Alumneille

Mentoriksi?

Oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietoja ja taitojasi ja kehittämään sparraustaitojasi? Saamaan uusia näkökulmia ja tuntemusta vieraista kulttuureista? Tutustumaan uuteen opiskelijasukupolveen ja monialaiseen mentoriverkostoon?

Lue mentorin roolista ja ilmoittaudu mentoriksi ensi syksyn ohjelmaan.
Mentoring question mark

Mentorointi tarjoaa mentorille

 • mentorointi-, coaching ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • mahdollisuuden oman osaamisesi ja kokemuksesi jäsentelyyn ja peilaamiseen
 • uusia näkökulmia ja tuoretta tietoa aktorisi osaamisalasta
 • ammattillisen verkoston kehittymistä ja laajenemista
 • mahdollisuuden tutustua vieraan kulttuurin edustajaan
 • väylän vaikuttaa Aalto-yliopistossa

 
Mentorina sinulta odotetaan

 • tukea aktorisi työelämävalmiuksien kehittämiseen
 • kuuntelemista ja läsnäoloa
 • keskustelevaa ja kysyvää otetta ohjeiden antamisen sijaan
 • keskimäärin kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa aktorisi kanssa lähi- tai etätapaamisessa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista aktorisi kanssa
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään ([email protected])
        

Mentorina sinulta ei odoteta

 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorille
 • vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • kaikkien omien kontaktiesi jakamista aktorisi kanssa
   

Huomioithan, että emme voi valitettavasti maksaa mentorointitapaamisiin liittyviä mahdollisia matkakuluja.

Kuka voi hakea mentoriksi?

Mentorointiohjelma on suunnattu pääosin Aalto-yliopistosta tai sen edeltäjäkorkeakouluista valmistuneille sekä Aalto University Executive Educationin alumneille. Toivotamme tervetulleeksi mentorin rooliin myös Aallon ystävät.

Koska mentorin tulisi olla senioriasemassa aktoriin nähden, mentorilla olisi hyvä olla vähintään neljän vuoden työkokemus valmistumisensa jälkeen. Toivomme mukaan työelämässä vielä vaikuttavia mentoreita.

Keitä aktorit ovat?

Mentoroitavat eli aktorit ovat Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat opinnoissaan maisterivaiheessa ja jotka ovat hakeneet mentorointiohjelmaan omine yksilökohtaisine tarpeineen ja tavoitteineen. Ohjelmaan hakevat opiskelijat edustavat melkein kaikkia Aallon aloja. Noin puolet ohjelmaan hakevista opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita. Suurin osa ohjelmaan hakevista opiskelijoista tekee ensimmäistä tutkintoaan, mutta mukana on myös kokeneempia aikuisopiskelijoita. Mentorointiohjelmaan osallistuvat opiskelijat eivät saa osallistumisestaan opintopisteitä.

Valtaosa mentorointiohjelmaan hakevista opiskelijoista asuu pääkaupunkiseudulla. Osa opiskelijoista saattaa olla vaihdossa osan mentorointikautta, joten ohjelmaan hakee myös etäopiskelijoita. Etämentorointiin kannattaa siis varautua jo ohjelmaan haettaessa.

”Koko elämä on ihmisten vuorovaikutusta, joten siihen ei ole koskaan tarpeeksi valmis, aina oppii uutta.”

– Mentorointiohjelmasta sanottua

Hae mukaan mentorointiohjelmaan

Seuraava mentorointiohjelma alkaa syksyllä 2023.

Lue lisää
Mentoring is collaboration
Mentorointiohjelman usein kysytyt kysymykset
Mentorointiohjelma opiskelijoille ja alumneille
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu