasioita kohtaan johdatti Maria Kososen vesi- ja ympäristötekniikan opintoihin

Opintojensa aikana hän on kerryttänyt kansainvälistä kokemusta Australiassa, Keniassa ja pian myös Espanjassa.

Maria Kosonen

Opiskelija Artem Makarov löysi unelmiensa työn teollisen vesihuollon parista

Venäjältä kotoisin oleva Artem Makarov työskentelee täyspäiväisesti opintojensa viimeistelyn ohella.

Portrait of Artem Makarov

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus Aalto-yliopistossa pyrkii kokonaisvaltaiseen ympäristön resurssien säästämiseen. Tutkimus on jakautunut kahteen strategisen painopistealueeseen, globaaleihin vesikysymyksiin ja kestävään materiaalien kiertoon. Näitä laajoja kokonaisuuksia tutkitaan kolmen eri tutkimuskokonaisuuden alla.

Aalto Research groups

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Opetusohjelma

Maisteriohjelman pääaine on vesi- ja ympäristötekniikka, jossa painopisteenä on vesi. Pääaineopinnot jakautuvat vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän pääteemojen mukaisesti vesitalouden, vesihuollon sekä veden ja kehityksen alueisiin.

Jokaisella alueella on omat temaattiset ja metodologiset painopisteet, ja voit valita pääaineopintoihisi kursseja eri alueilta.

Opintojen rakenne

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma on 120 opintopisteen laajuinen ja käsittää seuraavat osat

 • Pääaineopinnot (60 opintopistettä), sisältää 15 op peruskursseja ja 45 op syventäviä kursseja
 • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä): valitse kursseja mielenkiintosi mukaan ja muiden opintojen tueksi
 • Diplomityö (30 opintopistettä): opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti valmistelema soveltava tutkimus.

Maisteriohjelman opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa yhteiset ja syventävät opinnot ensimmäisen lukuvuotesi aikana. Toiselle lukuvuodelle jäävät siten valinnaiset opinnot, diplomityö ja mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon. Voit vaihtoehtoisesti myös kehittää taitojasi käymällä lisää syventäviä kursseja valinnaisina opintoina.

Lisätietoja maisteriohjelmaan kuuluvista kursseista löydät Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intosta ohjelmasivuilta.

Tutustu vesi- ja ympäristöalan tutkimukseen Aalto-yliopistossa.

Uramahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta valmistuneen diplomi-insinöörin uravaihtoehdot ovat monipuoliset. Monet opiskelijat työskentelevät yrityksissä ja alan asiantuntijoiden kanssa jo opintojen aikana, sillä teemme tutkimuksen ja opetuksen parissa yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden kanssa .
Vesialan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina, teknisinä asiantuntijoina ja johtajina, ja uran etenemismahdollisuudet ovat hyvät. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit voivat vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoina vaikuttaa yhteiskuntaan, edistää sen kestävyyttä ja turvata sen tärkeimmät toiminnot. Työnantajien kirjo kattaa yksityisen ja julkisen sektorin sekä järjestöt ja tutkimuslaitokset.

Lisätietoja vesialan uranäkymistä ja esimerkkejä työnimikkeistä löydät maisteriohjelman alumnikyselyn tuloksista. 

Kansainvälistyminen

Vaihto-opinnot on huomioitu maisteriohjelman suunnittelussa ja kannustammekin opiskelijoitamme viettämään yhden lukukauden ulkomailla yhdessä Aalto-yliopiston kumppaniyliopistoista – meillä on hyvät yhteydet moniin ulkomaisiin yliopistoihin tutkimusyhteistyön tiimoilta

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2021 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Vesi- ja ympäristötekniikka on laaja ala ja opiskelijoiksi valituilla on monipuoliset taustat. Maisteriohjelmamme toimii kuitenkin tekniikan alalla ja siksi odotamme hakijoilta matematiikan ja fysiikan osaamista. Tekniikan alan tausta ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakumenettely: [email protected]

Ohjelman sisältö ja opinnot: [email protected]

Marko Keskinen

Marko Keskinen

Associate Professor
T213 Built Environment

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu