Future of Work

Arvot, arvio ja arvostus

Hilkka Olkinuora
Hilkka Olkinuora
Hilkka Olkinuora

Hän on naisjohtajuuden, sittemmin tasa-arvotyön edelläkävijöitä erityisesti johtamisen näkökulmasta. Hän on myös vapaaehtoistyön tekijä ja sen johtamisen tutkija ja opettaja. Hilkka arvostaa saamistaan huomionosoituksista eritoten Delta Gamma ja Eisenhower -apurahoja sekä nimitystä vuoden 2012 Frederikaksi.

Hän pitää itse saavutuksena sitä että koko suuri perhe purjehtii mielellään.

Hilkka Olkinuora on journalisti, rovasti, neuvonantaja, ja isoäiti.

Hän on neljännen polven helsinkiläinen.

Hilkka on kirjallisuuden ja lehdistöopin hum.kandi Tampereen yliopistosta. Hän oli teollisuuden viestinnän aloittajia, työpaikkana Tampella. Työskenteli taloustoimittaja Talouselämässä ja Suomen Kuvalehdessä, erityisalana johtajuus, sekä päätoimittaja Pohjoismaiden suurimmassa talouslehdessä Kauppalehdessä.

Hän toimi strategisena konsulttina kirjailija ja vaikuttaja Paavo Haavikon kanssa. Teki teologian maisterin tutkinnon Helsingin Yliopistossa, arvosana myös psykiatriassa. Tämän jälkeen toimi kirkkoherran virassa, kirkolliskokousedeustajana ja on edelleen papin töissä.

Hän on tusinan kirjan tekijä, keskuspankin historiasta ikääntymiseen ja suruun. Hän on kolumnisti niinikään tusinassa valtakunnallisessa mediassa, nyt Hufvudstadsbladetissa ja Kalevassa.

Hän toimii myös suurten ja pienten, yksityisten ja julkisten organisaatioiden johdon neuvonantaja ja työyhteisön kouluttajana varsinkin strategian ja työhyvinvoinnin alalla, viime aikoina ns ihmisaloilla.

Hän on naisjohtajuuden, sittemmin tasa-arvotyön edelläkävijöitä erityisesti johtamisen näkökulmasta. Hän on myös vapaaehtoistyön tekijä ja sen johtamisen tutkija ja opettaja.

Hilkka arvostaa saamistaan huomionosoituksista eritoten Delta Gamma ja Eisenhower -apurahoja sekä nimitystä vuoden 2012 Frederikaksi.

Hän pitää itse saavutuksena sitä että koko suuri perhe purjehtii mielellään.

4 students sitting around table

Back to Work: Arvot, arvio, arvostus – Hilkka Olkinuora

Miten rakennamme yhdessä sosiaalisesti kestävämmän työn tulevaisuuden?

Tapahtumat
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: