Koulutustarjonta

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Haluatko edistää kestävän ja toimivan yhteiskunnan toteutumista? Tule siinä tapauksessa opiskelemaan Aaltoon englanninkieliseen vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmaan!
Vesi- ja ympäristötekniikka pyrkii toimivan maailman varmistamiseen. Maisteriohjelmassa koulutamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä yhdistämällä vankan teknisen osaamisen yhteiskunnalliseen kehyksen ymmärrykseen. Ohjelman painotus on vedessä, mukaan lukien sen kytkökset laajempaan ympäristöön.
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Huomioithan, että ohjelman opetuskieli on englanti!

Monialainen maisteriohjelmamme yhdistää vesitekniikan ja ympäristötekniikan parhaat puolet ja tarjoaa näköalapaikan koko alaan. Opetuksessa teoria yhdistyy käytäntöön, muiden muassa mallinnustehtävissä, tapaustutkimuksissa ja projektitöissä. Teemme yhteistyötä muiden Aalto-yliopiston maisteriohjelmien kanssa ja kannustamme opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon uusien näkökulmien ja taitojen kartuttamiseksi.

Ohjelmassamme opiskelija on keskiössä - tavoitteemme on hyödyntää juuri sinun osaamistasi. Ala on monimuotoinen ja sinulla on monia vaihtoehtoja haluamasi urakehityksen toteuttamiseksi. Voit suunnitella oman opintopolkusi ja siten varmistaa, että käytät aikasi itsellesi tärkeisiin asioihin. Henkilökohtainen portfoliosi auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi mentorin ja opiskelijatoveriesi tuella.

Maisteriohjelmamme perimmäinen tavoite on turvata kestävä ja toimiva yhteiskunta. Suhtaudumme työhömme intohimolla ja olemme ylpeitä vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoita. Keskitymme insinöörin perustyöhön: teorian soveltamiseen käytännössä yhteiskunnan kannalta kriittisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Ohjelmamme tavoitteena on antaa sinulle tietoa, taitoja ja ammatillinen identiteetti. Yksityiskohtaisen esityksen ohjelmamme oppimistavoitteistasi näet täältä (into.aalto.fi):

Competences and related intended learning outcomes (ILOs) of the programme

Opetusohjelma

Maisteriohjelman pääaine on vesi- ja ympäristötekniikka, ja ohjelmassa painotus on vedessä, mukaan lukien sen kytköksessä ympäristöön. Pääaineopinnot jaetaan kolmeen pääteemaan, jotka vastaavat vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän päätutkimusteemoja: vesitalous, vesihuolto sekä vesi ja kehitys. Jokaisella teemalla on omat temaattiset ja menetelmälliset painotuksensa ja voit valita kursseja eri teemoista pääaineopintoihisi. Suosittelemme kuitenkin valitsemaan useamman kurssin vähintään yhdestä teemasta syvemmän perehtymisen takaamiseksi.

Opintojen rakenne

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma koostuu 120 opintopisteestä (ECTS):

  • Pääaineopinnot (60 opintopistettä), sisältää 15 op peruskursseja ja 45 op syventäviä kursseja
  • Valinnaiset opinnot (30 opintopistettä): valitse opintojesi ja kiinnostustesi kannalta mielekkäimmät kurssit
  • Diplomityö (30 opintopistettä): opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti valmistelema soveltava tutkimus.

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen vuoden aikana. Valinnaiset opinnot ja diplomityö jäävät siten toiselle vuodelle, mikä helpottaa myös opiskelijavaihdon sijoittamista toiselle vuodelle.

Voit myös syventää osaamistasi valitsemalla ohjelman omia kursseja valinnaisiin opintoihin.

Lisätietoja ohjelmaan kuuluvista kursseista löydät Aalto-yliopiston opiskelijaportaali Intosta ohjelmasivuilta.

Tutustu vesi- ja ympäristöalan tutkimukseen Aalto-yliopistossa.

Uramahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan ala tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Valmistuneet opiskelijamme työskentelevät lukuisissa erilaisissa työtehtävissä, esimerkiksi suunnittelijoina, teknisinä asiantuntijoina ja päällikköinä. Uralla etenemiseen on usein hyvät mahdollisuudet. Työnantajia ovat muun muassa yksityis- ja julkissektori sekä yhteiskunnalliset toimialat.

Lisätietoja alamme tulevaisuudennäkymistä: WAT Alumni Survey.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin hyvä tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan!

Vesi- ja ympäristötekniikka on laaja ala ja opiskelijoiksi valituilla on monipuoliset taustat. Maisteriohjelmamme toimii kuitenkin tekniikan alalla ja siksi odotamme hakijoilta matematiikan ja fysiikan osaamista. Tekniikan alan tausta ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle.

Yhteystiedot

Hakumenettely: [email protected]

Ohjelman sisältö ja opinnot: [email protected]

Marko Keskinen

Marko Keskinen

Associate professor
Built Environment
Haku maisterikoulutuksiin

Tutustu meihin

Lue lisää vesi- ja ympäristötekniikan alasta ja opiskelusta.

Mareike Rohrdrommel

Mielestäni opintosuunnitelmat ovat parempia täällä Suomessa kuin Saksassa. Täällä saat olla yksilö. Aalto-yliopistossa tunnen itseni henkilöksi.

Aalto University, Otaniemi stories: Mareike Rohrdrommel, student of water- and environmental engineering / photographer: Sinikoski

Vesi, jonka syömme

Peräti 70 prosenttia elämälle arvokkaasta makeasta vedestä kuluu ruuantuotantoon. Ruokavalioihin tarvitaan muutoksia, jotta maapallon vesi riittää sen vauhdilla kasvavalle väestölle.

Mika Jalava – The water we eat

Riittääkö vesi tulevaisuudessa? Uusi sovellus visualisoi vesipulan maailmankartalle

Water Scarcity Atlas havainnollistaa veden niukkuutta ja sen syitä eri puolilla maailmaa – ja auttaa jokaista tekemään arjessaan parempia valintoja.

Water Scarcity Map of the World

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus Aalto-yliopistossa pyrkii kokonaisvaltaiseen ympäristön resurssien säästämiseen. Tutkimus on jakautunut kahteen strategisen painopistealueeseen, globaaleihin vesikysymyksiin ja kestävään materiaalien kiertoon. Näitä laajoja kokonaisuuksia tutkitaan kolmen eri tutkimuskokonaisuuden alla.

Aalto Research groups

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu