Events Library

Tapahtuma

Tapahtumapäivän ennakkoon laaditun aikajanan avulla toteutetaan valmistelu, tapahtuman toteutus, ohjelman aikataulutus ja purkaminen. Hyvä suunnittelu ja viestintä tapahtuman työryhmän kanssa ovat avaintekijöitä onnistumiseen tapahtumapäivänä. Ennalta arvaamattomilta seikoilta ei voi välttyä, mutta huolellisella varautumisella ja hyvällä tiedonkululla niistäkin selviää.
Blush rectangle with an illustration of red and white fiteworks and stars

Valmistaudu tapahtumapäivään yksityiskohtaisesti

A rectangle with a blush background from left to right shapes white circle, square and triangle with arrows inbetween. They sum up in a sextant which is in red.

Suunnittelu

Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan tapahtuman hallinta, formaatti, tavoittet ja aikataulu.

Events Library
Bluch rectangle with an illustration of a white checklist and pink pencil

Tuotanto

Tietoa tilavarauksista, ohjelman suunnittelusta, tapahtuman teknisistä ratkaisuista, tarjoiluista ja turvallisuudesta.

Events Library
Bluch rectangle with an illustration of a pink megaphone

Tapahtuman viestintä

Kohdenna tapahtuma oikealle kohdeyleisölle kiinnostavalla sisällöllä.

Events Library
Blush rectangle with an illustration of a name badge with a lanyard

Ilmoittautuminen

Luo sujuva kutsu- ja ilmoittautumisprosessi osallistujille, aina asiakkuudenhallinnasta vahvistusviestiin.

Events Library
Blush rectangle with one red speech blubble with a cog and one white speech bubble with thumbs-up

Tapahtuman jälkeen

Luo jatkumoa välittömästi tapahtuman päätyttyä toteuttamalla tapahtuman jälkeiset toimet.

Events Library
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: