Alumneille

Mentorointiohjelma Aalto-yliopiston alumneille ja opiskelijoille

Opiskelija, kaipaatko apua uravaihtoehtojen pohdinnassa ja omien vahvuuksiesi löytämisessä? Haluaisitko keskustelutukea ja kokemuksen tuomaa näkemyksellisyyttä vanhemmalta asiantuntijalta? Tilaisuutta pureutua omiin urahaaveisiisi ja itsesi kehittämiseen?

Alumni, oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietoja ja taitojasi ja kehittämään sparraustaitojasi? Tutustumaan Aalto-yliopiston uuteen opiskelijasukupolveen ja poikkitieteelliseen mentoriverkostoon? Saamaan uusia näkökulmia ja tuntemusta vieraista kulttuureista?
Mentoring discussion photo Unto Rautio

Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmassa opiskelijat pääsevät tekemisiin jo työelämässä toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja yhdessä tekemisestä. Ohjelma tuo vuosittain yhteen kolmesataa suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa ja alumnia niin Suomessa kuin ulkomailla. Kyseessä onkin ainutlaatuinen yhdistelmä alakohtaisuutta, poikkitieteellisyyttä, kansainvälisyyttä ja eri sukupolvien edustajia.

Hae mukaan mentorointiohjelmaan

Alumni, ilmoittaudu mentoriksi syksyn 2020 mentorointiohjelmaan. Opiskelijahaku päättyi 10.5.

Lue lisää

Mitä mentorointi on?

Mentorointi perustuu tavoitteelliseen ja pitkäaikaiseen keskustelusuhteeseen, jonka kulmakiviä ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Siinä missä työpaikan sisäisen mentoroinnin tarkoituksena voidaan nähdä tiedonsiirto ja perehdytys työpaikan toimintakulttuuriin, opiskelijamentoroinnissa on kyse opiskelijan uraan ja opintoihin ja toisaalta elämänhallintaan liittyvien toiveiden ja haaveiden avoimesta käsittelystä yhdessä kokeneemman mentorin kanssa.

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Prosessin onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista sekä aktorilta että mentorilta. Aktorin roolina on pitää huoli, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla. Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, josta hyötyvät niin aktori kuin mentori.

Mentorointiohjelman sisältö

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenkeskiset tapaamiset noin kerran kuussa. Mentorointivuosi alkaa syyskuussa kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista. Mentorointiparit saavat myös ohjelmaa varten laaditun mentorointioppaan tuekseen. Ohjelma päättyy yhteistilaisuuteen maaliskuussa. Mentoreille ja aktoreille tarjotaan vertaistukea omissa rooleissaan erillisissä tilaisuuksissa. Mentorit ja aktorit ovat myös tervetulleita järjestämään keskustelutilaisuuksia ja organisaatiovierailuja ohjelman aikana. Tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi. Ohjelman aikana suosittelemme mentoreita ja aktoreita liittymään ohjelman someryhmiin tiedonjaon ja keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi.

Etämentorointi

Pääosa mentoroinnista on aikaisemmin tapahtunut ns. lähimentorointitapaamisissa aktorin ja mentorin välillä. Etämentoroinnin rooli tulee jatkossa kasvamaan osin koronavirustilanteen, osin työntekokulttuurin muutoksen takia. Ohjelmassa on myös mukana muualla Suomessa ja ulkomailla asuvia mentoreita ja vaihdossa olevia opiskelijoita, jolloin lähitapaamiset eivät ole mahdollisia. Mikäli koronatilanne jatkuu syksyllä, mentorointitapaamiset tullaan käymään osapuolten niin päättäessä verkkoalustojen, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tähän olisi hyvä varautua jo ohjelmaan haettaessa. Mikäli epidemia on ohi syyskuussa ja mentorointipari asuu samalla paikkakunnalla, on suositeltavaa tavata vähintään kerran kasvokkain. Luottamuksen rakentaminen ja sanattoman viestinnän välittäminen on helpompaa lähimentoroinnissa kuin etäyhteyksien päästä. Yhteisistä tapaamisista vähintäänkin aloitustilaisuus syyskuussa tullaan taltioimaan.

Aktoriksi?

Aktoriksi eli mentoroitavaksi voi hakea maisterivaiheessa oleva suomalainen tai kansainvälinen Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on yliopistossa kirjoilla ohjelman

Lue lisää
Mentoring cyckling together, photo Unto Rautio.

Mentoriksi?

Tärkeintä mentoriksi ryhtymisessä on halu jakaa kokemustaan ja osaamistaan opiskelijalle, olla läsnä ja kuunnella. Haemme mentoriksi pääosin Aalto-yliopiston alumneja, jotka ovat suorittaneet tutkinnon Aalto-yliopistossa tai sen edeltäjäkorkeakoulussa tai Aalto EE:ssä.

Lue lisää
Mentoriksi opiskelijalle kuva
Mentorointiohjelman usein kysytyt kysymykset
Tietosuojailmoitukset

Lisäkysymyksiä? Ota yhteyttä [email protected].

Muistithan myös lukea usein kysytyt kysymykset.

Kaisa Hölttä
Asiantuntija, mentorointi & alumnisuhteet
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto
[email protected]
050 301 1608

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu