Koulutustarjonta

Elokuvaohjaus - Elokuvataide, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.
elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

15.3.2023 – 30.3.2023

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Seuraava hakuaika alkaa 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

Koulutuksen kuvaus

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Opetuskieli

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaohjauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi

Opintojen rakenne

Koulutus sisältää elokuvataiteen yhteisiä elokuvanteon kokonaisprosesseja sekä ohjauksen ammattialueen erityisosaamista avaavia opintoja.

Elokuvaohjaajan työhön perehdytään sekä tutustumalla ohjaajan työn osa-alueiden käsitteisiin ja traditioon että tutkimalla ja kokeilemalla uutta. Harjoitteet kasvavat opintojen edetessä yksittäisistä tilanteista ja kohtauksista kokonaisiksi lyhytelokuvateoksiksi. Elokuvaohjaajan tulee tuntea taiteellisia ilmaisukeinoja, tuotannollisia käytäntöjä, teknisiä välineitä sekä teoreettista käsitteistöä.

Koulutus perustuu käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, erikokoisissa ryhmissä työskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Elokuvaohjauksen opintoihin sisältyy yhteisiä opintokokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa sekä kurssi- ja työpajatyöskentelyä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Elokuvaohjaajan tulee hallita lyhytelokuvan kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja tuotannon toteutukseen sekä jälkitöiden taiteelliseen johtamiseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy elokuvaohjauksen prosessin kaikkiin vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön. Harjoitustuotannoissa opiskellaan elokuvaohjaamisen kokonaisprosessia ja käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja elokuvatuotannon eri vaiheissa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvaohjauksen opiskelijoille suositeltava sivuaine on audiovisuaalisen kerronnan ja dramaturgian sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan syventää osaamistaan jollakin elokuvaohjauksen osa-alueella kuten käsikirjoittamisessa, kuvauksessa, dokumentaarisessa elokuvassa, leikkauksessa tai animaatiossa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisiin tapahtumiin kuten Göteborgin elokuvafestivaalin opiskelijatapahtumaan osallistuminen, vaihto-opiskelijat ja -opettajat ja vierailijat rikastuttavat opiskelija ymmärrystä alasta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja laitoksen tutkimusryhmistä tässä linkissä.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuva- ja tv-ohjaaja kykenee toimimaan lyhytelokuvan, tv-elokuvan tai tv-sarjan ohjaajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen.

Elokuvaohjaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Elokuvaohjaajat soveltavat ammattitaitoaan myös kaupallisissa elokuva- ja videotuotannoissa, ja myös muissa kuin fiktiivisissä produktioissa.

Tutkimuksen painopisteet

Laitoksella tehtävä tutkimus lisää ymmärrystä elokuvan ilmaisukeinoista ja tuotantoprosessista. Käytäntölähtöinen tutkimusote perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen vuoropuheluun. Löydät lisää tietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä seuraavasta linkistä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laitos tekee aktiivista yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry tekee aktiivista yhteistyötä ohjauksen linjan ja ohjausopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilla on mahdollista ottaa kursseja myös muista Aalto-kouluista. Teemme myös yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa (esimerkiksi Taideyliopisto).

Haku kandidaattikoulutuksiin
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

Seuraava hakuaika alkaa 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu