Digital Aalto

Aallon palvelualusta

Aallon palvelualustan (Aalto Service Platform) avulla voidaan kehittää palveluyksiköiden rajat ylittäviä digipalveluja. Alusta mahdollistaa palvelujen käyttäjälähtöisen ja tietoon pohjautuvan kehityksen.

Mikä Aallon palvelualusta on?

Palvelualusta on digitaalinen alusta, jonka avulla pystytään käsittelemään useita digitaalisia palveluita, prosesseja ja työnkulkuja Aallossa.

Aalto-yliopisto on hankkinut Salesforce-teknologian palvelualustan rakentamiseksi. Palvelualusta otetaan vähitellen käyttöön erilaisissa prosesseissa ja se korvaa useita aiemmin käytössä olleita järjestelmiä.

Palvelualusta on tärkeä osa Aalto-yliopiston digitaalista tiekarttaa, ja käyttöönotto on aloitettu opetuksen ja oppimisen osa-alueilla.

Palvelualustan kehittäminen

  1. Palvelualustan kehitystyö alkoi helmikuussa 2020.

  2. Service Platform -hanke vastaa prosessien ja palvelujen kehityksestä noudattamalla Aallon Enablers- ja IT-hallintamalleja.

  3. Vuosien 2020-2021 aikana kehitystyö keskittyi oppimispalveluihin.

  4. Vuonna 2022 myös muita Aallon palveluja ja prosesseja voidaan tukea palvelualustalla. 

Aiheeseen liittyviä sivuja

Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto on koko yliopiston kattava strateginen hanke, joka auttaa meitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Leap for Learning - menestyksen mahdollistajana opiskelijoille

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) tuo opiskelijoille ja koko yhteisölle uuden digitaalisen kokemuksen Aalto-yliopistosta.

Digital Aalto
Henkilö istuu sohvalla tietokone sylissään.

Saavutettavuusseloste Aalto Service Platform

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aallon palvelualustaa (Aalto Service Platform), joka pohjautuu Salesforce-teknologiaan ja tuotteisiin.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: