Koulutustarjonta

Master's Programme in Accounting

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista asiantuntemusta, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla aloilla ympäri maailman.
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoitteet

Laskentatoimella on keskeinen rooli jokaisen yhtiön strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Sen tehtävänä on tuottaa ja hyödyntää taloudellista ja ei-taloudellista tietoa, joka mahdollistaa oikeiden valintojen ja strategisten muutosten tekemisen turbulentissa globaalissa yritysmaailmassa. Accounting-ohjelmasta valmistuvilla on:

 • Syvällistä taloudellista osaamista. He pystyvät tuottamaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja viestimään taloudellista tietoa organisaatioiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan hyödyksi.
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. He tarkastelevat hallinnollisia haasteita lukuina ja osaavat etsiä niihin ratkaisuja.
 • Hyvät johtamistaidot. He pystyvät edistämään tehokkaasti johdon tietojärjestelmien kehittämistä.
 • Ratkaiseva asema organisaatioissa. He muokkaavat ja ohjaavat organisaatioiden strategista ja operatiivista päätöksentekoa.
 • Yleismaailmallista osaamista. Laskentatoimi ja taloudelliset taidot ovat yleismaailmallisia, ja niitä voi soveltaa erilaisissa organisaatioissa kaikilla  aloilla ympäri maailman.

Accounting-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on laskentatoimeen kuuluvan taloudellisen osaamisen lisäksi huippuluokan taidot soveltaa kyseistä osaamista liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen, operatiivisen ja strategisen päätöksenteon johtamiseen ja yritysten toimintatapojen parantamiseen.

What makes studying in the Master's programme in Accounting so unique?

Photo of Emma-Riikka Myllymäki, alumna of the Master's programme in Accounting.

''Accounting for sustainability - Accounting expertise in reporting, measuring, controls, and assurance can enhance organizations' sustainability reporting, which is in the core for sustainable decision-making inside and outside the organizations, and further, for achieving the sustainability goals of the future.''

Emma-Riikka Myllymäki, Assistant Professor of Accounting, Aalto University School of Business

Anna Kuusela, alumna of the Master's programme in Accounting

“Today I have the confidence in myself and my skills: I believe I can figure anything out. This is one of the key mindset shifts shaped by my studies at Aalto and I know this will set me up for success…for life."

Anna Kuusela, International online confidence coach for women and Founder & CEO of SISU Collective

Jussi Siitonen_alumnus of the Master's programme of Accounting

“My expectations for studying Accounting at the Aalto University School of Business were to get a strong analytical skill set to understand business dynamics and keep all the options open for further career opportunities. Now, after 30 years in the business I can assure that Accounting provided me not only with the analytical toolbox but also the capability to understand the importance of financial information as well as how to use that in the business world.”

Jussi Siitonen, Chief Financial Officer, Amer Sports

Teemu Malmi_Alumnus of the Master's programme in Accounting

"Accounting is the language of business and needs to be understood well by all aiming to achieve leading positions in contemporary organizations. Our master’s program is designed to equip you with solid financial skills to guarantee success in variety of jobs including general management, financial management, consultancy, entrepreneurship and many others."

Teemu Malmi, Professor of Accounting, Aalto University

Alumna of the master's programme in accounting: Kati Marttila

"Master’s studies at Aalto provided me with a solid foundation in financial reporting, as well as great opportunities for connecting with professionals from a variety of companies – everything needed for starting my career in the field."

Kati Marttila, Controller, Cargotec

Lukuvuosimaksut ja apuraha

Lukuvuosimaksu on 15000 € EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskielet

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Accounting-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältää pro gradu -tutkielman (30 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Ohjelman opetusmenetelmät hyödyntävät case-pohjaista oppimista ja analyyttisia harjoituksia: tosielämän liiketoimintaongelmia ratkotaan oikeiden taloudellisten tietojen ja analyysityökalujen avulla. Teoreettisia luentoja tasapainotetaan itsenäisillä käytännön tehtävillä, case-opetuksella ja ryhmätyöskentelyllä. Laskentatoimen laitos ottaa mielellään vastaan opiskelijapalautetta ja hyödyntää sitä tarjotakseen opiskelijoille entistä paremman oppimiskokemuksen. Laskentatoimen alalla on kaksi painopistealuetta:

Kansainväliset mahdollisuudet

Laskentatoimi on yleismaailmallinen ala, joka luo erityisen suotuisan pohjan kansainväliselle uralle. Kaikkia koulutusohjelmassa opittuja taitoja voi soveltaa maailmanlaajuisesti ja kaikilla aloilla. Kansainvälisyys ja globaalit aiheet ovat olennainen osa Laskentatoimen kursseja.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Monitieteiset mahdollisuudet 

Laskentatoimea tarvitaan kaikkien alojen yrityksissä ja sen soveltaminen ei rajoitu pelkästään kauppatieteelliseen alaan. Laskentatoimen pääaineopiskelijana sivuaineen ja vapaasti valittavat opinnot voi valita laajasta valikoimasta omien kiinnostusten ja tavoitteiden mukaan.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Accounting-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on laajat uramahdollisuudet. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi talousjohtaja, business controller, talousanalyytikko, tilintarkastaja ja yrityskonsultti. Tavallinen reitti yliopistosta näihin tehtäviin kulkee usein yritysyhteistyön kautta. Opiskelijat voivat verkostoitua yritysten kanssa erityisesti opintojaksojen aikana (esim. Capstone-kurssi), Aalto Accountingin (laskentatoimen opiskelijoiden ainejärjestö) järjestämässä opiskelijatoiminnassa ja opinnäytetyön yhteydessä. Useimmilla laskentatoimen opiskelijoilla on työpaikka valmiina jo ennen ohjelmasta valmistumista.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Accounting-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 – 3.1.2022.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2021 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2022 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2022 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2022 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan Anna Kupariseen osoitteessa [email protected]

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected]
 

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Accounting group, Heidi Kouvo

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu