Alumneille

Tie resilienssiin

Palvelumuotoilun mentorointipari kertoo Aallolle alastaan, sillä vallitsevasta kilpailusta ja siitä, millaista on olla kansainvälinen opiskelija Suomessa. Artikkeli on osa sarjaa, joka kertoo Aallon mentorointiohjelmasta ja siihen osallistuvien mentorointiparien erityisestä suhteesta ja yhteistyöstä.
Pouyan Mohseninia & Ondřej Zajíc
Pouyan Mohseninia (kuva: Tommi Viitala) & Ondřej Zajíc

Suuntaatpa sitten mille muotoilun osa-alueelle tahansa, tie menestykseen ei ole välttämättä mutkaton. Aallon New Media Design -maisteriohjelma on nopeasti kehittyvä, dynaaminen ala, jolla tarvitaan niin innovointia kuin resilienssiäkin, minkä vuoksi mentorointi on tärkeä vaihe tiellä menestykseen.

Lyhyesti sanottuna palvelumuotoilussa on kyse toiminnasta. Suunnittelijat tuovat asiakkaan ja sopivan asiantuntijaryhmän yhteen tavoitteenaan luoda yhteistyössä mieleenpainuvia asiakas- ja työntekijäkokemuksia. Pouyan Mohseninia, Design Lead ja Aallon alumni, ja hänen korkealle tähtäävä mentoroitavansa Ondřej Zajíc – toisen vuoden Collaborative and Industrial Design -opiskelija – kertoivat mentorointiohjelmalle yhteisistä kokemuksistaan ja siitä, miten mentorointiohjelma auttoi molempia eteenpäin.

”Muotoilijat ovat ihmisiä, jotka yrittävät ymmärtää loppukäyttäjien – siis suunnittelemaamme ratkaisua käyttävien ihmisten – näkökulman, jotta voimme muotoilla heitä paremmin palvelevia ratkaisuja. Yrityksissä keskitytään yleensä voittoihin, mutta sanoisin, että suunnittelijat ovat niitä, jotka tuovat pöytään asiakaskeskeisyyden. Pyrimme tekemään tuotteesta mielekkään ja hyödyllisen”, Zajíc kertoo. ”Haluamme luoda asioita, joissa ratkaisujamme käyttävät ihmiset on huomioitu kokonaisvaltaisesti", Mohseninia lisää.

Palvelumuotoilun erityisluonteen vuoksi kilpailu johtavista tehtävistä on kovaa. Mohseninian oli vaikea siirtyä yliopisto-opinnoista työuralle asiantuntemuksestaan huolimatta. ”Aloin etsiä työpaikkaa valmistuttuani Aallosta. Se ei ollut helppoa ulkomaalaiselle, joka ei osaa suomea. Sain monta kieltävää vastausta ja opin sen prosessin aikana paljon”, Mohseninia kertoo. ”Osallistuin mentorointiohjelmaan ollessani opiskelija ja tutustuin ohjelmaan sitä kautta. Kun olin päässyt urallani jonkin verran eteenpäin, minusta alkoi tuntua, että on aika antaa jotakin takaisin Aalto-yhteisölle. Minut kutsuttiin pitämään puheita ja auttamaan yksittäisiä opiskelijoita. Tarinani levisi opiskelijoiden keskuudessa suusta suuhun. Sitten päätin ryhtyä viralliseksi mentoriksi! Ondřej on nyt kolmas opiskelija, jota olen mentoroinut mentorointiohjelman kautta.”

Kun Zajícilta kysytään, mikä sai hänet hakemaan ohjausta opintojen aikana, hän vastaa: "Halusin haastatella muotoilun johtotehtävissä olevia ihmisiä kerätäkseni tutkimusaineistoa opinnäytetyötäni varten ja se on yksi syy, miksi hakeuduin mentorointiohjelmaan. Pouyan auttoi minua opinnäytetyön tekemisessä esittelemällä minut muille pääsuunnittelijoille. Kuten Pouyan mainitsi, kansainvälisen opiskelijan on erittäin vaikea löytää töitä Suomesta – erityisesti muotoilutiimistä – joten toivoin apua myös työnhakuprosessiin. Halusin tietää, mitä alalla vaaditaan ja miten voisin muokata ansioluetteloani ja portfoliotani niin, että ne vastaavat kilpailun tasoa. Pouyan auttoi minua myös tällaisissa käytännön asioissa.”

”Tässä on tapahtunut paljon oppimista. Mentorointi on kaksisuuntainen suhde, ja kummankin osapuolen on tehtävä oma osuutensa. Sovimme Ondřejn kanssa hyvin tarkkaan strukturoidusta mentorointisuhteesta. Toiset opiskelijat haluavat ehkä vain keskustella alasta vapaamuotoisemmin, joten jokainen mentorointipari on ainutlaatuinen ja erilainen. Mentorointisuhde Ondřejn kanssa on opettanut minulle paljon nykypäivän opiskelijaelämästä, ja Ondřej on oppinut paljon siitä, mitä alalla tapahtuu. Tämä on ollut kaikin puolin hyvin myönteinen kokemus”, Mohseninia sanoo.

Rejection mining installation
Rejection Mining installaatio (Kuva: Poyan Mohseninia)

Mentorointiohjelma oli Mohseninialle myös hyvä tilaisuus kertoa saamistaan kieltävistä rekrytointivastauksista ja niiden kokemusten kautta hän toivoo voivansa kannustaa muita löytämään oman polkunsa palvelumuotoilun alalla. ”Luulen, että monet kääntyivät puoleeni erään opiskeluaikoina tekemäni projektin vuoksi. Se on installaatio, joka kertoo niihin aikoihin kokemistani vaikeuksista. Projektin nimi on ’Rejection Mining’, ja se koostuu 47 hylkäyskirjeestä, jotka sain kuuden kuukauden kuluessa Helsingissä yksinomaan muotoilun alalla. Tein installaation työstääkseni itseluottamustani, koska siinä tilanteessa alkaa epäillä itseään. Tämä itsetutkiskeluprojekti auttoi minua pysymään myönteisenä. Kenties se auttaa myös muita samassa tilanteessa olevia.”

Sen lisäksi, että mentorointiohjelma tarjosi tilaisuuden jakaa kokemuksia, se toimi myös siltana, joka auttoi Zajícia siirtymään yliopistoelämästä kohti alan nykyisiä työelämävaatimuksia. ”Kun olet opiskelija, vietät kaiken aikasi yliopistolla, mutta sen jälkeen sinun on etsittävä töitä. Alan todellisuus poikkeaa paljon yliopistoympäristöstä, joten mielestäni mentorointiohjelma tarjoaa hyvän sillan niiden välisen kuilun yli. Siksi mentorointiohjelma on mielestäni olennainen vaihe tällä matkalla”, Zajíc sanoo

Teksti: Michele Lawrence. Käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä suomeksi.
Kuvat: Pouyan Mohseninia, Tommi Viitala & Ondřej Zajíc

Mentoring helps you to find your path

Mentorointiohjelma opiskelijoille ja alumneille

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmassa opiskelijat muotoilevat uraansa työelämässä toimivien mentorien tuella.

Career Design Lab
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: