Kemian tekniikan korkeakoulu

RAMI (Raw materials research) -infrastruktuuri

RAMI (RawMatTERS Finland Infrastructure) on kansallinen raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri. Se on suunniteltu vahvistamaan pitkällä aikavälillä ydinosaamista Otaniemessä (yhdessä GTK:n ja VTT:n kanssa) ja varmistamaan Suomen asema vahvana toimijana kiertotaloudessa tarvittavien luonnon materiaalien ja uusien epäorgaanisten materiaalien tutkimuksessa.

Aalto-yliopistossa keskitytään ensi- ja toissijaisten raaka-aineiden jalostamiseen, karakterisointiin ja kierrättämiseen sekä korvaavien uusien edistyksellisten materiaalien etsimiseen esimerkiksi uusia kestävän kehityksen mukaisia teknologioita varten.
School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

Aalto-yliopiston RawMatters on kansallisen RAMI-infrastruktuurin alaosasto, joka kattaa Kemian tekniikan korkeakoulun epäorgaanisten materiaalien (metallit, oksidit jne.) tutkimustilat ja -välineet. RawMatters keskittyy metalleihin ja keraameihin massa- ja nanotasoilla kiinteissä ja vesipitoisissa ympäristöissä. Infrastruktuurin mahdollistama tutkimus voidaan jakaa materiaalitieteeseen ja kemiaan, sähkökemiaan, metallinjalostukseen sekä kierrätykseen.

Infrastruktuurin käyttö

Aalto RawMattersin (osa RAMI-infrastruktuuria) avoimen pääsyn periaatteet ovat:

  • RawMatters on avoin akateemisille tutkijoille ja teollisuuden ammattilaisille, jotka tarvitsevat tiloja ja välineitä tutkimukseen tai tuotekehitykseen kemiaan painottuvassa materiaalitutkimuksessa ja karakterisoinnissa. RawMatters on tasapuolisesti avoin sekä suomalaisille että kansainvälisille toimijoille.
  • Kaikilla käyttäjillä on tasapuolinen oikeus varata ja käyttää välineitä. Infrastruktuurin omistajille varataan tarvittaessa 50 prosentin kiintiö normaalista työajasta. Tietyt välineet ovat käytettävissä vain palvelun välityksellä.
  • Voimassaolevat hinnat ja tiettyjen välineiden hinnoitteluperusteet voit katsoa infrastruktuurin verkkosivuilta (linkki).
  • Käytön edellytyksenä on tilojen ja välineiden tutustumiskoulutuksen suorittaminen. Koulutusta järjestetään joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Välineiden käyttöön vaaditaan käyttäjän lisenssejä, jotka myönnetään vastaavin perustein. Koulutuksesta saatetaan periä maksu.
  • Infrastruktuurin käytössä auttavat vakituisen henkilöstön (tutkijat, insinöörit ja teknikot) sekä välineiden pääkäyttäjien (tutkimusinfrastruktuurin kokeneemmat käyttäjät) tarjoama käyttäjätuki. Käyttäjätuki on maksullista.

Hinnoittelu

RAMI RawMatters -infrastruktuuriin kuuluu laaja valikoima välineitä epäorgaanisten materiaalien synteesiin, analyysiin ja karakterisointiin. Laitteet on listattu luokittain, ja ne sijaitsevat luokkaa vastaavissa laitoksissa. Listaa päivitetään tarpeen mukaan.

Tiettyjen välineiden varaus on rekisteröityneille käyttäjille mahdollista verkon välityksellä.
Laitteiston eroavuuksien vuoksi eri laitteiden käyttö voi vaatia eri verran koulutusta, ja tietyillä laitteilla tehtävät mittaukset saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta. Tässä esitetyt hintaluokat ovat suuntaa-antavia, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tarjoamme laitteita tieteelliseen tutkimukseen, ja olemme kiinnostuneita yhteisistä tutkimushankkeista. Mikäli tutkimusryhmä käyttää laitteistoa runsaasti vuositasolla, voimme neuvotella hinnan alentamisesta.

Ei sisällä ALV:tä.

Luokka I: Peruslaitteet prosessointiin ja testaukseen
Akateeminen työ 20–60 € / tunti
Kaupallinen käyttö 60–120 € / tunti

Luokka II: Edistykselliset prosessointi- ja analysointilaitteet
Akateeminen työ 30–50 € / tunti tai 30–50 € / näyte (mittauksen mukaan)
Kaupallinen käyttö 100–120 € / tunti tai 100–120 € / näyte

Teknikon tai tutkijan käyttöaika
Akateeminen työ 22/33 € / tunti
Kaupallinen käyttö 60/90 € / tunti

Esimerkkejä luokan I laitteista: Lämpöanalyysi (DSC, TGA), XRD, XRF
Esimerkkejä luokan II laitteista: SQUID-magnetometri, 57-Fe Mössbauer -spektroskooppi

Laitteet

Yhteydenotot

Yhteystiedot lisätiedusteluja ja koulutuspyyntöjä varten sekä varausasioissa:
Jaana Rich (p. +358 50 408 1988)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu