Economics-kandidaattiohjelma, Otaniemen kampus

Uusi Economics-kandidaattiohjelma antaa työkalut maailman ymmärtämiseen ja muuttamiseen.
Economics-kandidaattiohjelma

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

9.1.2019 - 23.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 23.1.2019
Lue lisää
School of Business Students
Chattaa opiskelijoidemme kanssa!

Chattaa opiskelijoidemme kanssa! Facebook chat englanninkielisiin kandiohjelmiin hakeville hakijoille on auki 9.1.-23.1.2019. Kysy opiskelusta, opiskelijaelämästä tai millaista on asua pääkaupunkiseudulla. Voit osoittaa kysymyksesi myös ohjelmajohtajalle.

Lähetä meille viesti!

Studying economics

Taloustieteen opiskelu on elämäni parhaimpia päätöksiä. Voin hyödyntää taitojani laajasti terveys-, ympäristö- ja tasa-arvokysymyksissä.

Eeva Hietamäki, Analyst, Compass Lexecon

Koulutuksen tavoite

Mikä on tehokkain keino estää ilmastonmuutosta? Johtavatko kansainvälinen kauppa ja maahanmuutto epätasa-arvoisempaan maailmaan? Mikä on paras tapa edistää innovaatioita? Kuinka suojaudumme seuraavalta finanssikriisistä? Aallon Economics-kandidaattiohjelmassa opit analysoimaan tämän tyyppisiä kysymyksiä.

Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka perustuu teoreettisiin malleihin ja huolellisiin data-analyyseihin. Ohjelmassamme opetellaan ilmiöiden mallintamista, empiirisiä metodeja sekä instituutiota Suomen johtavassa taloustieteen tutkimus- ja koulutusyksikössä. Professorimme ovat kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita, jotka ovat työskennelleet maailman parhaimmissa yliopistoissa. He toimivat neuvonantajina ja asiantuntijoina valtioiden, yksityisten yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisissa kysymyksissä. Economics-kandidaattiohjelma sisältää myös matematiikan ja ohjelmoinnin opintoja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Economics-kandidaattiohjelmaan valitaan 40 uutta opiskelijaa. Etsimme analyyttisiä opiskelijoita, jotka haluavat ymmärtää, miten yhteiskuntamme toimii. Tarjoamme maailmanluokan koulutuksen, joka painottaa analyyttisiä taitoja ja laskenta- ja data-analyysitekniikoita. Tällaiset taidot ovat erittäin kysyttyjä työelämässä. Lisäksi taloustieteen kandidaattiohjelma tarjoaa erinomaisen pohjan taloustieteen ja muiden kvantitatiivisten tieteenalojen jatko-opintoihin. Ohjelma tarjoaa suoran pääsyn maisteriopintoihin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Taloustieteen opiskelijat ovat usein myös jatkaneet arvostetuimpiin ulkomaisiin maisteri- ja tohtoriohjelmiin.

Lisätietoa opetuskielistä

Ohjelman opetuskieli on englanti. Halutessaan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja tai vapaasti valittavia opintoja suomeksi.

Maksullisuus

Lukuvuosimaksut koskevat EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, jotka aloittavat opinnot englanninkielisissä kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa syksystä 2017 alkaen.

Aalto-yliopiston englanninkielisessä Economics-kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa ja maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on myös apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Aalto-yliopistossa apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Aalto-yliopistolla on myös kannustinapurahajärjestelmä, joka palkitsee opintojen etenemisestä.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

Uramahdollisuudet

Taloustieteilijöille on kysyntää kansallisissa ja kansainvälisissä yrityksissä ja organisaatioissa, jotka vaativat työntekijöiltään täsmällistä analyyttistä osaamista. Näissä tehtävissä taloustieteilijä hyödyntää teoreettista osaamistaan ja käytännön analyyttisiä työkaluja ratkaistakseen tosielämän haasteita ja tuottaakseen korkealuokkaisia analyysejä. Economics-kandidaattiohjelman opiskelijat hyötyvät ohjelman akateemisen henkilökunnan, akateemisen maineen ja kanssaopiskelijoiden kansainvälisistä näkökulmista.

Useimmat taloustieteen laitoksen kandidaattitason opiskelijat jatkavat opintojaan maisteritasolle, josta valmistuessaan jatkavat monenlaisiin työtehtäviin, muun muassa yrityksissä, julkisella sektorilla, tutkijana, finanssialalla tai start upeissa. Tyypillisiä esimerkkejä ensimmäisistä työtehtävistä valmistumisen jälkeen ovat analyytikon, konsultin ja neuvonantajan työt.

Keskinen Maija

Studying Economics at Aalto has landed me in my dream job: Making an impact on our society through evidence-based policy-making.

Maija Keskinen Data Analyst, Finnish Tax Administration

Jatko-opintomahdollisuudet

Economics –kandidaattiohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on automaattinen opiskeluoikeus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin. Opiskelija voi esimerkiksi jatkaa suoraan taloustieteen maisteriohjelmaan, joka toteutetaan integroidusti Helsinki Graduate School of Economicsin kanssa. Ohjelma antaa myös hyvän pohjan jatkaa opintoja muissa johtavissa kansainvälisissä yliopistoissa. Taloustieteen opiskelijoitamme on päässyt opiskelemaan muun muassa MIT:iin, Stanfordiin, Princetoniin, London School of Economicsiin sekä Pompeu Fabran ja Toulousen yliopistoihin.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan.

Koulutuksen sisältö

Analyyttisille taloustieteen asiantuntijoille, jotka hallitsevat myös tietojenkäsittelyä ja data-analytiikkaa, on kova kysyntä. Missiomme on vastata tähän kysyntään ja valmistaa opiskelijat haastaviin työtehtäviin. Economics-kandidaattiohjelma hyödyntää Aalo-yliopiston ydinosaamisalueita perustieteiden korkeakoulun puolelta.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat käyvät lukuisia taloustieteen perusteiden kursseja, jotka tutustuttavat opiskelijat taloustieteen tapaan lähestyä ja analysoida erilaisia paikallisia ja globaaleja ongelmia. Kurssit perustuvat CORE-Econ projektiin, joka tarjoaa interaktiivisia tapoja oppia taloustiedettä käytännön kysymyksiä ratkomalla (http://www.core-econ.org/). Lisäksi ensimmäisen vuoden opinnot sisältävät matematiikan ja ohjelmoinnin kursseja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta.

Toisena opiskeluvuonna opitaan analysoimaan talouden toimijoiden käyttäytymistä, markkinoiden toimintaa, markkinavääristymien korjaamista, makrotaloustieteen ilmiöitä, kansallisia ja kansainvälisiä instituutioita sekä julkistaloutta. Samalla opitaan myös hyödyntämään matemaattisia, tilastollisia ja ohjelmointitekniikoita oikeiden taloustieteellisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat valitsevat erityisalueiden kursseja, kuten digitaalisten markkinoiden, energia- ja ympäristötalouden, raha- ja pankkiteorian, urbaanin taloustieteen sekä taloustieteen historian kursseja. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat kandidaattityön.

Opiskelijoiden on mahdollista valita vapaavalintaisia kursseja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja muista Aallon korkeakouluista. Lisäksi opiskelijat kehittävät kieli- ja kommunikointitaitojaan. Ohjelmaan voi yhdistää sivuaineopintoja kauppakorkeakoulusta tai Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus viettää lukukausi ulkomailla vaihto-opiskelijana.

Opintojen rakenne

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu käyttää ECTS-arviointisysteemiä (Europeam Credit Trasfer System). Yksi lukuvuosi vastaa 60opintopistettä (ECTS-pistettä), joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelua. Kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Työmäärä kuuden opintopisteen kurssille on 160 tuntia sisältäen luennot sekä muut professorin antamat tehtävät luentojen ulkopuolella.

Bachelor Programme in Economics structure of studies

Opinnäytetyö

Kandidaatti­tut­ki­el­man tavoitteena on osoittaa, että opiskelija kykenee sovelta­maan tieteellisiä menetelmiä ja tutkimustuloksia valitsemaansa taloustieteen osa-alueen ongelmien ratkaisuun.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa otat osaa kansainväliseen ja monikulttuuriseen ympäristöön, jossa professoreita ja opiskelijoita on saapunut ympäri maailmaa. Kaikki taloustieteen laitoksen professorit ovat joko valmistuneet tohtoreiksi ulkomaisista ohjelmista tai heillä on työkokemusta ulkomaisista yliopistoista. Myös sinulla on mahdollisuus viettää lukukausi ulkomailla vaihto-opiskelijana yhdessä kauppakorkeakoulun lukuisista yhteistyö-yliopistoista tai sisällyttää ulkomainen työharjoittelu opintoihisi.

Valintakriteerit

Vuonna 2019 Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Economics –kandidaattiohjelmaan otetaan 40 uutta opiskelijaa. Valmistuttuaan kauppatieteen kandidaatiksi opiskelijalla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa maisteritason koulutusohjelmissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Taloustieteen maisteriohjelma on integroitu Helsinki Gratuate School of Economicsiin.

Hakeminen Economics-kandidaattiohjelmaan tapahtuu Opintopolussa (opintopolku.fi). Hakuaika syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen on 9.- 23.1.2019.  Tarkemmat hakua koskevat tiedot ja valintaperusteet vuodelle 2019 löytyvät täältä.

Vuoden 2020 opiskelijavalinnassa käytettävät pisteytystaulukot on julkaistu täällä.

Haku Economics-kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v +2 v)

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut

Otakaari 1, 02150 Espoo

Email: hakijapalvelut[at]aalto.fi

Puhelin: + 358 40 353 8105

Seuraa meitä:

Facebook, Instagram, Snapchat & Twitter: @aaltobiz

Tutustu meihin

Uusi Kauppakorkeakoulu_Aalto-yliopisto

Uusi Kauppakorkeakoulu nousee Aalto-yliopiston kampuksen sydämeen

Uusi rakennus valmistuu ennen joulua ja Kauppakorkeakoulu muuttaa siihen vuoden 2019 alkupuolella.

Uutiset
Students at Aalto

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 23.1.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu