Kemian tekniikan korkeakoulu

RAMI (Raw materials research) -infrastruktuuri

RAMI (RawMatTERS Finland Infrastructure) on kansallinen raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri. Se on suunniteltu vahvistamaan pitkällä aikavälillä ydinosaamista Otaniemessä (yhdessä GTK:n ja VTT:n kanssa) ja varmistamaan Suomen asema vahvana toimijana kiertotaloudessa tarvittavien luonnon materiaalien ja uusien epäorgaanisten materiaalien tutkimuksessa.

Aalto-yliopistossa keskitytään ensi- ja toissijaisten raaka-aineiden jalostamiseen, karakterisointiin ja kierrättämiseen sekä korvaavien uusien edistyksellisten materiaalien etsimiseen esimerkiksi uusia kestävän kehityksen mukaisia teknologioita varten.
School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

Aalto-yliopiston RawMatters on kansallisen RAMI-infrastruktuurin alaosasto, joka kattaa Kemian tekniikan korkeakoulun epäorgaanisten materiaalien (metallit, oksidit jne.) tutkimustilat ja -välineet. RawMatters keskittyy metalleihin ja keraameihin massa- ja nanotasoilla kiinteissä ja vesipitoisissa ympäristöissä. Infrastruktuurin mahdollistama tutkimus voidaan jakaa materiaalitieteeseen ja kemiaan, sähkökemiaan, metallinjalostukseen sekä kierrätykseen.

Infrastruktuurin käyttö

Aalto RawMattersin (osa RAMI-infrastruktuuria) avoimen pääsyn periaatteet ovat:

  • RawMatters on avoin akateemisille tutkijoille ja teollisuuden ammattilaisille, jotka tarvitsevat tiloja ja välineitä tutkimukseen tai tuotekehitykseen kemiaan painottuvassa materiaalitutkimuksessa ja karakterisoinnissa. RawMatters on tasapuolisesti avoin sekä suomalaisille että kansainvälisille toimijoille.
  • Kaikilla käyttäjillä on tasapuolinen oikeus varata ja käyttää välineitä. Infrastruktuurin omistajille varataan tarvittaessa 50 prosentin kiintiö normaalista työajasta. Tietyt välineet ovat käytettävissä vain palvelun välityksellä.
  • Käytön edellytyksenä on tilojen ja välineiden tutustumiskoulutuksen suorittaminen. Koulutusta järjestetään joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Välineiden käyttöön vaaditaan käyttäjän lisenssejä, jotka myönnetään vastaavin perustein. Koulutuksesta saatetaan periä maksu.
  • Infrastruktuurin käytössä auttavat vakituisen henkilöstön (tutkijat, insinöörit ja teknikot) sekä välineiden pääkäyttäjien (tutkimusinfrastruktuurin kokeneemmat käyttäjät) tarjoama käyttäjätuki. Käyttäjätuki on maksullista.

Varausjärjestelmä

Laitteiden varaus on mahdollista rekisteröityneille käyttäjille osoitteessa infrabooking.aalto.fi Varausjärjestelmässä laitteet on luokiteltu pääkategorioiden alaisuuteen. Laitteiden käyttö edellyttää tutustumiskoulutusta. Lisäksi joissakin tapauksissa mittaukset voi suorittaa ainoastaan laitteen pääkäyttäjä. Tarkemmat ohjeet ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä kunkin laitteen esittelystä.

Yhteystiedot

Lisätietoja varausmahdollisuuksista, koulutuksista ja sopimusasioista antaa
Jaana Rich, jaana.rich(at)aalto.fi, puhelinnro +358 50 408 1988

Ongoing ESCA measurement. Aalto University / photo: Adolfo Vera

Laitevarausjärjestelmä Biotalous ja RAMI infrastruktuureihin (ulkoinen linkki)

Biotalous ja RAMI tutkimusinfrastruktuurit noudattavat avoimen käytön periaatteita. Laitteita on mahdollista varata myös Aalto-yliopiston ulkopuoliseen käyttöön.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: