Koulutustarjonta

Elokuvaus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.
elokuvaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Koulutuksen kuvaus

Päivitetään suomeksi syksyn 2022 aikana

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.Lisäksi opinnoissa tutustaan elokuvaajan muuttuneeseen rooliin sekä uusien teknillis-taiteellisten työmetodien ja -tekniikoiden hallintaan ja niiden innovatiiviseen tutkimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Opintojen rakenne

Koulutuksessa opiskelijan persoonallinen näkemys vahvistuu elokuvauksen taiteellis-teknisen osaamisen ja yhteistyötaitojen ollessa fokuksessa.

Elokuvaajan työnkuvaa vahvistetaan ja syvennetään laajoissa maisteriopintokokonaisuuksissa ja workshopharjoitteissa sekä kotimaassa että ulkomailla sekä ammattitekniikkaa että taiteellista ilmaisua käsittelevillä kursseilla. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuvauksen ennakkosuunnittelun työvaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2022-2024 opinto-oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

-

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Elokuvauksen opiskelijoiden kansainvälistymistä ja verkostoitumista tuetaan sekä kansallisille että kansainvälisille festivaaleille osallistumalla, joissa elokuvaajan ammatin hahmottaminen ja oppiminen syvenee. Elokuvauksen pääaine panostaa myös eri elokuvakoulujen väliseen yhteistyöhön, opiskelijavaihtoon sekä workshop-, kurssi- että opiskelijatapaamisten tasolla.

Jatko-opintomahdollisuudet

-

Uramahdollisuudet

Taiteen maisteriksi valmistunut kuvaaja kykenee toimimaan taiteellisesti vastaavana vaativissa näytelmä-, dokumentti- ja mainoselokuvissa. Elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee toimimaan pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan, tv- ja mainoselokuvan kuvaajana. Kuvaajat työskentelevät myös alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa elokuva-alalle ensisijaisesti vahvoja persoonallisia ammattilaisia, mutta koulutus kannustaa myös jatko-opiskeluun hakeutumista ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa laajalti elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Kuvaajat soveltavat ammattitaitoaan myös erilaisissa digitaalisen jälkituotannon ja efektityön työvaiheissa sekä virtuaalilavastusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Elokuvauksen opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, graafinen suunnittelu, digitaalinen ja virtuaalinen lavastus ja digitaalisen mallinnuksen opinnot.

Tutkimuksen painopisteet

-

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

-

Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Film and Television – Cinematography will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments.

Previous experience in professional field of filmmaking, TV-drama or documentaries or previous education to be able to understand and use film- and digital camera equipment, lit scenes, take care of cinematic continuity and to work with camera- and film crews.

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

We are intensively looking for applicants who can handle basic technical work, group work, cinematographer's basics of artistic planning and technical management - and all these in different stages of filmmaking process. Yet, it is possible to start in our MA programme even without actual previous BA studies in any film school. But in that case, we are looking for a clear presentation of professional career, portfolio with work examples that need to fulfill also artistic expectations.

 

Applicants without a previous degree or with a degree from another field are taken into account.

 

Portfolio is required from all applicants to evaluate applicant’s experience and artistic insight to the cinematographer’s studies or work.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Ability to understand and use film- and digital camera equipment, lit scenes, take care of cinematic continuity and to work with camera- and film crews.

Basic understanding of different phases of pre-production, filming and post-production. In order to cope in MA level, chosen applicants should have at least basic education or experience of all those fields, since in MA level we are focusing to deepen the skills that applicants have learned already during their BA studies.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

 

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Motivation letter to explain your reasons for applying for this major and your particular interest(s) including possible research questions of interest in the field in question. In addition, the plan must specify your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, artistic vision, aspects related to the work and creative goals.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other required knowledge (achievements

What we look for in an applicant/Admission requirements

CV that explains applicant's accurate status in presented works.

To evaluate the role and experience in the field or during previous studies.

Method of demonstrating competence

CV

The study option does not consider recommendation letters.

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

 

What we look for in an applicant/Admission requirements

During the interview phase we are checking the general understanding of group work, filmmaking process and ability to analyse visual arts in general.

Method of demonstrating competence

Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

We are looking for applicants who have previous experience in professional field of filmmaking, TV-drama or documentaries or are educated and able to understand and use film- and digital camera equipment, lit scenes, take care of cinematic continuity and to work with camera- and film crews.

Students are taught to work during different phases of pre-production, filming and post-production. Our aim is not only to give technical education but also an artistic insight to the cinematographer’s work. In order to cope in MA level, chosen applicants should have at least basic education or experience of all those fields, since in MA level we are focusing to deepen the skills that applicants have learned already during their BA studies.

We are intensively looking for students who can handle basic technical work, group work, cinematographer's basics of artistic planning and technical management - and all these in different stages of filmmaking process. Yet, it is possible to start in our MA programme even without actual previous BA studies in any film school. But in that case, we are looking for a clear presentation of professional career, portfolio with work examples that needs to fulfill also artistic expectations and a CV that explains applicant's accurate status in presented works.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria comprises two phases: 

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

  • Artistic and/or design practice
  • Relevance of previous studies
  • Suitability/motivation letter
  • Other areas of competence

Only the applications who are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria:

  • Suitability/Interview.

During the interview phase we are checking the general understanding of group work, filmmaking process and ability to analyse visual arts in general.

Part of the applicants are invited to the second stage. The invitation to the second stage is sent to the applicants at latest 7 days in advance.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

Electronic portfolio that includes three (3) work samples accessible online via hyperlinks and both a written and visual portfolio to present the work. Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf.

The applicant uploads the electronic portfolio to the application system as one PDF file before sending the application. The portfolio should contain work related to your artistic expression, and showcase your prior scientific, professional and/or artistic activity on a broad scale. The list of works must include at least the name and/or theme, method of production, format, size, purpose and year of production, while also specifying where and when the works have been exhibited performed or published.

Motivation letter

The motivation letter should explain your reasons for applying for this major and your particular interest(s) including possible research questions of interest in the field in question. In addition, the plan must specify your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, artistic vision, aspects related to the work and creative goals.

The maximum length of the motivation is 4000 characters.

CV

Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants without a previous degree or with a degree from another field are taken into account. The study option does not consider recommendation letters.

Language of the application documents

The application documents must be submitted in Finnish (Swedish) or English.

Seuraa meitä somessa!

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu