Koulutustarjonta

Dokumentaarinen elokuva - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa innovatiivisia, kriittisiä ja analyyttisiä dokumentaarisen elokuvan tekijöitä toimimaan niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä. Opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti dokumentaarisen elokuvan historiaa ja käytäntöjä. Lisäksi pääaine kannustaa opiskelijoita muovaamaan dokumentaarisen elokuvan tulevaisuutta tarinankerronnan, taiteen ja tutkimuksen muotona.
dok

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa innovatiivisia, kriittisiä ja analyyttisiä dokumentaarisen elokuvan tekijöitä toimimaan niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä. Opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti dokumentaarisen elokuvan historiaa ja käytäntöjä. Lisäksi pääaine kannustaa opiskelijoita muovaamaan dokumentaarisen elokuvan tulevaisuutta tarinankerronnan, taiteen ja tutkimuksen muotona.

Opiskelijat kehittyvät taiteilijoina ja tutkijoina luovan tutkimisen, käytännön työn ja yhteistyön kautta. He oppivat yhdistämään käytännön osaamisen ja käsitteellisen ajattelun, mikä kasvattaa heidän ammattitaitoaan ja tekee heistä dokumentaarisen elokuvan edelläkävijöitä.

Alan kehittäjäksi. Dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia ja luovia ammattilaisia, jotka kehittävät alaa ja sen mahdollisuuksia. Opiskelijat syventävät tarkkailun, tarinankerronnan ja taiteellisen ilmaisun taitojaan. He kehittävät työpajakursseilla ja harjoitustöiden kautta tyyliään dokumentaarisen elokuvan ohjaajina.

Taiteen tutkimus. Pääaineen opiskelijat kehittyvät dokumentaarisen elokuvan huippuosaajiksi, joilla on syvällinen yhteys alan uraauurtaviin taiteen tutkimuksen menetelmiin. Opiskelijat kokeilevat dokumentaarisen elokuvan nykyisiä ilmaisumuotoja ja perehtyvät sen historiaan, teoriaan ja etiikkaan, ja kehittävät tutkimusmetodeja taiteellisen toimintansa tutkimiseen. Opiskelijat saavat mahdollisuuden ohjata maisteriopintojen lopputyöelokuvan, mikä on heille arvokas tilaisuus kehittää ammattitaitoa ja osallistua dokumentaarisen elokuvan perinteen kehittämiseen.

Näkökulmien runsaus. Dokumentaarisen elokuvan pääaineopintoihin kutsutaan usein suomalaisia ja ulkomaalaisia vierailevia luennoitsijoita ja taiteilijoita, jotka tarjoavat opiskelijoille monipuolisia näkökulmia ja rikastavat oppimiskokemusta. Opiskelijat ovat läpi opintojensa säännöllisesti tekemisissä elokuva-alan ammattilaisten, taiteilijoiden ja yritysten kanssa. Se edistää opiskelijoiden elokuva-alan tuntemusta sekä kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Harjoituselokuvien myötä opiskelijat kehittävät yhteistyö- ja tiimityötaitojaan.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tuottaa opinnäytetyönään elokuva tuotantoyhtiön kanssa ja saada mentorointia alan ammattilaisilta. Tällainen merkityksellinen vuorovaikutus ammattilaisten kanssa valmistaa opiskelijaa toimimaan alan ammattilaisena opintojensa jälkeen ja jo niiden aikana.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen opetuskieli on englanti. Osa kursseista/osia kursseista saatetaan opettaa myös suomeksi. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Lopputyöelokuvan kehittäminen ja ohjaaminen ja siihen liittyvä kirjallinen opinnäytetyö ovat maisteriopintojen keskeisiä tuloksia. Dokumentaarisen elokuvan pääaineopinnot tukevat tätä luovaa prosessia ja tutkimusprosessia.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineopintojen opetus koostuu eri teemoihin keskittyvistä elokuvatyöpajoista ja luentokursseista. Elokuvatyöpajoissa opiskelijat terävöittävät kykyään havainnoida ja tulkita todellisuutta sekä kokeilunhaluaan dokumentaarisen elokuvan saralla. Luentokurssit auttavat opiskelijoita kehittämään kriittistä ajattelua ja syventämään dokumentaarisen elokuvan perinteen tuntemustaan.

Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa kursseja, joilla käsitellään dokumentaarisen elokuvan eri lajityyppejä ja tyylejä, eri lähestymistapoja dokumentaariseen elokuvaan, sen historiaan, teoriaan ja etiikkaan sekä nykydokumentaarin uusia muotoja. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, sekä dokumentaarisesta elokuvasta kirjoittaminen ja sen ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan, etnografisen elokuvan, performatiivisen dokumenttielokuvan ja essee-elokuvan tuntemus ja tieteiden välinen yhteistyö on tärkeä osa ohjelmaa.

Maisteriopintoihin sisältyy yhteensä 30 op laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja analyyttisiä taitoja sekä antavat valmiuksia tutkimuksen tekemiseen.

Lisätietoja koulutuksen ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Elokuvataiteen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Dokumentaarinen elokuva on yksi elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineista.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Kansainvälistyminen

Dokumentaarisen elokuvan pääaineessa pyritään löytämään sopiva tasapaino yhtäältä ohjelman kansainvälisyyden ja toisaalta niiden velvollisuuksien välille, joita sillä on osana Suomen ainoaa yliopistotasoista elokuvataiteen laitosta. Dokumentaarisen elokuvan pääaine on kansainvälinen, sillä yhä useammat opetushenkilökunnan jäsenet ja opiskelijat tulevat ulkomailta, etenkin Euroopasta.

Kansainvälisyys on myös osa pääaineen opetussuunnitelmaa: teemme säännöllistä pedagogista yhteistyötä useiden elokuvafestivaalien, kuten DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin, Tampereen elokuvajuhlien, Nordisk Panoraman, IDFA:n ja CPH:DOX:in kanssa. Opiskelijat käyvät säännöllisesti näillä suomalaisilla ja kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja -foorumeilla, missä heillä on tilaisuus verkostoitua ja kasvattaa ammattitaitoaan kansainvälisessä ympäristössä.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineopiskelijoilla on myös mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille muun muassa Ruotsiin, Tšekin tasavaltaan, Yhdysvaltoihin tai Japaniin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa jatko-opintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja tutkimusryhmistämme löytyy verkkosivuiltamme.

Uramahdollisuudet

Opiskelijat valmistuvat itsenäisiksi elokuvaohjaajiksi, joilla on mahdollisuus toimia elokuvantekijöinä, opettajina, kriitikkoina ja tapahtumajärjestäjinä. Heillä on mahdollisuus toimia alan tulevaisuuden muovaajina elokuvatuotannoissa, alan organisaatioissa, festivaaleilla ja laajemmalla kulttuurin kentällä.

Maisteritason opinnot ovat vaatimuksena erityisesti opetustehtävissä toimimiseen. Dokumentaarisen elokuvan pääaineesta taiteen maisteriksi valmistuneet opiskelijat ovat maassamme alan kärkeä ja tärkeitä vaikuttajia opettajina tai muilla aloilla. Pääaineesta valmistuneiden opiskelijoiden työt ovat näkyvästi esillä kansainvälisillä festivaaleilla.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineesta (maisteriohjelma) valmistunut kykenee:

  • toimimaan itsenäisenä dokumentaarisen elokuvan ohjaajana tai työllistymään soveltaviin ammattitehtäviin dokumentaarisen elokuvan ammattikentälle (esimerkiksi festivaalit, rahoitus, levitys, tuotanto, tilauselokuvien tuotanto jne.)
  • tunnistamaan saavuttamansa ammattitaidon ansiosta oman tyylilajinsa ohjaajana sekä kyseenalaistamaan ja kehittämään alan käytäntöjä
  • työskentelemään eri alustoilla ja eri ympäristöissä (elokuvallinen dokumentaari, dokumentaarisarjat, interaktiivinen dokumentti, opetus- ja tilauselokuvat, journalistinen ja institutionaalinen dokumentaari sekä tiededokumentaari, jne.)
  • toimimaan dokumentaarisen elokuvan opettajana ja kouluttajana
  • hakeutumaan elokuvan jatko-opintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Performatiivinen dokumenttielokuva, narratiivinen dokumenttielokuva, essee-elokuva, dokufiktio, found footage -elokuva, etnografinen elokuva, yhteisömedia.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Dokumentaarisen elokuvan pääaine koordinoi opiskelijoiden ja elokuvafestivaalien yhteistyötä, tukee opiskelijoiden osallistumista tilauselokuvien tuotantoon ja auttaa opiskelijoita löytämään alan harjoittelupaikkoja, mikä edistää opiskelijoiden ammatillista kehitystä. Opiskelijat voivat suorittaa myös muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kursseja. Teemme lisäksi yhteistyötä esimerkiksi Taideyliopistoon kuuluvien Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun kanssa.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Susanna Helken elokuva Armotonta menoa - Hoivatyön lauluja sai kaksoisvoiton DocPoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla

Dokumenttielokuva hoivatyön arjesta puhuttelee: Susanna Helken elokuvalle kaksoisvoitto Docpoint-festivaaleilla

Armotonta menoa – hoivatyön lauluja -elokuva voitti dokumenttielokuvien kotimaisen kilpasarjan pääpalkinnon sekä yleisöpalkinnon.

Uutiset
vanhempi mieshenkilö istuu kotisohvalla ja katsoo kameraan, sohvan selkänojan päällä on kasa pehmonalleja ja pöydällä palaa kynttilöitä

Poikien puhelin -elokuva on puheenvuoro empatian puolesta

Dokumentaarin teossa pohdittiin, miten suojata soittajien anonymiteettiä ja käsitellä vihapuhetta.

Uutiset
Ohjaaja Saara Hakkaraisen lyhytelokuva Hiljaisuus rikkoo tabua / Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos

Hiljaisuus-elokuva rikkoo tabua 

Saara Hakkaraisen lyhytelokuva kertoo tarinan, jonka päähenkilöllä on vaiettu salaisuus.

Uutiset
A woman dancing in front of a big building

Dokumenttielokuva tarjoaa syväsukelluksen radikaaliin luovuuteen

Aalto-yliopiston oma dokumenttielokuva tarkastelee luovaa ajattelua mahdollisimman monesta kulmasta. Prosessi vaati myös paljetteja ja streetdancea.

Uutiset
Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: