Koulutustarjonta

Contemporary Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Mitkä vaihtoehtoiset materiaalit soveltuvat parhaiten muovin korvaamiseen? Miten perinteiset kädentaidot voidaan yhdistää nykyaikaiseen suunnitteluun? Millaisia tuotteita tarvitsemme muuttuvassa yhteiskunnassamme? Contemporary Design -pääaineen opinnot perustuvat konkreettisiin ja todellisiin tarpeisiin. Opiskelijat saavat tukea luovan ja ammatillisen itsevarmuuden rakentamiseen ja omaksuvat perinteistä muotoiluajattelua laajemman, kokeellisen lähestymistavan muotoiluun.
Iittala Experimental Design Process

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Mitkä vaihtoehtoiset materiaalit soveltuvat parhaiten muovin korvaamiseen? Miten perinteiset kädentaidot voidaan yhdistää nykyaikaiseen suunnitteluun? Millaisia tuotteita tarvitsemme muuttuvassa yhteiskunnassamme? Contemporary Design -pääaineen opinnot perustuvat konkreettisiin ja todellisiin tarpeisiin. Opiskelijat saavat tukea luovan ja ammatillisen itsevarmuuden rakentamiseen ja omaksuvat perinteistä muotoiluajattelua laajemman, kokeellisen lähestymistavan muotoiluun.

Contemporary Design (CoDe) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) ja Collaborative and Industrial Design (CoID). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat niistä taiteen maistereiksi.

Contemporary Design -hakukohteessa koulutetaan herkkävaistoisia ja kaukonäköisiä opiskelijoita, jotka pystyvät kehittämään radikaaleja ratkaisuja ja vastuullisia innovaatioita tulevaisuuden tarpeisiin. Opetusmenetelmiemme ytimessä on se, että arvostamme luovaa prosessia vailla ennalta määrättyjä lopputuloksia. Uskomme, että radikaalisti luovimmat ratkaisut kumpuavat ilmaisunvapaudesta. Tuotokset voivat olla mitä tahansa puhtaasta taiteesta käyttöesineisiin.

Aalto-yliopisto on arvioitu maailman kuudenneksi parhaaksi yliopistoksi taiteen ja muotoilun alalla QS World University Rankingissa. Maailman kärkiluokkaa edustava opetuksemme ja tilamme takaavat, että tästä hakukohteesta valmistuva opiskelija osaa

 • toteuttaa konkreettisia tuotantoja ja tehdä kokeiluja, jotka kertovat vahvoista käytännön muotoilutaidoista
 • suhtautua vakiintuneisiin muotoiluperinteisiin kriittisesti ja luoda innovaatioita vasta kehittymässä olevilla muotoilun aloilla
 • hyödyntää uusimpia tekniikoita ja materiaaleja taiteessaan ja muotoilussaan
 • osoittaa vahvaa taiteellista luovuutta ja puolustaa sen merkitystä tutkimustiedon avulla
 • asettaa työnsä näytteille ja markkinoida sitä sekä kuvailla sanallisesti omaa asemaansa osana yhteiskunnallista, kulttuurista ja kaupallista kontekstia
 • tehdä yhteistyötä yhteiskunnan, kulttuurin ja liike-elämän eri aloilta tulevien kumppanien kanssa
 • luoda tulevaisuuteen suuntautuneita tuotteita, palveluja ja järjestelmiä monitieteisissä tai tieteidenvälisissä tiimeissä ja/tai itsenäisenä muotoilijana
 • yhdistää luovuuden, uteliaisuuden, jatkuvan uudistumisen ja ilmaisuvoiman analyyttisiin ja käytännön taitoihin
 • ymmärtää, miten muotoiluvetoisia, usein monimutkaisia prosesseja johdetaan ja miten niistä viestitään empaattisesti kriittisen ajattelun ja tutkimustiedon pohjalta
 • ymmärtää, miten muotoilu vaikuttaa kestävää tulevaisuutta luoviin sosiomateriaalisiin muutoksiin
 • harjoittaa muotoilun tutkimusta saadakseen tietoa ja perusteluja käytännön työnsä tueksi sekä hakea taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opetuskieli

Contemporary Design -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Muotoilun maisteriohjelman Contemporary Design -pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opiskelija valitsee pakolliset opintonsa pääaineen opintotarjonnasta. Niiden lisäksi opiskelija suorittaa muotoilun laitoksen yhteisiä opintoja (12 op) ja tekee opinnäytetyön jostain muotoiluun liittyvästä aiheesta (30 op). Opiskelijat suorittavat myös vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Lisätietoja opinnoista: Opinto-opas 2022-2024

Muotoilun maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijat perehtyvät nykyaikaiseen suunnittelukulttuuriin ja tärkeimpiin suunnittelukäytäntöihin sekä niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Opiskelijat tutustuvat myös erilaisten materiaalien (myös biomateriaalien) mahdollisuuksiin. Opintojen edetessä opiskelijat kehittävät osaamistaan eri materiaalien kuten keramiikan, lasin tai puun muotoilijoina.

Contemporary Design -hakukohteeseen hyväksytään vuosittain vain pieni määrä hakijoita, mikä takaa, että jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja huomiota. Mitä tulee opinnäytetyöhön, opiskelijat voivat suorittaa sen monilla eri tavoilla. Se voi olla teoreettinen, taiteellinen tai sovellettu tutkimus, taideteos tai näiden yhdistelmä. Opinnäytteeseen voi sisältyä myös jokin tuotanto, esimerkiksi opiskelijan itse muotoilema tuote, taideteos, näyttely tai hanke. Lisäksi opinnäytteeseen sisältyy aina kirjallinen osa.

Irene Purasachit törmäsi kukkateollisuuden jäteongelmaan – nyt hän tekee hylätyistä kukista materiaalia kukkaroihin ja käsilaukkuihin

Lähes puolet myyntiin kasvatetuista kukista päätyy roskikseen eikä kuluttajia ilahduttamaan. Muotoilun maisteriopiskelija ja kukkafani Irene Purasachit keksi ongelmaan ratkaisun ja tuli Suomeen sitä toteuttamaan.

Tutustu Irenen tarinaan
Irene Purasachit

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistoon tulevat opiskelijat pääsevät osaksi kansainvälistä osaavien, luovien ja vastuullisten yksilöiden muodostamaa yhteisöä. Aallon opiskelijoista 15 % ja henkilökunnasta 40 % on ulkomailta kaikkialta maailmasta, mikä avaa opiskelijoille yhteyksiä kansainvälisiin muotoilijaverkostoihin. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on vahvat siteet maailman johtaviin muotoilualan oppilaitoksiin ja yliopistoihin. Kannustammekin opiskelijoita rikastamaan opintopolkuaan hakeutumalla harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon sekä hankkimaan kokemusta kansainvälisistä kilpailuista, näyttelyistä, konferensseista ja alan messuilta. Contemporary Design -pääaine käy myös jatkuvaa dialogia innostavien kansainvälisten brändien kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto Contemporary Design -pääaineesta antaa hakukelpoisuuden tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Muotoilulla on keskeinen rooli maailmassa, jossa elämme. Olipa kyse sitten mukaansatempaavasta elämyksestä tai kotona olevista kalusteista, olemme tekemisissä muotoiltujen esineiden ja järjestelmien kanssa päivittäin. Teknologia muovaa nopeasti alan muuttujia ja rajoituksia, joten nykypäivän muotoiluala onkin äärimmäisen monimuotoinen ja jännittävä.

Maisteriopinnoista opiskelija saa valmiudet edistää uraansa omien kiinnostuksenkohteidensa ja erikoistumisensa mukaisesti. Contemporary Design -opinnot edistävät opiskelijan mahdollisuuksia luoda uraa luovana yrittäjänä vahvan taiteellisen näkemyksen ohjaamana ja/tai kollektiivin tai startup-yrityksen jäsenenä yhdessä muiden kanssa. Meiltä valmistunut opiskelija on valmis työskentelemään ryhmissä ja hankkeissa yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Valmistunut voi myös jatkaa muotoilu- ja tutkimusosaamisensa kehittämistä tohtoriopinnoissa.

Tutkimuksen painopisteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä muotoilun tutkimus edustaa alansa kansainvälistä huippua. Tutkimusaiheitamme ovat kestävä muotoilu, käytäntöön pohjautuva muotoiluntutkimus (practice-based design research), ihmiskeskeinen muotoiluntutkimus sekä yhteissuunnittelu. Tutkimusympäristömme ja -kulttuurimme mahdollistavat tavoitesuuntautuneen tutkimuksen, mielikuvitukselliset kokeilut, kriittisen keskustelun ja monitieteisen yhteistyön.

Contemporary Design -pääaineessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri tutkimusryhmien kanssa. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa muotoilualan yhteiskunnallinen ja ympäristövastuu sekä erilaisten materiaalien käsitteelliset mahdollisuudet ja ilmaisumahdollisuudet. Viimeaikaisista tutkimushankkeistamme esimerkiksi Working with Soil sai kansainvälistä näkyvyyttä. Hankkeessa käsiteltiin ihmisen toiminnan ekologisia seurauksia keraamisen taiteen kautta. Hanke huipentui Venetsian biennaalin 2019 yhteydessä järjestetyssä tutkimuspaviljongissa pidettyyn näyttelyyn.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston kaikki kuusi korkeakoulua tekevät keskenään laajaa monitieteistä yhteistyötä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on jo pitkään toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita ja kursseja yhteistyössä Aallon ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Koululla on läheiset välit moniin ulkoisiin sidosryhmiin. Yritykset, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelevat, voittoa tavoittelemattomat ja julkiset organisaatiot kääntyvät usein Aalto-yliopiston puoleen ja työstävät opiskelijoiden kanssa aitoja yhteiskunnallisia haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä Aalto on yksi Euroopan johtavista muotoilualan korkeakouluista. CoDe-pääaine tekee Aalto-yliopiston sisällä tiivistä yhteistyötä CHEMARTS-kurssien puitteissa ja koordinoi CHEMARTS-kesäkoulua.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Master’s Programme in Design -maisteriohjelman Contemporary Design -pääaineeseen arvioidaan alla olevien arviointiperusteiden mukaisesti.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Follow us!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: