Koulutustarjonta

Contemporary Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Mitkä vaihtoehtoiset materiaalit soveltuvat parhaiten muovin korvaamiseen? Miten perinteiset kädentaidot voidaan yhdistää nykyaikaiseen suunnitteluun? Millaisia tuotteita tarvitsemme muuttuvassa yhteiskunnassamme? Contemporary Design -pääaineen opinnot perustuvat konkreettisiin ja todellisiin tarpeisiin. Opiskelijat saavat tukea luovan ja ammatillisen itsevarmuuden rakentamiseen ja omaksuvat perinteistä muotoiluajattelua laajemman, kokeellisen lähestymistavan muotoiluun.
Iittala Experimental Design Process

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Mitkä vaihtoehtoiset materiaalit soveltuvat parhaiten muovin korvaamiseen? Miten perinteiset kädentaidot voidaan yhdistää nykyaikaiseen suunnitteluun? Millaisia tuotteita tarvitsemme muuttuvassa yhteiskunnassamme? Contemporary Design -pääaineen opinnot perustuvat konkreettisiin ja todellisiin tarpeisiin. Opiskelijat saavat tukea luovan ja ammatillisen itsevarmuuden rakentamiseen ja omaksuvat perinteistä muotoiluajattelua laajemman, kokeellisen lähestymistavan muotoiluun.

Contemporary Design (CoDe) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) ja Collaborative and Industrial Design (CoID). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat niistä taiteen maistereiksi.

Contemporary Design -hakukohteessa koulutetaan herkkävaistoisia ja kaukonäköisiä opiskelijoita, jotka pystyvät kehittämään radikaaleja ratkaisuja ja vastuullisia innovaatioita tulevaisuuden tarpeisiin. Opetusmenetelmiemme ytimessä on se, että arvostamme luovaa prosessia vailla ennalta määrättyjä lopputuloksia. Uskomme, että radikaalisti luovimmat ratkaisut kumpuavat ilmaisunvapaudesta. Tuotokset voivat olla mitä tahansa puhtaasta taiteesta käyttöesineisiin.

Aalto-yliopisto on arvioitu maailman kuudenneksi parhaaksi yliopistoksi taiteen ja muotoilun alalla QS World University Rankingissa. Maailman kärkiluokkaa edustava opetuksemme ja tilamme takaavat, että tästä hakukohteesta valmistuva opiskelija osaa

· toteuttaa konkreettisia tuotantoja ja tehdä kokeiluja, jotka kertovat vahvoista käytännön muotoilutaidoista

· suhtautua vakiintuneisiin muotoiluperinteisiin kriittisesti ja luoda innovaatioita vasta kehittymässä olevilla muotoilun aloilla

· hyödyntää uusimpia tekniikoita ja materiaaleja taiteessaan ja muotoilussaan

· osoittaa vahvaa taiteellista luovuutta ja puolustaa sen merkitystä tutkimustiedon avulla

· asettaa työnsä näytteille ja markkinoida sitä sekä kuvailla sanallisesti omaa asemaansa osana yhteiskunnallista, kulttuurista ja kaupallista kontekstia

· tehdä yhteistyötä yhteiskunnan, kulttuurin ja liike-elämän eri aloilta tulevien kumppanien kanssa

· luoda tulevaisuuteen suuntautuneita tuotteita, palveluja ja järjestelmiä monitieteisissä tai tieteidenvälisissä tiimeissä ja/tai itsenäisenä muotoilijana

· yhdistää luovuuden, uteliaisuuden, jatkuvan uudistumisen ja ilmaisuvoiman analyyttisiin ja käytännön taitoihin

· ymmärtää, miten muotoiluvetoisia, usein monimutkaisia prosesseja johdetaan ja miten niistä viestitään empaattisesti kriittisen ajattelun ja tutkimustiedon pohjalta

· ymmärtää, miten muotoilu vaikuttaa kestävää tulevaisuutta luoviin sosiomateriaalisiin muutoksiin

· harjoittaa muotoilun tutkimusta saadakseen tietoa ja perusteluja käytännön työnsä tueksi sekä hakea taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opetuskieli

Contemporary Design -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Muotoilun maisteriohjelman Contemporary Design -pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opiskelija valitsee pakolliset opintonsa pääaineen opintotarjonnasta. Niiden lisäksi opiskelija suorittaa muotoilun laitoksen yhteisiä opintoja (12 op) ja tekee opinnäytetyön jostain muotoiluun liittyvästä aiheesta (30 op). Opiskelijat suorittavat myös vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Lisätietoja opinnoista: Opinto-opas 2022-2024

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijat perehtyvät nykyaikaiseen suunnittelukulttuuriin ja tärkeimpiin suunnittelukäytäntöihin sekä niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Opiskelijat tutustuvat myös erilaisten materiaalien (myös biomateriaalien) mahdollisuuksiin. Opintojen edetessä opiskelijat kehittävät osaamistaan eri materiaalien kuten keramiikan, lasin tai puun muotoilijoina.

Contemporary Design -hakukohteeseen hyväksytään vuosittain vain pieni määrä hakijoita, mikä takaa, että jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja huomiota. Mitä tulee opinnäytetyöhön, opiskelijat voivat suorittaa sen monilla eri tavoilla. Se voi olla teoreettinen, taiteellinen tai sovellettu tutkimus, taideteos tai näiden yhdistelmä. Opinnäytteeseen voi sisältyä myös jokin tuotanto, esimerkiksi opiskelijan itse muotoilema tuote, taideteos, näyttely tai hanke. Lisäksi opinnäytteeseen sisältyy aina kirjallinen osa.

Irene Purasachit törmäsi kukkateollisuuden jäteongelmaan – nyt hän tekee hylätyistä kukista materiaalia kukkaroihin ja käsilaukkuihin

Lähes puolet myyntiin kasvatetuista kukista päätyy roskikseen eikä kuluttajia ilahduttamaan. Muotoilun maisteriopiskelija ja kukkafani Irene Purasachit keksi ongelmaan ratkaisun ja tuli Suomeen sitä toteuttamaan.

Tutustu Irenen tarinaan
Flower clutch

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistoon tulevat opiskelijat pääsevät osaksi kansainvälistä osaavien, luovien ja vastuullisten yksilöiden muodostamaa yhteisöä. Aallon opiskelijoista 15 % ja henkilökunnasta 40 % on ulkomailta kaikkialta maailmasta, mikä avaa opiskelijoille yhteyksiä kansainvälisiin muotoilijaverkostoihin. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on vahvat siteet maailman johtaviin muotoilualan oppilaitoksiin ja yliopistoihin. Kannustammekin opiskelijoita rikastamaan opintopolkuaan hakeutumalla harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon sekä hankkimaan kokemusta kansainvälisistä kilpailuista, näyttelyistä, konferensseista ja alan messuilta. Contemporary Design -pääaine käy myös jatkuvaa dialogia innostavien kansainvälisten brändien kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto Contemporary Design -pääaineesta antaa hakukelpoisuuden tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Muotoilulla on keskeinen rooli maailmassa, jossa elämme. Olipa kyse sitten mukaansatempaavasta elämyksestä tai kotona olevista kalusteista, olemme tekemisissä muotoiltujen esineiden ja järjestelmien kanssa päivittäin. Teknologia muovaa nopeasti alan muuttujia ja rajoituksia, joten nykypäivän muotoiluala onkin äärimmäisen monimuotoinen ja jännittävä.

Maisteriopinnoista opiskelija saa valmiudet edistää uraansa omien kiinnostuksenkohteidensa ja erikoistumisensa mukaisesti. Contemporary Design -opinnot edistävät opiskelijan mahdollisuuksia luoda uraa luovana yrittäjänä vahvan taiteellisen näkemyksen ohjaamana ja/tai kollektiivin tai startup-yrityksen jäsenenä yhdessä muiden kanssa. Meiltä valmistunut opiskelija on valmis työskentelemään ryhmissä ja hankkeissa yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Valmistunut voi myös jatkaa muotoilu- ja tutkimusosaamisensa kehittämistä tohtoriopinnoissa.

Tutkimuksen painopisteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä muotoilun tutkimus edustaa alansa kansainvälistä huippua. Tutkimusaiheitamme ovat kestävä muotoilu, käytäntöön pohjautuva muotoiluntutkimus (practice-based design research), ihmiskeskeinen muotoiluntutkimus sekä yhteissuunnittelu. Tutkimusympäristömme ja -kulttuurimme mahdollistavat tavoitesuuntautuneen tutkimuksen, mielikuvitukselliset kokeilut, kriittisen keskustelun ja monitieteisen yhteistyön.

Contemporary Design -pääaineessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri tutkimusryhmien kanssa. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa muotoilualan yhteiskunnallinen ja ympäristövastuu sekä erilaisten materiaalien käsitteelliset mahdollisuudet ja ilmaisumahdollisuudet. Viimeaikaisista tutkimushankkeistamme esimerkiksi Working with Soil sai kansainvälistä näkyvyyttä. Hankkeessa käsiteltiin ihmisen toiminnan ekologisia seurauksia keraamisen taiteen kautta. Hanke huipentui Venetsian biennaalin 2019 yhteydessä järjestetyssä tutkimuspaviljongissa pidettyyn näyttelyyn.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston kaikki kuusi korkeakoulua tekevät keskenään laajaa monitieteistä yhteistyötä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on jo pitkään toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita ja kursseja yhteistyössä Aallon ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Koululla on läheiset välit moniin ulkoisiin sidosryhmiin. Yritykset, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelevat, voittoa tavoittelemattomat ja julkiset organisaatiot kääntyvät usein Aalto-yliopiston puoleen ja työstävät opiskelijoiden kanssa aitoja yhteiskunnallisia haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä Aalto on yksi Euroopan johtavista muotoilualan korkeakouluista. CoDe-pääaine tekee Aalto-yliopiston sisällä tiivistä yhteistyötä CHEMARTS-kurssien puitteissa ja koordinoi CHEMARTS-kesäkoulua.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa
Aalto students walking at campus during summer
Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s programme in Design - Contemporary Designwill be evaluated based on the following criteria:

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Skills in relevant area of design; Quality of the creative work including conceptual strength, visualization and communication of the concepts; Courage to explore relevant topics and engagement with materiality.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Completion of adequate undergraduate courses and degree

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Motivation letter:

Appropriate mindset for the studies: willingness to collaborate and take risks when exploring new procedures, techniques and materialities for the future; Ability, fluency and clarity in written English

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Basic skills in some design field; Working experience; Art, craft and design related activities

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Passion to both deepen and broaden the already existing knowledge; Willingness to engage in critical thinking and to find one’s own path to contribute to the field of design; Interest in the social and ecological context of design; Ability to communicate fluently in spoken English.

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

  • Artistic and/or design practice
  • Relevance of previous studies
  • Other areas of competence
  • Suitability/Motivation letter

Only the applicants who fulfill the requirements/are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

  • Suitability/Interview

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest 7 days in advance.

The second phase consist of an interview, which will be conducted online.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

  • Portfolio. The document should not exceed 25 pages and can be at maximum 100 MB.The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.
  • Motivation letter. Max. 3000 characters. The lack of this application document will void your application.
  • CV

Portfolio

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity.

The portfolio can include illustrations, drawings, photographs and technical drawings. The works that are displayed in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly in the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material, such as website, or videos will not be considered during the intake process.

Motivation letter

In the motivation letter the applicant should explain the reasons for applying to Contemporary Design. The letter should also indicate what are the main and particular areas of interests in the field as well as goals and expectations for the studies to be completed in the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. The applicant can describe his/her strengths and interests, as well as vision of art and design, aspects related to work and creative goals.

CV

The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Language of application documents

The application documents must be submitted in English.

Follow us!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu