Alumneille

Asiat rakennusten välissä

Maisema-arkkitehtuurin mentorointipari kertoo ainutlaatuisesta yhteistyöstään poikkeuksellisella alalla. Artikkeli on osa sarjaa, joka kertoo Aalto-yliopiston mentorointiohjelmasta ja siihen osallistuvien mentorointiparien erityisestä suhteesta ja yhteistyöstä.
Kati Wolff & Anniina Pöllänen
Kati Wolff & Anniina Pöllänen

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma perustettiin vuonna 1989. Tämä oli jännittävää aikaa Aalto-yliopiston historiassa. Maisema-arkkitehtuuria ei voinut opiskella Suomessa missään muussa yliopistossa. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma painottaa vahvasti kestävää suunnittelua. Se on edelleen ainoa korkeakoulu Suomessa, jossa voi opiskella rakennusten välisiin asioihin, kuten maisemaan, ihmisiin ja kasvillisuuteen, keskittyvää arkkitehtuuria maisteritasolla. 

Aalto-yliopistossa on myös mentorointiohjelma.

Ensimmäinen Aalto-yliopiston laajuinen mentorointiohjelma aloitettiin vuonna 2012. Se syntyi tarpeesta tuoda yhteen opiskelijat, joilla oli halu ymmärtää alansa täysi potentiaali, ja alumnit, joilla oli kokemusta ja paljon hyödyllistä osaamista jaettavaksi. 

Kati Wolff, pitkäaikainen kansainvälinen mentori, jolla on kokemusta maisema-arkkitehtuurin opettamisesta yli 20 vuoden ajalta, ja ohjelmaan sitoutunut maisteriopiskelija, Anniina Pöllänen, kertoivat arkkitehtuurin erikoistumisalasta ja siitä, miten mentorointiohjelma on vahvistanut heidän mieltymistään kestäviin ratkaisuihin. 

Mitä maisema-arkkitehtuuri oikeastaan tarkoittaa?

”Maisema-arkkitehtuuri käsittelee pelkistettynä kaavoitusta ja rakennusten ulkopuolisten alueiden suunnittelua. Ala on hyvin laaja ja se voi sisältää kaikkea monimutkaisesta kaupunkisuunnittelusta yksittäisten kasvien valintaan”, Wolff selittää. ”Maisema-arkkitehtuuri perustuu maiseman ja sen toiminnan ymmärtämiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön muiden alojen, kuten ympäristötieteen, arkkitehtuurin ja puutarhatalouden, kanssa. Maisema-arkkitehtuuri on kestävään kehitykseen keskittyvä ala, jolla tarvitaan myös ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä.” 

Pöllänen päätti kokeilla maisema-arkkitehtuuria opiskeltuaan kandidaattivaiheessa arkkitehtuuria ja maantiedettä. ”Jonkin ajan päästä huomasin, että olen kiinnostuneempi rakennusten välisistä asioista kuin rakenteista itsestään. Jatkoin maantieteen opiskelua, mutta halusin jotain lisää. Löysin Aallon maisema-arkkitehtuurin ohjelman ja pääsin opiskelemaan sitä!” 

Pöllänen huomasi pian, että navigointi laajalla maisema-arkkitehtuurin alalla voi olla hankalaa ilman tukea ja ohjausta, joten hän päätti hakea apua. 

Pari kohtasi toisensa mentorointiohjelman kautta, jossa Wolff on ohjannut opiskelijoita ohjelman perustamisesta lähtien. Pölläsestä tuli Wolffin kahdeksas mentoroitava! ”Nautin opettamisesta Aallossa useiden vuosien ajan, mutta asun nykyisin Luxemburgissa. Haluan edelleen olla mukana Aallon toiminnassa ja kohdata opiskelijoita ulkomailta käsin. Maisema-arkkitehtuuri on antanut minulle paljon erilaisia mahdollisuuksia. Olen ollut mukana mentorointiohjelmassa sen alusta lähtien, koska se antaa minulle mahdollisuuden antaa jotain takaisin”, Wolff kertoo. ”Opintojeni aikana minulla oli monta mahtavaa mentoria, ja mentorointiohjelma antaa minulle nyt tilaisuuden auttaa. Nautin siitä hyvin paljon!”

Kun Pölläseltä kysytään, miten mentorointiohjelma on auttanut häntä maisteriopinnoissa, hän toteaa: ”Lopputulema ohjelmaan osallistumisesta ja Katin parina olemisesta on ollut mahtava! Kati on auttanut minua ymmärtämään vahvuuteni samalla, kun hän on auttanut minua löytämään mieleisiä projekteja. Kati esittää oikeita kysymyksiä, ja hän on auttanut minua verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa. Yksi yhteistyömme tavoitteista on ollut keksiä minulle graduaihe, ja nyt minulla on sellainen! Olen kiitollinen Katille, että hän auttoi minua rajaamaan vaihtoehtoja.” 

”Ensimmäisessä tapaamisessamme ymmärsin, että Anniinalla on paljon meneillään ja että hän on opiskellut monia eri aloja. Tykkään esittää kysymyksiä, ja tämän prosessin aikana pystyimme selvittämään Anniinan todelliset mielenkiinnon kohteet ja taidot, joita hän voi nyt hyödyntää menestyksekkäästi gradussaan”, Kati kertoo. ”Mentorointi ei ole yksisuuntainen tie. Olen oppinut paljon mentoroidessani Anniinaa. Joskus on parempi olla jatkamatta asioiden parissa, jotka eivät näytä toimivan. Se on täysin hyväksyttävää. Mentorointi on auttanut minua muuttamaan näkökulmaani.”  

Mentorointiohjelma tarjoaa turvallisen alustan ajatusten ja osaamisen vaihdolle. Tämä on saanut Wolffin kaltaisen kokeneen ammattilaisen palaamaan vuosi toisensa jälkeen mentoroimaan opiskelijoita. Pölläselle mentorointi on antanut arvokkaita näkemyksiä alalta, jota ajaa todellinen halu löytää kestäviä ratkaisuja.  

”Olen ollut tekemisissä Aallon kanssa useiden vuosien ajan, ja mielestäni mentorointiohjelma kuvastaa Aaltoa avoimena ja monialaisena toimijana. Uskon, että ohjelma on yksi menestystarinoista, jotka tuovat esiin Aallon tavoitteita. Tämän vaikutelman olen saanut seurattuani Aallon kehitystä etäältä”, Kati toteaa. 

Teksti: Michele Lawrence. Käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä suomeksi.
Kuvat: Kati Wolff & Anniina Pöllänen

Mentoring helps you to find your path

Mentorointiohjelma opiskelijoille ja alumneille

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmassa opiskelijat muotoilevat uraansa työelämässä toimivien mentorien tuella.

Career Design Lab
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: