Koulutustarjonta

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Economics and Business Administration

IDBM-maisteriohjelma on uraauurtava ja tunnettu koulutusohjelma, joka on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monialaisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden, taiteen tai tekniikan maisterin tutkinnon.
Aalto University IDBM master's programme students explaining a concept to a spectator

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoitteet:

Emme työskentele siiloissa, joten miksi meidän pitäisi opiskella sellaisissa? IDBM-maisteriohjelman opiskelijat ratkaisevat monimutkaisia todellisia haasteita monialaisissa tiimeissä ja oppivat ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden haasteita. Ohjelmassa käsitellään muotoilua laajemmin menetelmänä, ajattelutapana ja kilpailuetuna. Tämä tapahtuu keskittymällä tuote-, palvelu- ja liiketoimintamuotoiluun, tekniikkaan ja innovaatiojohtamiseen. IDBM-maisteriohjelman suorittaneilla on

 • kyky työskennellä ja johtaa erilaisia tiimejä. He osaavat hyödyntää omia vahvuuksiaan monialaisissa tiimeissä. He hallitsevat tärkeät viestintä- ja vuorovaikutustaidot yhteistyönä tehtävissä yrityshankkeissa. Heillä on elintärkeät projektinhallintataidot, mikä tekee heistä tehokkaita tiimipelaajia.
 • tulevaisuuteen katsova maailmankuva. Heillä on tietämys nykyisistä ja tulevista suuntauksista, jotka muokkaavat organisaatioita ja yhteiskuntia.
 • ymmärrys liiketoiminnan lisäksi myös muotoilusta ja tekniikasta. Heillä on laaja liiketoimintaosaaminen, sillä he ymmärtävät myös muotoilua ja teknologiaa, minkä ansiosta heillä on kokonaisvaltaisempi käsitys siitä, miten luodaan arvoa loppukäyttäjille.
 • johtamistaidot ja kyky kehittää ja johtaa muotoilupohjaisia strategioita. He ymmärtävät, miten muotoilua johdetaan ja miten sen vaikutuksia voidaan arvioida ja analysoida. He ovat oppineet alan johtajilta, miten luodaan uusia ideoita ja toteutetaan ne muotoilupohjaisten strategioiden ja prosessien avulla.

IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat valmiita työskentelemään merkittävissä tehtävissä muotoilun, liiketoiminnan ja tekniikan yhtymäkohdassa toimivissa tiimeissä. He kykenevät edistämään innovointia ja johtamaan uusia yrityshankkeita globaaleissa ympäristöissä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

IDBM-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • IDBM-pääaineopinnot (40 op)
 • sivuopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (20 op)
 • pro gradu ‑tutkielma (30 op)
 • tutkielmaseminaari (6 op)

IDBM-maisteriohjelman ensimmäinen vuosi koostuu IDBM-pääaineopintojen pakollisista moduuleista ja kuuden kuukauden pituisesta yrityshankkeesta. Toisen vuoden aikana opiskelijat voivat täydentää opintojaan lähtemällä opiskelijavaihtoon yhden lukuvuoden ajaksi tai tekemällä sivuaineopintoja tai valitsemalla lisäkursseja kiinnostuksen kohteidensa ja urapolkunsa vaatimusten mukaan.

Lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittaville IDBM-maisteriohjelman opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus laajentaa opintojaan suorittamalla kaksoistutkinto Barcelonan ESADE Business Schoolissa Espanjassa.

Opintojen sisältö

IDBM-maisteriohjelman opiskelijat opiskelevat kursseja kansainvälisessä, tiiviissä ja monimuotoisessa opiskelijayhteisössä. Pakolliset IDBM-ydinopinnot on yhdistetty laajaan yrityshankkeeseen ja siihen liittyvään tiimityöhön, jonka avulla opiskelijat oppivat hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia tietoja, työkaluja ja menetelmiä käytännössä. Lisäksi IDBM-maisteriohjelman yrityshanke syventää opiskelijoiden ymmärrystä globaalia muotoiluvetoista liiketoimintaa harjoittavien yritysten todellisista prosesseista. Projektinhallinnan ja liiketoiminnan suunnittelun osaamista kehitetään hankkeiden avulla.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Business Model Design (5 op)
 • Corporate Entrepreneurship and Design (5 op)
 • IDBM Industry Project (15 op)
 • Networked Partnering and Product Innovation (5 op)

Katso kaikki kurssit

The opportunities in the digital design & innovation space have all come through the lovely people I met during my studies in IDBM.

Juho Kinnunen, Senior Business Designer, Futurice

Kansainväliset mahdollisuudet

Opiskelijat opiskelevat kunnianhimoisessa ja monipuolisessa opiskelijaryhmässä, jonka jäsenet ovat eri puolilta maailmaa. Opiskelijat toteuttavat intensiivisen yrityshankkeen globaalille organisaatiolle monialaisissa tiimeissä ja osallistuvat matkoille, joita tehdään hankkeen haasteisiin liittyviin kohteisiin. Lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun IDBM-maisteriohjelman opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus laajentaa opintojaan suorittamalla kaksoistutkinto Barcelonan ESADE Business Schoolissa Espanjassa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

IDBM-maisteriohjelma on aidosti monitieteinen ohjelma, jonka ytimessä on Aalto-yliopiston visio rohkeiden ajattelijoiden yhteisöstä, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja liiketoiminnan. Opiskelijoilla on täysin ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella ja työskennellä yhdessä kunnianhimoisten taiteiden ja suunnittelun, kauppatieteiden, insinööritieteiden, kemian tekniikan, sähkötekniikan ja perustieteiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa.  

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

IDBM-maisteriohjelma antaa valmiudet työskentelylle luovilla aloilla ja organisaatioissa, jotka hyödyntävät luovuutta, muotoilua ja teknologiaa kilpailuasemansa keskeisinä osatekijöinä. Näitä uramahdollisuuksia avautuu niin suurissa monikansallisissa yrityksissä kuin startup-yrityksissäkin eri aloilla, kun organisaatiot ymmärtävät, miten ne voivat säilyä merkityksellisinä toimijoina ja luoda paremmin arvoa muotoilun avulla. IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet luovat muotoilun avulla ja usein viimeisintä tekniikkaa hyödyntäen uusia tuotteita ja palveluita työskennellessään eri tehtävissä, jotka vaihtelevat palvelumuotoilusta suunnitteluun ja strategiointiin.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, IDBM-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 – 3.1.2022.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2021 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2022 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2022 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2022 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

 

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä IDBM:n ohjelmapäällikköön Anna-Mari Saareen osoitteessa [email protected].

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Lisätietoa ohjelmasta löytyy osoitteesta https://www.idbm.aalto.fi.

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
IDBM student wearing AR glasses

IDBM Alumni Stories

See what the IDBM alumni have to say about the programme, and how the master's studies helped them along their career paths.

Kauppakorkeakoulu

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu